Hjælp til Phonak Bolero™ Marvel

Ofte stillede spørgsmål

iPhones

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Marvel-høreapparater til min iPhone?

 1. Gå til iPhone-startskærmen, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Marvel-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder.
 5. Efter nogle sekunder vises navnet på dit Marvel-høreapparat på iPhone-skærmen. Tryk på navnet for at vælge det.
 6. Nu vises meddelelsen "Anmodning om Bluetooth-parring". Tryk på "Dan par".
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din iPhone er nu tilsluttet Marvel-høreapparaterne

Hvorfor er min iPhone ikke i stand til at registrere mine Phonak Marvel-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Stryg opad fra bunden af iPhone-startskærmen for at få vist menuen Kontrolcenter.
 2. Stryg mod højre på skærmen, indtil der vises en række ikoner øverst i menuen Kontrolcenter.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet på rækken med ikoner er blåt.
 4. Er det ikke det, skal du trykke på ikonet for at aktivere Bluetooth.


Valgmulighed 2

 1. Tryk på menuen "Indstillinger" på iPhone-startskærmen.
 2. Tryk på "Bluetooth" i menuen "Indstillinger".
 3. Kontrollér, at skyderen er grøn.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn

 

ii. Er Marvel-høreapparatet i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Marvel-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Android™-mobilenheder

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Marvel-høreapparater til min Android-mobiltelefon?

 1. Gå til Android-telefonens startskærm, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen for at slå Bluetooth til.
 4. Sluk for dine Marvel-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 5. Nu vises meddelelsen "Tilgængelige enheder" på Android-telefonen.
 6. Dit Marvel-høreapparats navn vises på skærmen sammen med et telefonikon. Tryk på navnet for at vælge det.
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din Android-telefon er nu tilsluttet Marvel-høreapparaterne.

Hvorfor er min Android-mobiltelefon ikke i stand til at registrere mine Phonak Marvel-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:
Valgmulighed 1

 1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at få vist notifikationscenteret.
 2. Stryg nedad i notifikationscenteret for at få vist menuen Nemme indstillinger.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet er fremhævet. Er det ikke det, skal du trykke på det for at aktivere Bluetooth.
 4. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 5. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
   

Valgmulighed 2

 1. Tryk på "Indstillinger" på startskærmen.
 2. Kontrollér, at skyderen ud for "Bluetooth" er slået til.
 3. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er slået til.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.


ii. Er Marvel-høreapparatet i parringstilstand?

 1. Sluk for dine Marvel-høreapparater, og tænd dem igen efter 5 sekunder for at aktivere høreapparaternes parringstilstand.
 2. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 3. Høreapparatet kan nu parres.

Telefoner i almindelighed

Når jeg opretter forbindelse til min mobiltelefon, får jeg først vist "Håndfri" og derefter navnet på høreapparatet på skærmen. Hvorfor?

Det er helt normalt, når der er tale om en Bluetooth-forbindelse. Navnet på det Phonak Marvel-høreapparat vises på skærmen efter et par sekunder.

Hvorfor vises der tre forskellige høreapparater på Bluetooth-listen på min telefon?

 1. Phonak Marvel bruger forskellige versioner af Bluetooth-forbindelse til mobilenheder (Bluetooth Classic og Bluetooth LE ("Low Energy")).
  På nogle telefoner registreres hver version af Bluetooth som en særskilt enhed.
 2. Vælg telefonsymbolet for at oprette forbindelse til telefonen fra dit Marvel-høreapparat.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruge Skype-, FaceTime- og WhatsApp-videoopkald sammen med mine Marvel-høreapparater?

Ja. Phonak Marvel-høreapparater understøtter telefon- og videoopkald via Skype, FaceTime og WhatsApp.

Hvilke telefoner kan mine Marvel-høreapparater med Bluetooth forbindes med?

De kan forbindes med praktisk talt alle mobiltelefoner, forudsat at telefonen understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Marvel-høreapparater er certificerede til Bluetooth version 4.2

 • Telefonopkald bør fungere problemfrit med enhver telefon, der understøtter Bluetooth version 2.1 og nyere
 • Hvis du vil bruge Phonak Remote-appen, skal telefonen opfylde følgende minimumkrav: Bluetooth 4.2, iOS version 10.2.1 eller Android 6.0 eller nyere
 
Packshot Bolero M-M Hook