Hjælp til Roger™ Focus II

Ofte stillede spørgsmål

 
beautyshot_roger_mic_and_focus_transparent_500x700.png
 

Spørgsmål: Hvordan ændrer jeg volumen?

Svar: Skru op for lydstyrken: Et kortvarigt tryk på den øverste del af multifunktionsknappen eller på + på fjernbetjeningen (maks. 4 trin op).
Skru ned for lydstyrken: Et kortvarigt tryk på den nederste del af multifunktionsknappen eller på - på fjernbetjeningen (maks. 4 trin ned).
Hver gang du ændrer lydstyrken, vil du høre et enkelt bip og se et enkelt blink på lysdioden.
Ved maksimum og minimum vil du høre et dobbelt bip og se et dobbelt blink på lysdioden.

Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg lydstyrken med Roger Touchscreen Mic eller EasyGain?

Svar: Indstillingen til lydstyrke/EasyGain kan ændres på tre måder. 1. Multifunktionsknap på apparat, 2. Touchscreen Mic, 3. Phonak RemoteControl. Når det først er indstillet, forbliver det sådan, indtil det ændres med en af disse metoder. Volumen kan også låses med multi-funktionsknappen eller Phonak RemoteControl. Når den tændes eller slukkes eller efter et batteriskift, vil lydstyrkeindstillingen og låsestatus heller ikke blive ændret.

Spørgsmål: Hvorfor skal der anvendes åbne lydkupler?

Svar: Roger Focus II anvendes af børn eller personer med normal hørelse eller minimal hørenedsættelse. Derfor anbefaler vi brugen af en åben lydkuppel eller en cap dome for naturlig lyd. Hvis yderligere fastholdelse er nødvendig, kan en øreprop med tynd slange og maksimal ventilation også anvendes.

Spørgsmål: Hvordan ændrer jeg lydstyrken?

Svar:

Hvis du vil ændre lydstyrken, skal du trykke på knappen én gang for hvert trin (2 dB) for at øge lydstyrken fra fabriksindstillingen

op

til den maksimale lydstyrke (4 trin = + 8 dB). For hvert tryk lyder der et bip. Når den maksimale lydstyrke er nået, lyder der to bip (middel, høj).

Når den maksimale lydstyrke er nået, ændres lydstyrken til den minimale lydstyrke ved næste tryk (-8 dB fra fabriksindstillingen). Ved yderligere tryk øges lydstyrken igen i trin af 2 dB. Det er en løkkeprincip. Når standardlydstyrken (fabriksniveau: 0) er nået, lyder der et længere bip.

Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg lydstyrken med Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

Svar:

Lydstyrken kan også ændres med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain- og lydstyrkereguleringsknappen ændrer udgangsniveauet på samme måde. Den valgte indstilling af lydstyrke bevares, indtil den ændres igen med VC-knappen eller med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Selv hvis

enheden tændes eller slukkes, batteriet skiftes eller enheden genstartes automatisk, ændres lydstyrken ikke. Lydstyrken er fra fabrikken (fabriksindstilling) 68 dBA i frit felt.

Spørgsmål: Hvorfor skal der anvendes åbne lydkupler?

Svar:

Roger Focus anvendes af børn eller personer med

normal hørelse eller minimal hørenedsættelse,

og derfor anbefaler vi at bruge

åbne lydkupler for naturlig lyd. Lukkede lydkupler anbefales ikke til Roger Focus på grund af okklusion, men kan anvendes uden risiko for

børn eller voksne.

Spørgsmål: Hvad er den maksimale ydelsesværdi?

Svar:

Den maksimale ydelse med SlimTubes er 80 dB svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dB for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr).

Spørgsmål: Er det muligt at bruge en krog i stedet for SlimTube?

Svar:

Mekanisk gør Roger Focus-huset det muligt at bruge en krog i stedet for et SlimTube. Virkningen på akustiken ved at skifte til en krog er, at resonansfrekvensen skifter ca. 1 kHz, og at gain forøges (+8 dB SPL ved 1 kHz). Den maksimale ydelse er 87 dB svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dB for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr). Det betyder, at der ikke er nogen risiko ved at bruge Roger Focus med en krog i stedet for SlimTube. Hvis en

Roger Focus anvendes med en krog, kan lydstyrken reduceres med lydstyrkeknappen for at opnå de samme forhold som ved brug med SlimTube.

 

Instruktionsvejledning og videoer til skoler, der bruger Roger Focus II løsningen. Denne løsning forbedrer talegenkendelsesevnen hos børn i undervisningslokalet.1,2,3,4,5

1 Jones, C. (2014). Roger Focus for school children. Field Study News. Hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet februar 2021.

2 Rance, G. (2018). Remote microphone listening devices for adults and children with unilateral hearing loss. Phonak Field study news. Hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet februar 2021.

3 Rance. G., Chisari, D., Saunders, K. and Rault, J.L. (2017). Reducing Listening-Related Stress in School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(7), 2010–2022.

4 Schafer, E., Gopal, K., Mathews, L., Thompson, S., Kaiser, K., McCullough, S., Jones, J., Castillo, P., Canale, E. and Hutcheson, A. (2019). Effects of auditory training and remote microphone technology on the behavioral performance of children and young adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Audiology. 30(5), 431–43.

5 Kristin N. Johnston, Andrew B. John, Nicole V. Kreisman, James W. Hall III & Carl C. Crandell (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD), International Journal of Audiology, 48:6, 371-383