Ondersteuning Phonak Naída™ B

Veelgestelde vragen - Naída B

Waarom begint de definitie van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bij 61 dB gehoorverlies?

Ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization; WHO) gedefinieerd als gemiddelde hoordrempelwaarden gelijk aan of groter dan 61 dB gehoorverlies in het beste oor. Waarom 61? Voor sensorineuraal horen is het maximale gehoorverlies resulterend uit beschadiging van de buitenste rijen cochleaire haarcellen ongeveer 60 dB (Moore 2016). Als de sensorineurale hoordrempelwaarden groter zijn dan 60 dB gehoorverlies, dan is een verlies van de binnenste haarcellen ook erg waarschijnlijk. Dit resulteert in een erg grote variabiliteit in spraakherkenningsvaardigheden in een rustige omgeving en in een lawaaiige omgeving en het waarschijnlijke voordeel van versterking zal variëren van goed tot slecht.

Wat zijn de drie hoofdkenmerken van ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies?

Drie hoofdkenmerken zijn:

  • Verlies van auditief resolutievermogen
  • Verlies van hoorbaarheid van hoge frequenties
  • Verlies van signaal/ruis-verhouding

Wat is langzame compressie?

Langzame compressie gaat gepaard met een langzame inregeltijd en vooral een langzame uitregeltijd, wat betekent dat de versterking langer constant blijft en het systeem zich meer als een lineair systeem gaat gedragen. Bij langzame compressie ligt de gangbare in- en uitregeltijd tussen de 5 en 20 seconden (Moore, 2015).

Wat is het voordeel van langzame compressie?

Een belangrijk voordeel van langzame compressie is dat de temporele structuren van het signaal behouden blijven. Dit betekent dat het luidheidscontrast tussen harde en zachte geluiden, dat aanwezig is in de niet-verstrekte signalen, gehandhaafd blijft. Dit is belangrijk voor spraakverstaan

voor sommige luisteraars (Moore, 2016; Madsen et al, 2015).

Wat is Adaptive Phonak Digital Contrast?

Adaptive Phonak Digital Contrast of APD-contrast is een alternatieve rekenregel die langzame compressie biedt. Het is net zoals Adaptive Phonak Digital met langzame tijdconstanten of langzame in- en uit regeltijd, plus een kleine wijziging in de frequentie-responscurve. Adaptive Phonak Digital Contrast vindt u op het tabblad Rekenregel in Phonak Target 5.3.

Voor wie moet APD Contrast worden overwogen?

Voor cliënten die niet goed omgaan met compressie of voor cliënten met een slecht auditief resolutievermogen, zoals mensen met een spraakonderscheidingsvermogen dat slechter is dan verwacht op basis van audiogramconfiguratie moet APD Contrast worden overwogen.

Waarom SoundRecover2 aanbieden aan cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies?

Van SoundRecover2 is aangetoond dat het de hoorbaarheid van geluiden met een hoge frequentie aanzienlijk verbetert bij mensen met zeer ernstig hoogtonig gehoorverlies.

Is er verschil tussen Roger & directioneel in Naída V en in Naída B?

Ja, de nieuwe Roger & directioneel-instelling in Naída B activeert de instelling voor directioneel horen bij een nog lager ruisniveau, waardoor het voordeel van Roger & directioneel beschikbaar is in nog meer luistersituaties.

Wat is het voordeel van Roger & directioneel?

Roger & directioneel verbetert niet alleen het spraakverstaan bij lawaai dichtbij, maar verbetert ook het spraakverstaan veraf.
(Latzel, M., Wagener, K. C., Vormann, M., Mülder, H.E. (2017). Speech Intelligibility in Dual Task with hearing aids and adaptive digital wireless microphone technology. In ISAAR proceedings.)

Waarom hebben Naída B-cliënten Roger nodig?

Op meer dan 1,5 m afstand hebben zelfs de meest geavanceerde hoortoestellen beperkingen wat betreft de verbetering van de signaal/ruis-verhouding, wat een voorvereiste is voor spraakverstaan. Daarom wordt van de modernste Roger microfoons vereist dat zij een brug naar een beter verstaan overbruggen. Met Naída en Roger kunnen cliënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies rekenen op de beste oplossing voor communicatie dichtbij en op afstand, in een stille en een lawaaiige omgeving.

Wat is de Roger oplossing voor Naída B-R RIC?

Voor Naída B-R RIC kan de ComPilot II met een aangesloten Roger X ontvanger worden gebruikt in combinatie met iedere Roger microfoon.

 
Beautyshot Naída B family