Phoneme Perception Test

Phoneme Perception Test - Cockpit

De Phoneme Perception Test is een uniek beoordelingshulpmiddel om hoogfrequente hoorbaarheid en onderscheidingsvermogen te testen. Het geeft duidelijk aan of de optimale spraakverstaanprestaties bij hoogfrequente geluiden wordt behaald. De test is toepasbaar voor alle fabrikanten.

Detection Audiogram-mode
 

Hoogfrequent horen beoordelen

De Phoneme Perception Test is ontwikkeld met slechts één doel: het spraakverstaan van uw cliënt verbeteren. De testresultaten bieden informatie over mogelijke verdere verbeteringen aan de instelling van een hoortoestel. De toepassing is compatibel met NOAH en is verkrijgbaar in 14 talen.

 

Toepasbaar en compatibel tussen fabrikanten

De Phoneme Perception Test is de op bewijzen gebaseerde oplossing om de individuele aanpassing te beoordelen en te verbeteren. Signaalverwerkingsmogelijkheden kunnen eenvoudig worden vergeleken. De test is toepasbaar en compatibel tussen fabrikanten.

 
Noah integration
 
Interface to Phonak Target
 

Interface met Phonak Target

De combinatie van Phoneme Perception Test en aanpassoftware is absoluut uniek. Alleen de aanpassoftware Phonak Target bevat een interface die de resultaten van een eerdere test direct in de aanpassessie weergeeft en toepast. Om gegevens te kunnen delen tussen aanpassoftware en testsoftware is NOAH vereist.

 

Functies van Phoneme Perception Test

volwassene

Phoneme Perception Test Requirements

features

Phonak Target™

kinderaudiologie