Phonak Virto™ V

Nachweis

 
Beautyshot Virto V Family
 

Feldstudie: Virto V90-10 performance and size benchmark

Latzel, M. & Appleton-Huber, J., 2016

 

Mehr Nachweise anzeigen

Mehr Nachweise anzeigen