Hjælp til Roger™ Focus

Ofte stillede spørgsmål

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

 

 

Spørgsmål: Hvordan ændrer jeg volumen?

Svar: Hvis du vil ændre volumen, skal du trykke på knappen én gang for hvert trin (2 dB) for at øge volumen fra fabriksindstillingen niveau  op  til den maksimale lydstyrke (4 trin = + 8 dB). For hvert tryk lyder der et bip. Når den maksimale volumen er nået, lyder der to bip (middel, høj).  Når den maksimale volumen er nået, ændres lydstyrken til den minimale volumen ved næste tryk (-8 dB fra fabriksindstillingen). Ved yderligere tryk øges volumen igen i trin af 2 dB. Det er et loop princip. Når standard volumen (fabriksniveau: 0) er nået, lyder der et længere bip. 

Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg volumen med Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

Svar: Volumen kan også ændres med EasyGain funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain- og volumenknappen ændrer udgangsniveauet på samme måde. Den valgte indstilling af volumen bevares, indtil den ændres igen med VC knappen eller med EasyGain funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Når  tændes eller slukkes, vil et batteriskift eller en automatisk genstart af enheden ikke ændre lydstyrken. Volumen er fra fabrikken (fabriksindstilling) 68 dBA i frit felt.

Spørgsmål: Hvorfor skal der anvendes åbne lydkupler?

Svar: Roger Focus anvendes af børn eller personer med  normal hørelse eller minimal hørenedsættelse,  og derfor anbefaler vi at bruge   åbne lydkupler for naturlig lyd. Lukkede lydkupler anbefales ikke til Roger Focus på grund af okklusion, men kan anvendes uden risiko for  børn eller voksne. 

Spørgsmål: Hvad er den maksimale output værdi?

Svar: Det maksimale output med SlimTubes er 80 dBA svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dBA for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr). 

Spørgsmål: Er det muligt at bruge en hook i stedet for en SlimTube?

Svar: Mekanisk gør Roger Focus huset det muligt at bruge en hook i stedet for SlimTube. Virkningen på akustiken ved at skifte til en hook er, at resonansfrekvensen skifter ca. 1 kHz, og at gain forøges (+8 dB SPL ved 1 kHz). Det maksimale output er 87 dBA svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dBA for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr). Det betyder, at der ikke er nogen risiko ved at bruge Roger Focus med en hook i stedet for en SlimTube. Hvis en  Roger Focus anvendes med en hook, kan lydstyrken reduceres med lydstyrkeknappen for at opnå de samme forhold som ved brug med en SlimTube.