Tools voor professionals

Formulier: My personal Profile and Accomodations Plan

Dit interactieve document is bedoeld om de tiener of jongvolwassene te beschrijven, evenals zijn/haar communicatievoorkeuren en hoe hij/zij de technologie gebruikt. Dit document dient te worden gedeeld met leerkrachten, vrienden, zijn/haar werkgever (indien van toepassing), onderwijsondersteunend personeel en de faculteit of anderen waarmee zij communiceren. Moedig tieners aan om deze brief in te vullen (indien nodig met assistentie) en te gebruiken.

Gids: Self-Advocacy Checklist-ELEMENTARY SCHOOL (ASAC-ES)

Deze checklist is bedoeld om de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandigheidsvaardigheden zo vroeg mogelijk te ontwikkelen. Hierin staan vaardigheden voor de bijbehorende schoolniveaus genoteerd. Wanneer deze wordt ingevuld, wordt een lijst gegenereerd met vaardigheden die nog moeten worden aangeleerd.

Gids: Sample goals and learning objectives

Tot de doelstellingen voor studenten kunnen alle gebieden voor inhoudsnormen behoren, zoals lezen, schrijven, spreken, luisteren en taal. Het is echter belangrijk om te beginnen bij de spreek- en luisternormen. In dit document worden enkele voorbeelden gegeven van doelstellingen en leerdoelen.

Downloaden

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for iPad and Tablets

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for Kindle