Parring af ComPilot/ComPilot II/ComPilot Air II og RemoteMic

Vejledning til parring

Brug af ComPilot, ComPilot II eller ComPilot Air II med RemoteMic til samtaler på afstand

Enhederne bør være inden for 1 meter under parringen. Det kan tage op til 2 minutter, før enhederne er parret og indikatorlamperne lyser blåt.

Vælg den enhed, der skal parres, i trin 1.

Trin 1: ComPilot/ComPilot II

ComPilot/ComPilot II: Tryk samtidig på knapperne <> og knappen + i 2 sekunder, indtil lydindikatorlampen begynder at blinke hurtigt med et blåt lys.

ComPilot pairing Bluetooth
 

Trin 1: ComPilot Air II

ComPilot Air II: Hold lydstyrkeknappen + nede, mens du tænder ComPilot Air II, indtil lydindikatorlampen begynder at blinke hurtigt med et blåt lys.

Illu ComPilot Air II pairing finger
 

Trin 2

Hvis de blå indikatorlamper ikke blinker, skal du tænde RemoteMic, mens du holder knappen + nede, indtil indikatorlampen begynder at blinke hurtigt med et blåt lys.

Illu RemoteMic pairing mode