Ofte stillede spørgsmål om Bluetooth®

iPhones

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak høreapparater med Bluetooth til min iPhone?

 1. Gå til iPhone-startskærmen, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth til.
 4. Åbn høreapparatets batteriskuffe, og luk den igen efter fem sekunder.
 5. Når der er gået et par sekunder, vises dit høreapparats navn på iPhone-skærmen. Tryk på navnet for at vælge det.
 6. Nu vises meddelelsen "Anmodning om Bluetooth-parring". Tryk på "Dan par".
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din iPhone er nu forbundet med dine høreapparater.

Hvorfor er min iPhone ikke i stand til at registrere mine Phonak høreapparater med Bluetooth?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:

Valgmulighed 1:

 1. Stryg opad fra bunden af iPhone-startskærmen for at få vist menuen Kontrolcenter.
 2. Stryg mod højre på skærmen, indtil der vises en række ikoner øverst i menuen Kontrolcenter.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet på rækken med ikoner er blåt.
 4. Er det ikke det, skal du trykke på ikonet for at aktivere Bluetooth.

Valgmulighed 2:

 1. Tryk på menuen "Indstillinger" på iPhone-startskærmen.
 2. Tryk på "Bluetooth" i menuen "Indstillinger".
 3. Kontrollér, at skyderen er grøn.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.


ii. Er batteriet i høreapparatet opladet?

 1. Udskift høreapparatets batteri.
 2. Åbn batteriskuffen, og luk den igen efter fem sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 3. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 4. Høreapparatet kan nu parres.

Flere ofte stillede spørgsmål

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.