Tinnitus

Phonak Tinnitus Balance porteføljen er en fleksibel tinnitusløsning, der kan indgå i den primære tinnitushåndteringsfilosofi: Tinnitus maskering (TM), Tinnitus genoptræningsterapi (TRT) eller Progressiv metode til håndtering af tinnitus (PTM).

Fleksibiliteten i Phonak Tinnitus Balance porteføljen betyder, at du kan skræddersy tinnitusløsningen til hver enkelt af dine tinnituspatienter med afsæt i deres behov, sværhedsgraden af deres tinnitus og deres livsstil.

Tinnitus og hørenedsættelse

Tinnitus betegnes ofte som "opfattelse af fantomlyde". Det anses som værende et af de hyppigste og mest belastende otologiske problemer, patienterne står over for. Op imod 10 til 15 procent af befolkningen oplever at have tinnitus, 3 % søger aktivt en løsning.

 

 


Der er en stærk sammenhæng mellem hørenedsættelse og tinnitus. Undersøgelser viser, at 80 procent af tinnituspatienter også har en hørenedsættelse. Derfor er Phonak Audéo V og Bolero V kernen i vores Tinnitus Balance portefølje.

Graphic - Report experiencing tinnitus

10-15 % angiver at have oplevet tinnitus
3 % lider af tinnitus i så alvorlig grad, at de søger medicinsk behandling

Tinnitusforekomster som procentværdi af befolkningen
Figur tilpasset fra: Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

 
Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

80 % af patienterne med tinnitus har også hørenedsættelse.

Link mellem hørenedsættelse og tinnitus
Figur tilpasset fra: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
I: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

 

Slip for hyletonen i ørerne

Tinnitus er subjektivt og påvirker meget forskelligt

For nogle er det et mindre irritationsmoment, som ikke kræver hjælp eller behandling. For andre kan det have en enorm påvirkning af deres livskvalitet, f.eks.:

  • Langsigtede søvnproblemer
  • Bekymring og depression
  • Manglende koncentrationsevne
  • Ændringer i de kognitive evner
  • Stresslidelser


Størstedelen af tinnituspatienterne oplever markant bedring af de negative påvirkninger fra tinnitus ved lydterapi. Lydterapi kan bestå af en kombination af miljølyde, musik, bredspektrede lyde eller forstærkede lyde (f.eks. forstærkning af høreapparat). Tinnitushåndtering er mest effektiv, når lydterapi kombineres med rådgivning.

 
Parkbench women dog
 

Vores tinnitusløsninger: Fleksibilitet er nøgleordet

Phonak Tinnitus Balance-porteføljen omfatter nøgleelementer i tinnitushåndtering: Et høreapparat, en bredspektret støjgenerator og en iOS- eller Androit-app til supplerende lydterapi. Digitalt trådløst tilbehør til streaming af lyd til høreapparaterne gør denne løsning komplet. Denne porteføjle giver dig fleksibiliteten til at tilrettelægge en individuel tinnitushåndteringsplan for hver af dine patienter, uanset hørenedsættelse, livsstilsbehov eller sværhedsgraden af tinnitus.

Graphic - Tinnitus Balance Portfolio
  1. Kun forstærkning
  2. Forstærkning plus Tinnitus Balance noise generator eller kun Tinnitus Balance noise generator
  3. Forstærkning plus Tinnitus Balance-appen med ComPilot II/ComPilot Air II
  4. Kombination af 1+2+3
 
Icon HI receiver volume

Tinnitus Balance høreapparat

Icon Tinnitus Balance Noise Generator

Tinnitus Balance noise generator

Icon headphones or speaker or soundpillow

Hovedtelefoner eller højttalere eller lydpude

Packshot_ComPilot_Air_II_Perspective1_076-0028-icon.jpg

ComPilot II / ComPilot Air II

 

Phonak Virto™ B

Virto B – overblik

Phonak Virto B er verdens første høreapparat med biometrisk kalibrering og er præcist kalibreret til brugerens individuelle øreanatomi for at opnå en bedre...

Phonak Audéo™ B

Beautyshot Audéo B

Det omfattende RIC-program, inklusive det nye genopladelige høreapparat til mild til kraftig hørenedsættelse, er designet til at gøre livet lettere for dine klienter og...

Phonak Bolero™ B

family_bolero_b_400x400.png

Phonak Bolero B er en BTE-model af et høreapparat med vores nyeste teknologi, der dækker moderat til svær hørenedsættelse over fire ydelsesniveauer.