Ondersteuning Phonak Bolero™ Marvel

Veelgestelde vragen

iPhones

Hoe verbind ik mijn Phonak Marvel hoortoestellen met mijn iPhone?

 1. Ga naar het startscherm van de iPhone en tik op het pictogram 'Instellingen'.
 2. Tik, in het instellingenmenu, op het pictogram 'Bluetooth'.
 3. Tik op de schuifknop naast Bluetooth om Bluetooth in te schakelen.
 4. Schakel uw Marvel hoortoestellen uit en schakel ze na 5 seconden weer in.
 5. Na enkele seconden wordt de naam van uw Marvel hoortoestel weergegeven op het iPhone-scherm. Tik hierop om hem te selecteren.
 6. Het volgende bericht wordt nu weergegeven: 'Bluetooth Pairing Request' (Koppelingsverzoek Bluetooth). Klik op 'Pair' (Koppelen).
 7. U hoort nu een verbindingstoon in het gekoppelde hoortoestel.
 8. Uw iPhone is nu verbonden met de Marvel hoortoestellen.

Waarom kan mijn iPhone mijn Phonak Marvel hoortoestellen niet vinden?

I. Is Bluetooth op dit moment op uw telefoon geactiveerd?
Er zijn twee manieren waarop u dit kunt doen:
Optie 1

 1. Veeg vanuit de onderzijde van het iPhone-scherm naar boven om het bedieningspaneel te openen.
 2. Veeg naar de rechterzijde van het scherm totdat u een rij pictogrammen aan de bovenzijde van het bedieningspaneel ziet.
 3. Controleer of het Bluetooth-pictogram blauw brandt in de bovenste rij met pictogrammen.
 4. Indien dit niet het geval is, tikt u op het pictogram om Bluetooth te activeren.


Optie 2

 1. Tik in het startscherm van de iPhone op het menu 'Settings' (Instellingen).
 2. In het instellingenmenu klikt u vervolgens op 'Bluetooth'.
 3. Controleer of de schuifknop groen is.
 4. Indien de schuifknop niet groen is, klikt u hierop om Bluetooth in te schakelen.

 

II. Staat het Marvel hoortoestel in koppelingsmodus?

 1. Schakel uw Marvel hoortoestellen uit en schakel ze na 5 seconden weer in om de hoortoestellen in de koppelingsmodus te zetten.
 2. Het hoortoestel staat nu drie minuten lang in de koppelingsmodus.
 3. U kunt de hoortoestellen nu koppelen.

Mobiele Android™-apparaten

Hoe verbind ik mijn Phonak Marvel hoortoestellen met mijn Android-apparaat?

 1. Ga naar het startscherm van de Android-telefoon en tik op het pictogram 'Instellingen'.
 2. Tik, in het instellingenmenu, op het pictogram 'Bluetooth'.
 3. Tik op de schuifknop om Bluetooth in te schakelen.
 4. Schakel uw Marvel hoortoestellen uit en schakel ze na 5 seconden weer in om de hoortoestellen in de koppelingsmodus te zetten.
 5. Op de Android-telefoon wordt nu het volgende bericht weergegeven: 'Available Devices' (Beschikbare apparaten).
 6. De naam van uw Marvel hoortoestel wordt weergegeven op het scherm met een telefoonpictogram ernaast. Tik hierop om hem te selecteren.
 7. U hoort nu een verbindingstoon in het gekoppelde hoortoestel.
 8. Uw Android-telefoon is nu verbonden met de Marvel hoortoestellen.

Waarom kan mijn Android-apparaat mijn Phonak Marvel hoortoestellen niet vinden?

I. Is Bluetooth op dit moment op uw telefoon geactiveerd?
Er zijn twee manieren waarop u dit kunt doen:
Optie 1

 1. Veeg vanuit de bovenzijde van het scherm naar beneden om het meldingencentrum te openen.
 2. Veeg naar beneden op het meldingencentrum om het menu Snelle instellingen weer te geven.
 3. Controleer of het Bluetooth-pictogram brandt. Als dit niet het geval is, tik er dan op om Bluetooth te activeren.
 4. Controleer of de schuifknop naast 'Bluetooth' op AAN staat.
 5. Indien dit niet het geval is, tikt u op de schuifknop om Bluetooth te activeren.
   

Optie 2

 1. Tik in het startscherm op 'Settings' (Instellingen).
 2. Controleer of de schuifknop naast 'Bluetooth' op AAN staat.
 3. Indien dit niet het geval is, tikt u op de schuifknop om Bluetooth te activeren.
 4. Indien de schuifknop niet groen is, klikt u hierop om Bluetooth in te schakelen.


II. Staat het Marvel hoortoestel in koppelingsmodus?

 1. Schakel uw Marvel hoortoestellen uit en schakel ze na 5 seconden weer in om de hoortoestellen in de koppelingsmodus te zetten.
 2. Het hoortoestel staat nu drie minuten lang in de koppelingsmodus.
 3. U kunt de hoortoestellen nu koppelen.

Algemene telefoon

Waarom wordt op mijn telefoon eerst Hands-free weergegeven en vervolgens de naam van het hoortoestel wanneer ik het koppel met mijn mobiele telefoon?

Dit is het gebruikelijke proces voor verbinding via Bluetooth. De naam van het Phonak Marvel hoortoestel wordt binnen enkele seconden op de telefoon weergegeven.

Waarom zie ik drie hoortoestellen in de Bluetooth-lijst op mijn telefoon?

 1. Phonak Marvel maakt gebruik van verschillende Bluetooth-versies voor mobiele apparaten (Bluetooth Classic en Bluetooth LE [Low Energy]).
  Sommige telefoons herkennen elke versie van Bluetooth als een afzonderlijk apparaat.
 2. Selecteer het telefoonpictogram om uw Marvel hoortoestel te verbinden met uw telefoon.

FAQ - Select phone symbol

Kan ik met mijn Marvel hoortoestellen videogesprekken voeren via Skype, FaceTime en WhatsApp?

Ja. De Phonak Marvel hoortoestellen ondersteunen Skype, FaceTime en WhatsApp voor telefoon- en videogesprekken.

Welke telefoons kan ik gebruiken in combinatie met mijn Marvel hoortoestellen met Bluetooth?

Vrijwel elke telefoon kan worden gebruikt, zolang deze maar draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Phonak Marvel hoortoestellen zijn gecertificeerd voor Bluetooth 4.2

 • Voor het voeren van telefoongesprekken zou elke telefoon met Bluetooth 2.1 en nieuwer zonder problemen moeten werken
 • Om de myPhonak app te gebruiken, moet uw telefoon aan de volgende minimale vereisten voldoen: Bluetooth 4.2; iOS-versie 12.0; Android 7.0 of nieuwer
 
Packshot Bolero M-M Hook