Tinnitus

Phonak Tinnitus Balance porteføljen er en fleksibel tinnitusløsning, der kan indgå i den primære tinnitushåndteringsfilosofi: Tinnitus maskering (TM), Tinnitus genoptræningsterapi (TRT) eller Progressiv metode til håndtering af tinnitus (PTM).

Fleksibiliteten i Phonak Tinnitus Balance porteføljen betyder, at du kan skræddersy tinnitusløsningen til hver enkelt af dine tinnituspatienter med afsæt i deres behov, sværhedsgraden af deres tinnitus og deres livsstil.

Tinnitus og hørenedsættelse

Tinnitus betegnes ofte som "opfattelse af fantomlyde". Det anses som værende et af de hyppigste og mest belastende otologiske problemer, patienterne står over for. Op imod 10 til 15 procent af befolkningen oplever at have tinnitus, 3 % søger aktivt en løsning.

There is a strong correlation between hearing loss and tinnitus. Studies show that 80 % of tinnitus patients also have a hearing loss.2 Every Phonak digital hearing aid provides amplification, and most includes a noise generator making them a flexible solution for tinnitus. Most devices also include wireless functionality which enables the option of streamed sound.

Der er en stærk sammenhæng mellem hørenedsættelse og tinnitus. Undersøgelser viser, at 80 procent af tinnituspatienter også har en hørenedsættelse. Derfor er Phonak Audéo V og Bolero V kernen i vores Tinnitus Balance portefølje.Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

10-15 % angiver at have oplevet tinnitus
3 % lider af tinnitus i så alvorlig grad, at de søger medicinsk behandling

Tinnitusforekomster som procentværdi af befolkningen
Figur tilpasset fra: Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

 

80 % af patienterne med tinnitus har også hørenedsættelse.

Link mellem hørenedsættelse og tinnitus
Figur tilpasset fra: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
I: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

 

1. Baguley D, McFerran D og Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

2. Davis A og El Refaie A (2000). Epidemiology of tinnitus. I: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

3. Power, D. et al. Is Lyric an effective option for Tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7. Intern rapport, der er indsendt til godkendelse som fagpublikation.

Slip for hyletonen i ørerne

Tinnitus er subjektivt og påvirker meget forskelligt

For nogle er det et mindre irritationsmoment, som ikke kræver hjælp eller behandling. For andre kan det have en enorm påvirkning af deres livskvalitet, f.eks.:

  • Langsigtede søvnproblemer
  • Bekymring og depression
  • Manglende koncentrationsevne
  • Ændringer i de kognitive evner
  • Stresslidelser


Størstedelen af tinnituspatienterne oplever markant bedring af de negative påvirkninger fra tinnitus ved lydterapi. Lydterapi kan bestå af en kombination af miljølyde, musik, bredspektrede lyde eller forstærkede lyde (f.eks. forstærkning af høreapparat). Tinnitushåndtering er mest effektiv, når lydterapi kombineres med rådgivning.

 
Generic couple shopping
 
 
 

Phonak Audéo™ Marvel

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Phonak Audéo Marvel fokuserer på det, klienterne forventer fra et førsteklasses høreapparat – en klar og fyldig lydoplevelse. Kombineret med moderne teknologi udgør den et...

Phonak Virto™ Paradise

Ny
phonak virto paradise hearing aid with unrivaled sound quality

Byder på universelle tilkoblingsmuligheder*og uovertruffen** lydkvalitet1, så klienter kan holde kontakten med omgivelserne

1.Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

2.Phonak. (2021). Tjek kompatibiliteten af din telefon. Tilgået i marts 2021

3.Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed November 2020.