Hjælp til Roger™ Focus

Ofte stillede spørgsmål

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Spørgsmål: Hvordan ændrer jeg lydstyrken?

Svar:

Hvis du vil ændre lydstyrken, skal du trykke på knappen én gang for hvert trin (2 dB) for at øge lydstyrken fra fabriksindstillingen

op

til den maksimale lydstyrke (4 trin = + 8 dB). For hvert tryk lyder der et bip. Når den maksimale lydstyrke er nået, lyder der to bip (middel, høj).

Når den maksimale lydstyrke er nået, ændres lydstyrken til den minimale lydstyrke ved næste tryk (-8 dB fra fabriksindstillingen). Ved yderligere tryk øges lydstyrken igen i trin af 2 dB. Det er en løkkeprincip. Når standardlydstyrken (fabriksniveau: 0) er nået, lyder der et længere bip.

Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg lydstyrken med Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

Svar:

Lydstyrken kan også ændres med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain- og lydstyrkereguleringsknappen ændrer udgangsniveauet på samme måde. Den valgte indstilling af lydstyrke bevares, indtil den ændres igen med VC-knappen eller med EasyGain-funktionen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Selv hvis

enheden tændes eller slukkes, batteriet skiftes eller enheden genstartes automatisk, ændres lydstyrken ikke. Lydstyrken er fra fabrikken (fabriksindstilling) 68 dBA i frit felt.

Spørgsmål: Hvorfor skal der anvendes åbne lydkupler?

Svar:

Roger Focus anvendes af børn eller personer med

normal hørelse eller minimal hørenedsættelse,

og derfor anbefaler vi at bruge

åbne lydkupler for naturlig lyd. Lukkede lydkupler anbefales ikke til Roger Focus på grund af okklusion, men kan anvendes uden risiko for

børn eller voksne.

Spørgsmål: Hvad er den maksimale ydelsesværdi?

Svar:

Den maksimale ydelse med SlimTubes er 80 dB svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dB for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr).

Spørgsmål: Er det muligt at bruge en krog i stedet for SlimTube?

Svar:

Mekanisk gør Roger Focus-huset det muligt at bruge en krog i stedet for et SlimTube. Virkningen på akustiken ved at skifte til en krog er, at resonansfrekvensen skifter ca. 1 kHz, og at gain forøges (+8 dB SPL ved 1 kHz). Den maksimale ydelse er 87 dB svarende til frit felt, hvilket overholder den maksimale tilladte gennemsnitsværdi på 90 dB for lang tids brug som anført i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtryk for hovedtelefoner tilsluttet bærbart udstyr). Det betyder, at der ikke er nogen risiko ved at bruge Roger Focus med en krog i stedet for SlimTube. Hvis en

Roger Focus anvendes med en krog, kan lydstyrken reduceres med lydstyrkeknappen for at opnå de samme forhold som ved brug med SlimTube.