Tinnitus

Phonak Tinnitus Balance porteføljen er en fleksibel tinnitusløsning, der kan indgå i den primære tinnitushåndteringsfilosofi: Tinnitus maskering (TM), Tinnitus genoptræningsterapi (TRT) eller Progressiv metode til håndtering af tinnitus (PTM).

Fleksibiliteten i Phonak Tinnitus Balance porteføljen betyder, at du kan skræddersy tinnitusløsningen til hver enkelt af dine tinnituspatienter med afsæt i deres behov, sværhedsgraden af deres tinnitus og deres livsstil.

Tinnitus og hørenedsættelse

Tinnitus betegnes ofte som "opfattelse af fantomlyde". Det anses som værende et af de hyppigste og mest belastende otologiske problemer, patienterne står over for. Op imod 10 til 15 procent af befolkningen oplever at have tinnitus, 3 % søger aktivt en løsning.

 

 


Der er en stærk sammenhæng mellem hørenedsættelse og tinnitus. Undersøgelser viser, at 80 procent af tinnituspatienter også har en hørenedsættelse. Derfor er Phonak Audéo V og Bolero V kernen i vores Tinnitus Balance portefølje.Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

10-15 % angiver at have oplevet tinnitus
3 % lider af tinnitus i så alvorlig grad, at de søger medicinsk behandling

Tinnitusforekomster som procentværdi af befolkningen
Figur tilpasset fra: Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

 

80 % af patienterne med tinnitus har også hørenedsættelse.

Link mellem hørenedsættelse og tinnitus
Figur tilpasset fra: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
I: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

 

1. Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

2. Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus. In: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

3. D,Power et al, Lyric an effective option for Tinnitus: Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7 Internal Report submitted for peer reviewed Journal publication.

Slip for hyletonen i ørerne

Tinnitus er subjektivt og påvirker meget forskelligt

For nogle er det et mindre irritationsmoment, som ikke kræver hjælp eller behandling. For andre kan det have en enorm påvirkning af deres livskvalitet, f.eks.:

  • Langsigtede søvnproblemer
  • Bekymring og depression
  • Manglende koncentrationsevne
  • Ændringer i de kognitive evner
  • Stresslidelser


Størstedelen af tinnituspatienterne oplever markant bedring af de negative påvirkninger fra tinnitus ved lydterapi. Lydterapi kan bestå af en kombination af miljølyde, musik, bredspektrede lyde eller forstærkede lyde (f.eks. forstærkning af høreapparat). Tinnitushåndtering er mest effektiv, når lydterapi kombineres med rådgivning.

 
Generic couple shopping
 

Vores tinnitusløsninger: Fleksibilitet er nøgleordet

Phonak Tinnitus Balance porteføljen omfatter nøgleelementer i tinnitushåndtering: Et høreapparat, og en bredspektret støjgenerator. Digitalt trådløst tilbehør til streaming af lyd til høreapparaterne gør denne løsning komplet. Denne porteføjle giver dig fleksibiliteten til at tilrettelægge en individuel tinnitushåndteringsplan for hver af dine patienter, uanset hørenedsættelse, livsstilsbehov eller sværhedsgraden af tinnitus.

  1. Kun forstærkning
  2. Forstærkning plus Tinnitus Balance noise generator eller kun Tinnitus Balance noise generator
  3. Forstærkning plus Tinnitus Balance-appen med ComPilot II/ComPilot Air II
  4. Kombination af 1+2+3
 

Tinnitus Balance høreapparat

Tinnitus Balance noise generator

Hovedtelefoner eller højttalere eller lydpude

ComPilot II / ComPilot Air II

 

Phonak Virto™ Marvel

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB_450x450pix (1).jpg

Virto Marvel er specialfremstillet til perfekt pasform i dit øre og er verdens første høreapparat med biometrisk kalibrering, der tager højde for din individuelle...

Phonak Audéo™ Marvel

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Phonak Audéo Marvel fokuserer på det, klienterne forventer fra et førsteklasses høreapparat – en klar og fyldig lydoplevelse. Kombineret med moderne teknologi udgør den et...

Phonak Bolero™ Marvel

Packshot Bolero M-M Hook

Phonak Bolero Marvel er ideelt til let til kraftig hørenedsættelse og kombinerer maksimal pålidelighed og robusthed med en klar, fyldig lydoplevelse og mange...