Hjælp til Roger™ Clip-On-Mic

Ofte stillede spørgsmål

 
Beautyshot Roger Clip on Mic
 

Spørgsmål: Er alle høreapparater/cochlear implants kompatible med Roger Clip-On-Mic?

Svar:

Ja. Med tre kategorier af Roger-modtagere er der en løsning til stort set alle lyttere, uanset hvilken høreteknologi de anvender.

 • Designintegrerede modtagere fås både til Phonaks høreapparater og udvalgte CI-lydprocessorer.
 • Den universale Roger X-miniaturemodtager kan påsættes en audiosko eller streamer uanset producent.
 • Den universale halsslyngemodtager Roger MyLink er kompatibel med et hvilket som helst høreapparat eller enhver CI-lydprocessor med T-spole.

Du kan også bruge vores Roger Configurator-værktøj (kun på engelsk) til at matche høreapparater/cochlear implants med Roger-modtagere.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på Roger Clip-On Mic og Roger Pen/Roger EasyPen?

Svar:

Roger Clip-On Mic er beregnet til kommunikation ansigt til ansigt, mens Roger Pen og Roger EasyPen er beregnet til flere talere og en række forskellige brugssituationer.

Spørgsmål: Hvor lang er rækkevidden for Roger Clip-On Mic?

Svar:

Den normale rækkevidde er 10 meter. Hvis Roger-mikrofonen og -modtagerne er inden for synsvidde, kan rækkevidden dog nå op til 20 meter.*

* Rækkevidden kan påvirkes af produkter, der anvender 2,4 GHz-båndet og som ikke kan sende igennem mennesker eller genstande.

Spørgsmål: Kan andre mennesker "smuglytte", når min patient anvender et Roger-system?

Svar: Nej, transmissionen er sikker. Kun modtagere, som har forbindelse til Roger-mikrofonen, kan modtage signalet.

Spørgsmål: Hvad skal patienten gøre for at øge forståeligheden i støjende omgivelser med en Roger-mikrofon?

Svar:

 • Bed taleren placere mikrofonen tættere på munden.
 • Sørg for, at toppen af mikrofonen peger imod munden.
 • Med Roger Pen har patienten muligvis brug for at ændre mikrofonindstilling ved at tilsidesætte den automatiske indstilling. Den mest effektive mikrofonindstilling i omgivelser med meget støj er indstilling 3 (tryk tre gange på Roger Pen-mikrofonknappen for at aktivere denne).

Spørgsmål: Hvordan regulerer jeg lydstyrken på Roger-signalet, mens jeg ser fjernsyn?

Svar: Fjernsynets lydstyrke kan som regel reguleres vha. fjernbetjeningen. Kontrollér desuden fjernsynets indstillinger for at se, om lydudgangens og højttalernes styrke kan reguleres separat.

Bemærk: Hvis patienten har en separat tv-boks, anbefales det, at han/hun slutter sin dockingstation til boksens lydudgang. På den måde kan patienten selv regulere lydstyrken på tv-boksen (det hørte Roger-signal) til ét niveau og fjernsynets normale lydstyrke (via højttalerne) til et andet, der passer andre lyttere.

Spørgsmål: Hvordan slutter jeg dockingstationen til fjernsynet?

Svar:

Den nemmeste metode er ved at slutte lydkablet til fjernsynets hovedtelefonudgang og til dockingstationens lydindgang. Dette fjerner muligvis lyden i fjernsynets højttalere, så der er andre muligheder for at modtage lydsignalet fra fjernsynet:

 • Ved hjælp af fjernsynets scart- eller analogudgang (adaptere kan købes hos elektronikforhandlere eller Phonak)
 • Via tv-boksens analoge lydudgang
 • Ved hjælp af fjernsynets eller tv-boksens optiske (toslink) eller koaksial (RCA) lydudgang og et adapterstik. Disse digitale eller analoge lydkonvertere kan købes hos elektronikforhandlere eller Phonak.

Spørgsmål: Hvordan regulerer jeg lydstyrken på en Roger-mikrofon?

Svar:

Mikrofonens lydstyrke kan ikke reguleres. Men det er muligt at regulere standardlydstyrken på udvalgte Roger-modtagere (indstilling 02) ved hjælp af en Roger inspiro. Se betjeningsvejledningen til Roger inspiro for at ændre modtagerens standardlydstyrke.

Du kan også regulere høreapparatets lydstyrke for at regulere lydstyrken i Roger-mikrofonen.

Spørgsmål: Kan jeg bruge en Roger-mikrofon til at lytte til GPS'ens anvisninger?

Svar:

Ja. Du skal slutte det medfølgende USB-lydkabel til GPS'ens hovedtelefonudgang og Roger-mikrofonen. Tænd derefter for Roger-mikrofonen og GPS-navigationen. Roger-mikrofonen skifter til lydtilstand, så snart den registrerer lyd fra GPS'en. Dette fjerner lyden fra Roger-mikrofonen, så patienten kan fokusere på GPS'ens anvisninger.

Spørgsmål: Kan min patient benytte min Roger-mikrofon til en telefonsamtale?

Svar: Roger Pen kan parres direkte med enhver mobiltelefon med Bluetooth™.

Der findes alternativer til mobiltelefoner uden Bluetooth™. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

Spørgsmål: Kan man lytte til flere Roger-mikrofoner samtidig?

Svar: Ja, det er muligt at slutte op til 10 mikrofoner til et Roger-netværk.

Den enhed, hvor du trykker på knappen Connect for at tilføje mikrofoner, bliver netværkets styringsenhed og skal være tilgængelig for at kunne bruge de øvrige mikrofoner.

Kun én mikrofon kan være aktiv ad gangen, dvs. kun den første taler kan høres. Hvis en anden taler snakker samtidig, kan han/hun ikke høres, før den første taler holder op med at snakke.

Ofte stillede spørgsmål om Roger-teknologien

Spørgsmål: Hvad er Roger?

Svar:

Roger er den nye digitale standard som overvinder udfordringer i taleforståelse i støj og over afstand, ved trådløst at sende talerens stemme direkte til den lyttende.

Spørgsmål: Hvem kan have gavn af Roger?

Svar:

Folk med en hørenedsættelse kæmper for at høre og forstå tale i udfordrende lyttesituationer, f.eks. i kraftig støj og på afstand, selv når de bruger høreapparater eller har cochlear implants.

Spørgsmål: Hvorfor hedder det Roger?

Svar:

Navnet Roger kommer fra luftfarts-/radioverdenen, hvor det betyder "meddelelse modtaget og forstået".

Spørgsmål: Er digitale høreapparater ikke nok?

Svar:

Nogle brugere af digitale høreapparater føler, at fordi lydkvaliteten er blevet forbedret, og baggrundsstøjen er blevet reduceret, har de ikke længere brug for hjælp fra et personligt, trådløst mikrofonsystem.
Et Roger-system har dog stadig mange fordele i forhold til kun at bruge digitale høreapparater. Disse fordele omfatter, at effekten af genklang (ekko) reduceres, og at taleren og den hørehæmmede lytter får hjælp til at overvinde de problemer, der opstår, når der er afstand mellem dem.

Spørgsmål: Hvis patienten bruger to høreapparater, skal han/hun så også bruge to Roger-modtagere?

Svar:

Ja, fordi videnskabelig evidens viser, at man får den største fordel ved at sende tale til begge ører. En undersøgelse har vist, at taleforståeligheden blev forbedret med 40 % ved brug af to trådløse modtagere i stedet for én

(Valente, Enrietto, Crandell, Lewis [2002]).

Spørgsmål: I hvilken alder bør et barn begynde at bruge Roger-teknologien?

Svar:

Trådløs mikrofonteknologi kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at forbedre barnets mulighed for at høre lyd fra en tidlig alder, hvilket er afgørende for tale- og sprogudviklingen. De fleste eksperter anbefaler, at man begynder at anvende sådanne systemer, når barnet kan gå.

Spørgsmål: Hvad tilbyder Roger-teknologien?

Svar:

 • Roger benytter 100 % digital transmission.
 • Roger opretter forbindelse mellem enheder (modtagere, yderligere mikrofoner) og et netværk med et enkelt klik.
 • Roger sender på 2,4 GHz-båndet, som er licensfrit og kan benyttes i hele verden. Dermed kan patienterne frit rejse og bruge systemet i hele verden.
 • På grund af de intelligente, adaptive algoritmer er Rogers signal ikke modtageligt for elektromagnetisk interferens.
 • Med Roger-teknologien kan voksne brugere nu endelig bedre høre ordene fra flere mikrofonbrugere. Forskning foretaget af L. Thibodeau (2013, 2014) viser, at ved 75 dB(A) støj og over en vis afstand har brugere af Roger-baserede høreapparater en 62 procentpoint højere taleforståelighed end folk uden hørenedsættelse.
 • Roger-teknologien eliminerer problemer med styring af kanaler. Høreapparatspecialister, som f.eks. undervisere og audiologer i undervisningssektoren, skal ikke længere styre de forskellige kanaler.

Spørgsmål: Hvordan er Roger-teknologien forskellig fra Bluetooth™-teknologien?

Svar:

Roger er en standard for adaptiv, digital og trådløs transmissionsteknologi, som er udviklet af Phonak, og som sender på 2,4 GHz-båndet.

Roger har:

 • Kort transmissionsforsinkelse, som giver en effektiv kommunikation ansigt til ansigt.
 • Pålidelig langdistancetransmission til miniaturemodtagere med lavt strømforbrug.

Selvom Bluetooth™ sender på samme frekvensbånd som Roger, bruger denne teknologi en anden protokol og er derfor ikke kompatibel. Den adskiller sig også på følgende andre måder:

 • Bluetooth™-teknologien bruger væsentlig mere strøm end Roger på modtagerniveau.
 • Antallet af Bluetooth™-modtagere er begrænset til tre, hvorimod et Roger-system kan sende til et ubegrænset antal modtagere.
 • Lydforsinkelsen i et Bluetooth™-system er meget større end i et Roger-system.

Spørgsmål: Påvirkes Roger-netværk af solfangere?

Svar:

Nej. Roger er en standard for robust, digital, trådløs transmission, som ikke påvirkes af denne form for interferens.

Spørgsmål: Påvirkes Roger-netværk af wi-fi-netværk?

Svar:

Et Roger-netværk er ikke påvirket af wi-fi-netværk. Det betyder, at man sagtens kan surfe på internettet og bruge et Roger-system, uden at det påvirker lydsignalet på nogen måde.
Men wi-fi-netværk er ikke så robuste, og overførselshastigheden kan midlertidigt nedsættes, hvis en Roger-mikrofon er under en meter fra et 802.11g-adgangspunkt.

Spørgsmål: Må jeg bruge Roger-systemet i et fly?

Svar:

Eftersom Roger er et radiosystem, der både har senderenheder (mikrofon) og modtagerenheder, er det underlagt samme begrænsninger under flyveturen som mobiltelefoner. Derfor må systemet ikke anvendes ombord på fly.

Spørgsmål: Må jeg bruge Roger-systemet på et hospital?

Svar:

Udgangseffekten på trådløse Roger-mikrofoner er meget lav og overholder alle lovbestemte sikkerhedsstandarder.
Selvom du uden problemer bør kunne anvende et Roger-system på et hospital, anbefaler vi dog, at du ikke bruger det på en intensivafdeling eller en operationsstue.

Spørgsmål: Vil et Roger-system påvirke en pacemaker?

Svar:

Så vidt vides er der ikke rapporteret om tilfælde, hvor trådløse mikrofonsystemer til folk med hørenedsættelse har påvirket pacemakere eller andet medicinsk udstyr. Personer, som bruger pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal dog altid rådføre sig med deres læge eller producenten af udstyret, inden de anvender en Roger-enhed. Brug af enheden sammen med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr skal altid ske i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne fra den læge, der er ansvarlig for pacemakeren, eller fra producenten af pacemakeren.
Roger-produkter overholder væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Derudover overholder alt Roger-tilbehør til høreapparater de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Rådets direktiv 93/42/EØF (direktivet om medicinsk udstyr).