ComPilot/ComPilot II of ComPilot Air II koppelen met een TVLink II

Koppelingsgids

ComPilot/ComPilot II of ComPilot Air II met een TVLink II gebruiken om tv te kijken

De apparaten moeten zich tijdens het koppelen op een afstand van maximaal 5 m van elkaar bevinden. Het kan 2 minuten duren voordat de indicatielampjes onafgebroken blauw branden.

Kies een overeenkomend toestel in stap 1.

Stap 1 ComPilot/ComPilot II

ComPilot/ComPilot II: houd de knoppen <> en + tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt tot het audio-indicatielampje snel blauw begint te knipperen.

 

Stap 1 ComPilot Air II

ComPilot Air II: houd de volumeknop + ingedrukt terwijl u de ComPilot Air II inschakelt, tot het audio-indicatielampje snel blauw begint te knipperen.

 

Stap 2

Druk op het basisstation van de TVLink II op de koppelingsknop; de Bluetooth-indicator begint snel blauw te knipperen.

 

Video: Dagelijks gebruik van Phonak ComPilot met TVLink S