Hjælp til Phonak Audéo™ Paradise

Ofte stillede spørgsmål

iPhones

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo P-høreapparater til min iPhone?

 1. Gå til iPhone-startskærmen, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Audéo P-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder.
 5. Efter nogle sekunder vises navnet på dit Marvel-høreapparat på iPhone-skærmen. Tryk på navnet for at vælge det.
 6. Nu vises meddelelsen "Anmodning om Bluetooth-parring". Tryk på "Dan par".
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din iPhone er nu tilsluttet Audéo P-høreapparaterne


Du kan finde flere oplysninger på https://product-support.phonak.com/

Hvorfor er min iPhone ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo P-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Åbn Kontrolpanelet.
 • På iPhones uden hjemknap: Swipe ned fra toppen af skærmen
 • På iPhones med hjemknap: Swipe op fra bunden af skærmen
 1. Find Bluetooth ikonet og sørg for at det lyser blåt.
 2. Hvis ikke, tryk på ikonet for at aktivere Bluetooth.


Valgmulighed 2

 1. Tryk på menuen "Indstillinger" på iPhone-startskærmen.
 2. Tryk på "Bluetooth" i menuen "Indstillinger".
 3. Kontrollér, at skyderen er grøn.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn

 

ii. Er Audéo P i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Audéo P-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Android™-mobilenheder

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo P-høreapparater til min Android-mobilenhed?

 1. Gå til Android-telefonens startskærm, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Audéo P-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 5. Nu vises meddelelsen "Tilgængelige enheder" på Android-telefonen.
 6. Dit Audéo P-høreapparats navn vises på skærmen sammen med et telefonikon. Tryk på navnet for at vælge det.
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din Android-telefon er nu tilsluttet Audéo P-høreapparaterne.


Du kan finde flere oplysninger på https://product-support.phonak.com/

Hvorfor er min Android-mobiltelefon ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo P-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at få vist notifikationscenteret.
 2. Stryg nedad i notifikationscenteret for at få vist menuen Nemme indstillinger.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet er fremhævet. Er det ikke det, skal du trykke på det for at aktivere Bluetooth.
 4. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 5. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
   

Valgmulighed 2

 1. Tryk på "Indstillinger" på startskærmen.
 2. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 3. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.


ii. Er Audéo P i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Audéo P-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Andre telefoner

Når jeg opretter forbindelse til min mobiltelefon, får jeg først vist "Håndfri" og derefter navnet på høreapparatet på skærmen. Hvorfor?

Det er helt normalt, når der er tale om en Bluetooth-forbindelse. Navnet på det Phonak Audéo P-høreapparat vises på skærmen efter et par sekunder.

Hvorfor vises der tre forskellige høreapparater på Bluetooth-listen på min telefon?

 1. Phonak Audéo P bruger forskellige versioner af Bluetooth-forbindelse til mobilenheder (Bluetooth Classic og Bluetooth LE ("Low Energy")).
  På nogle telefoner registreres hver version af Bluetooth som en særskilt enhed.
 2. Vælg telefonsymbolet for at oprette forbindelse til telefonen fra dit Audéo P-høreapparat.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruge Skype-, FaceTime- og WhatsApp-videoopkald sammen med mine Audéo P-høreapparater?

Ja. Phonak Audéo P-høreapparater understøtter telefon- og videoopkald via Skype, FaceTime og WhatsApp.

Hvilke telefoner kan mine Audéo P-høreapparater forbindes med?

De kan forbindes med praktisk talt alle mobiltelefoner, forudsat at telefonen understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Audéo P-høreapparater er certificerede til Bluetooth version 4.2

 • Telefonopkald bør fungere problemfrit med enhver telefon, der understøtter Bluetooth version 2.1 og nyere
 • Hvis du vil bruge myPhonak-appen, skal telefonen opfylde følgende minimumkrav: Bluetooth 4.2; iOS version 12.0 eller nyere; Google Mobile Services (GMS) certificeret Android enhed understøttet af Bluetooth 4.2 eller nyere og Android OS 7.0 eller nyere.
 
PH_Packshot_Audeo_P-R_P5_Pair_01.png