Batterier

Standard-zink-luft-batterier og kviksølvfri zink-luft-batterier til høreapparater

Hvorfor bruger vi kviksølvfri batterier?

Det er miljøvenligt!

I takt med at batteriteknologien bliver bedre, fokuseres der på kviksølvfri batterier.

Flere og flere lande er nu lovmæssigt forpligtet til at bruge kviksølvfri batterier, og dette tal vokser år for år. Den kviksølvfri teknologi er avanceret og det eneste batteri, der opfylder den nye IEC-standard for streaming af høreapparater. Nøgleparameteren i IEC-standarden er 15 min. uafbrudt streaming. I løbet af disse 15 minutter trækkes en meget høj strømstyrke fra batteriet. Hvis batteriet ikke er fremstillet specifikt til formålet, er der stor risiko for, at høreapparatet stopper eller afbrydes delvist.

Hvordan adskiller kviksølvfri batterier sig fra standardbatterier? Hvordan er ydeevnen i sammenligning?

Driftstiden for kviksølvfri batterier og standardbatterier er den samme, når de bruges i samme kategori af høreinstrumenter. Kviksølvfri knapceller er desuden mere miljøvenlige, fordi de ikke indeholder kviksølv.

De kviksølvfri knapceller er udviklet til at opfylde de nye krav ved brug i høreapparater med trådløs funktionalitet.

Bemærk: Batteriets levetid er generelt kortere i høreapparater med trådløse funktioner sammenlignet med høreapparater uden trådløse funktioner. Det skyldes ikke batteriets sammensætning (kviksølvfri eller standard-zink-luft).

Kan kviksølvfri batterier bruges i alle høreapparater?

Ja.

Hvorfor har zink-luft-batterier til høreapparater en mærkat?

Zink-luft-batterier til høreapparater anvender luft som energikilde, og mærkaten lukker for lufthullerne i batteriet. Når mærkaten fjernes, går der cirka to minutter, før batteriet er aktiveret/opladet.

Herefter kan batteriskuffen lukkes. Hvis den ikke fjernes, kan batteriet i værste fald blive beskadiget og kan ikke vende tilbage til det normale spændingsniveau.

Husk, at mærkaten først må fjernes, når batteriet skal bruges. Det forlænger ikke batteriets levetid at sætte mærkaten på igen.

Hvor lang tid kan en zink-luft-batteri opbevares?

Vores batterier har en "holdbarhedstid" på to år. Dette kan dog ikke garanteres, hvis batterierne tidligere har været opbevaret forkert.

Hvordan skal batterier til høreapparater opbevares?

Den optimale rumtemperatur til opbevaring af batterierne er 10-25° C. Varme kan forkorte batteritiden, og batterier må ikke opbevares fugtigt. Batterier må ikke opbevares i køleskab.

Kontakt med metalgenstande som nøgler eller mønter kan kortslutte batteriet. Det anbefales derfor ikke at transportere batterier løst i en pung, tegnebog eller håndtaske.

Hvad gør jeg, hvis nogen spiser et batteri?

Såvel nye som brugte batterier til høreapparater skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr for at forhindre, at de spiser et batteri. Hvis et batteri spises, skal du straks søge læge.

Hvilke størrelser findes høreapparatbatterierne i?

Standardstørrelserne på batterier til høreapparater er 10, 13, 312 og 675. De er farvekodet, så de er nemme at identificere:

 • Størrelse A10: gul
 • Størrelse A312: brun
 • Størrelse A13: orange
 • Størrelse A675:

  blå

Hvordan får jeg høreapparatbatteriet til at yde optimalt?

Sørg for at beskytte lufthullerne i høreapparatbatteriet mod fugt. Tør batteriet af, hvis det skulle blive vådt af sved eller på anden måde.

Hvis du slukker for høreapparatet, når du ikke bruger det, holder batteriet længere.

Hvor lang tid holder et høreapparatbatteri?

Hvor lang tid, batteriet holder, afhænger af hvor mange timer, det bruges om dagen, forstærkningen og høreapparatets type og funktioner. Streaming påvirker batteriets levetid direkte pga. den høje strømstyrke, høreapparatet trækker i denne tilstand. Eftersom streamingtilstanden aktiveres automatisk, afhænger batteriernes levetid af, hvor ofte og hvor længe streamingen er aktiv.

Er flere lufthuller lig med længere batterilevetid og større effekt?

Elektrodernes kvalitet og design er en vigtig faktor for en længere batterilevetid og større effekt. Lufthullernes antal og størrelse (diameter) har også indflydelse på batteriets effekt.

Hvordan bortskaffer jeg et brugt høreapparatbatteri?

Zink-luft-knapcellebatterier er klassificeret som ufarligt affald. Det anbefales dog at indlevere dem til en indsamlingssted for batterier.

Hvorfor virker mit høreapparat ikke. Jeg har lige skiftet batteri?

Det kan der være flere grunde til. Du kan kontrollere følgende:

 • Batteriet har ikke haft nok tid til at blive aktiveret/"opladet", efter at mærkaten er fjernet.
 • Hakker i batteriets overflade medfører dårlig kontakt med høreapparatets batteripol.
 • Batteriet er fladt (selvom det er helt nyt). Dette sker meget sjældent. Det kan også ske, hvis det ikke er aktiveret korrekt.
  Snavs på høreapparatets batteripol giver dårlig kontakt.
 • I meget sjældne tilfælde kan det ske, at batteriet af tekniske årsager ikke kan aktiveres. I så fald skal batteriet udskiftes.


Hvis høreapparatet ikke fungerer, efter der er isat et nyt batteri (vent to minutter, efter mærkaten er fjernet),

skal du aflevere høreapparatet hos din høreapparatspecialist, som vil foretage yderligere fejlfinding.

Hvornår kan et høreapparatbatteri udvide sig og blive utæt?

Hvis et afladet batteri efterlades i høreapparatet, når det er opbrugt, kan fugt påvirke batteriets kemi og medføre udvidelse. Dette er især en risiko under ekstreme vejrforhold, f.eks. i troperne. Når batteriet er opbrugt, skal det tages ud af høreapparatet.

Hvorfor holder batteriet i mit høreapparat pludselig i kortere tid?

Statistik viser at årsagen til kort batteritid ikke nødvendigvis skyldes produktionsfejl, men snarere:

 • Miljømæssige påvirkninger (f.eks. fugtighed, temperatur).
 • Ændrede hørevaner (længere brugstid pr. dag, højere støjniveau, brug af nye funktioner i høreapparatet).
 • Høreapparatet har været brug i længere tid end normalt (f.eks. en aften i teatret).
 • Høreapparatet er nyt, eller der er skiftet høreapparattype eller -mærke.
 • Det nye høreapparat har funktioner, der kræver mere strøm, f.eks. streaming.


Forkert håndtering kan også reducere batteriets levetid, f.eks.:

 • Mærkaten er fjernet, og aktiveringsperioden var for kort.

  Der skal gå mindst 2 minutter, før batteriet sættes i høreapparatet.

 • Høreapparatet slukkes ikke om natten eller efter lang tid, hvor det ikke har været brugt.
 • Batteriet mister kapacitet på grund af en kortslutning under forkert behandling (f.eks. ved kontakt med metalgenstande).
 • Batteriet opbevares varmt (f.eks. i en bil parkeret i solen).

power one ACCU plus-batterier (knapceller)

Hvilke størrelser fås Power One ACCU Plus-batterier i?

De genopladelige batterier til høreapparater fås i størrelserne p10accu, p13accu, p312accu og p675accu.

Hvilke høreapparater kan jeg bruge Power One ACCU Plus-batterier i?

De kan bruges i de fleste høreapparater i den relevante størrelse. ACCU Plus-batterierne kan oplades ved hjælp af flere Power One-opladningsløsninger.

Hvad er de væsentligste fordele ved Power One ACCU Plus-batterier med NiMH-teknologi?

Disse batterier til hurtig opladning er miljøvenlige. Hvis du bruger vores genopladelige knapceller bidrager du til at beskytte miljøet. De genopladelige batterier indeholder ikke tungmetaller som kviksølv, cadminium eller bly.
Disse NiHM-kvalitetsbatterier med høj ydeevne er meget pålidelige og har ingen hukommelseseffekt. Alle Power One-batterier er fremstillet i Ellwangen/Tyskland, og er omfattet af krævende sikkerheds- og kvalitetskontroller.

Hvordan skal jeg behandle mine Power One ACCU Plus-batterier?

Det er vigtigt, at kontaktfladerne på Power One ACCU Plus og apparatet inderside holdes rene. Det bedste resultat og den længste levetid opnås ved altid at undgå fuld afladning og kortslutning af batterierne. Batterierne skal opbevares ved rumtemperatur, 20-25 grader, for at undgå at påvirke produktlevetiden.

Hvorfor fungerer mit nye Power One ACCU Plus-batteri ikke korrekt?

Opladning i ladere af dårlig kvalitet uden ladeindikator og afbryderfunktionkan beskadige batterierne eller påvirke kapaciteten. Vi anbefaler brug af vores Power One-ladestationer.

Hvilken batteritid kan jeg forvente af mine genopladelige høreapparatbatterier?

Genopladelige høreapparatbatterier (NiMH-teknologi) har en lavere energitæthed end zink-luft-batterier (primære knapceller). Det medfører en lavere kapacitet, som svarer til ca. 1/10 af kapaciteten for primære knapceller. Til gengæld kan de genopladelige høreapparatbatterier oplades ca. 500 gange.
I høreapparater kan man forvente, at batterikapaciteten rækker til én dag, hvor det samme høreapparat vil kunne køre i mindst 10 dage med zink-luft-batterier.

Har et nyt Power One ACCU Plus batteri sin fulde kapacitet fra starten?

Nej. Et nyt genopladeligt batteri når først op på sin fulde kapacitet, når det har været opladet og afladet nogle gange.

Hvordan skal jeg oplade og opbevare mine power one ACCU plus-batterier?

Den anbefale opladnings- og opbevaringstemperatur er stuetemperatur (20-25 grader).

Skal jeg tage mine Power One ACCU Plus-batterier ud af høreapparaterne, hvis jeg ikke skal bruge dem i længere tid?

Ja. Selv i passiv tilstand cirkulerer en lille strøm, som kan medføre fuld afladning efter en længere periode. Fuld afladning kan skade batteriet og medføre uopretteligt kapacitetstab.

Downloads

Guide: FAQ Zinc Air Batteries

Guide: FAQ ACCU plus Batteries