Hjælp til Phonak Naída™ B

Ofte stillede spørgsmål om Naída B

Hvorfor begynder definitionen kraftig til svær hørenedsættelse ved 61 dB hørenedsættelse?

En kraftig til svær hørenedsættelse defineres af verdenssundhedssorganisationen WHO som en gennemsnitlig hørenedsættelse på 61 dB eller derover på det gode øre.

Hvorfor 61? Den maksimale hørenedsættelse ved sensorineural hørelse på grund af skader på de yderste rækker af cochleare hårceller er omkring 60 dB (Moore 2016).

Hvis den sensorineurale hørelsesgrænse har en hørenedsættelse på over 60 dB, er det meget sandsynligt, at der opstår et tab af indre hårceller. Dette resulterer i en stor variation i talegenkendelsesevnen i både stille og støjende omgivelser, og den forventede fordel ved et høreapparats lydforstærkning spænder fra god til dårlig.

Hvilke tre kendetegn er der ved kraftig til svær hørenedsættelse?

De tre vigtigste kendetegn er:

  • Nedsat taleforståelighed
  • Nedsat hørelse i det højfrekvente område
  • Nedsat signal-støjforhold

Hvad er langsom kompression?

Langsom kompression har langsomme indsvingningstider og særligt langsomme frigivelsestidspunkter, hvilket betyder, at gain forbliver konstant i længere tid og resulterer i et system, der i højere grad fungerer som et lineært system. Ved langsom kompression ligger de typiske indsvingnings- og frigivelsestider mellem 5 og 20 sekunder (Moore, 2015).

Hvilke fordele er der ved langsom kompression?

En vigtig fordel ved langsom kompression er, at signalets tidskurve bevares. Dette betyder, at kontrasten mellem lav og høj lydstyrke i uforstærkede signaler bevares. Dette er et vigtigt element af taleforståeligheden

for nogle lyttere (Moore, 2016; Madsen et al., 2015).

Hvad er Adaptive Phonak Digital Contrast?

Adaptive Phonak Digital Contrast, eller APD Contrast, er en alternativ tilpasningsregel, der giver langsom kompression. Den minder om Adaptive Phonak Digital med langsomme tidskonstanter eller langsomme indsvingnings- og frigivelsestidspunkter samt mindre ændringer i frekvensgangskurven. Adaptive Phonak Digital Contrast findes på fanen Tilpasningsregel i Phonak Target 5.3.

Hvilke brugere er kandidater til APD Contrast?

Brugere, som ikke håndterer kompression godt, eller brugere med dårlig taleforståelighed, f.eks. personer med ringere talediskrimination end forventet for audiogramkonfigurationen, er kandidater til APD Contrast.

Hvorfor tilbyde SoundRecover2 til brugere med kraftig til svær hørenedsættelse?

Det er påvist, at SoundRecover2 forbedrer hørbarheden af diskantlyde markant hos brugere med svær diskant hørenedsættelse.

Er der forskel på Roger og retningsbestemt-indstillingen i hhv. Naída V og i Naída B?

Ja, den nye Roger og retningsbestemt-indstilling i Naída B aktiverer hjælpeindstillingen til retningsbestemt hørelse ved et endnu lavere støjniveau, hvilket giver fordelen ved Roger og retningsbestemt-indstillingen i endnu flere lyttesituationer.

Hvad er fordelen ved Roger og retningsbestemt-indstillingen?

Roger og retningsbestemt-indstillingen forbedrer ikke kun taleforståeligheden i støjende omgivelser på kort afstand, men også på lang afstand.
(Latzel, M., Wagener, K. C., Vormann, M., Mülder, H.E., 2017: Speech Intelligibility in Dual Task with hearing aids and adaptive digital wireless microphone technology. Fra ISAAR proceedings).

Hvad skal Naída B-brugere med Roger?

Ud over afstanden på 1,5 meter har selv de mest avancerede høreapparater

deres begrænsninger, når det gælder forbedringer af signal-støjforholdet, som er en forudsætning for taleforståelighed. Avancerede Roger-mikrofoner er derfor påkrævet til at overvinde udfordringerne i taleforståeligheden. Med Naída B og Roger får brugere med kraftig til svær hørenedsættelse den bedste løsning til kommunikation tæt på og på afstand samt i stille såvel som støjende omgivelser.

Hvilken Roger-løsning findes der til Naída B-R RIC?

Med Naída B-R RIC er det muligt at anvende en ComPilot II med tilsluttet Roger X-modtager sammen med en Roger-mikrofon.

 
Beautyshot Naída B family