Hjælp til Phonak Audéo™ Marvel

Ofte stillede spørgsmål

iPhones

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo M-høreapparater til min iPhone?

 1. Gå til iPhone-startskærmen, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Audéo M-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder.
 5. Efter nogle sekunder vises navnet på dit Audéo M på iPhone-skærmen. Tryk på navnet for at vælge det.
 6. Nu vises meddelelsen "Anmodning om Bluetooth-parring". Tryk på "Dan par".
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din er nu tilsluttet Audéo M-høreapparaterne

Hvorfor er min iPhone ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo M-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Stryg opad fra bunden af iPhone-startskærmen for at få vist menuen Kontrolcenter.
 2. Stryg mod højre på skærmen, indtil der vises en række ikoner øverst i menuen Kontrolcenter.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet på rækken med ikoner er blåt.
 4. Er det ikke det, skal du trykke på ikonet for at aktivere Bluetooth.


Valgmulighed 2

 1. Tryk på menuen "Indstillinger" på iPhone-startskærmen.
 2. Tryk på "Bluetooth" i menuen "Indstillinger".
 3. Kontrollér, at skyderen er grøn.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn

 

ii. Er Audéo M i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Audéo M-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Android™-mobilenheder

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo M-høreapparater til min Android-mobilenhed?

 1. Gå til Android-telefonens startskærm, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Audéo M-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 5. Nu vises meddelelsen "Tilgængelige enheder" på Android-telefonen.
 6. Dit Audéo M-høreapparats navn vises på skærmen sammen med et telefonikon. Tryk på navnet for at vælge det.
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din Android-telefon er nu tilsluttet Audéo M-høreapparaterne.

Hvorfor er min Android-mobilenhed ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at få vist notifikationscenteret.
 2. Stryg nedad i notifikationscenteret for at få vist menuen Nemme indstillinger.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet er fremhævet. Er det ikke det, skal du trykke på det for at aktivere Bluetooth.
 4. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 5. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
   

Valgmulighed 2

 1. Tryk på "Indstillinger" på startskærmen.
 2. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 3. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.


ii. Er Audéo M i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Audéo M-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Telefoner i almindelighed

Når jeg opretter forbindelse til min mobiltelefon, får jeg først vist "Håndfri" og derefter navnet på høreapparatet på skærmen. Hvorfor?

Det er helt normalt, når der er tale om en Bluetooth-forbindelse. Navnet på det trådløse Phonak Audéo M-høreapparat med Bluetooth vises på skærmen efter et par sekunder.

Hvorfor vises der tre forskellige høreapparater på Bluetooth-listen på min telefon?

 1. Phonak Audéo M bruger forskellige versioner af Bluetooth-forbindelse til mobilenheder (Bluetooth Classic og Bluetooth LE ("Low Energy")).
  På nogle telefoner registreres hver version af Bluetooth som en særskilt enhed.
 2. Vælg telefonsymbolet for at oprette forbindelse til telefonen fra dit Audéo M-høreapparat.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruge Skype-, FaceTime- og WhatsApp-videoopkald sammen med mine Audéo M-høreapparater?

Ja. Phonak Audéo M-høreapparater med Bluetooth understøtter telefon- og videoopkald via Skype, FaceTime og WhatsApp.

Hvilke telefoner kan mine Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth forbindes med?

De kan forbindes med praktisk talt alle mobiltelefoner, forudsat at telefonen understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Audéo M-høreapparater er certificerede til Bluetooth version 4.2

 • Telefonopkald bør fungere problemfrit med enhver telefon, der understøtter Bluetooth version 2.1 og nyere
 • Hvis du vil bruge Phonak Remote app, skal telefonen opfylde følgende minimumkrav: Bluetooth 4.2, iOS version 10.2.1 eller Android 6.0 eller nyere
 
pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png