Phonak Audéo™ B

Funktioner og ydelsesniveauer

 
Beautyshot Audéo B
 

Premium
(B90)
Advanced
(B70)
Standard
(B50)
Essential
(B30*)

Automatiske programmer:

Rolige situationer

X

X

X

X

Tale i støj

X

X

X

X

Komfort i støj

X

X

X

Musik ►

X

X

Tale i kraftig støj* ►

X

Tale i bil ►

X

Komfort i ekko

X


Yderligere programmer

Maks. yderligere programmer

5 5 5 5

Speech in Wind** ►

X

Komfort i ekko

X

Tale i kraftig støj* ►

X

X

Tale i 360º ** ►

X

X

Tale i støj

X

X

X

X

Rolige situationer

X

X

X

X

Komfort i støj

X

X

X

X

Musik ►

X

X

X

X

Akustisk telefon

X

X

X

X

Klientbaseret program

X

X

X

X


Streamingprogrammer

Audéo B-10, B-312, B-312T, B-13 og B-R

Maks. antal streamingprogrammer

4 4 4 4

Bluetooth®-lyd + mikrofon

X

X

X

X

Bluetooth®-telefon/DECT + mikrofon

X

X

X

X

RemoteMic/Roger

X

X

X

X

Lydstik

X

X

X

X

Audéo B-Direct

Maks. antal streamingprogrammer

2

2 2 2

TV Connector + mikrofon

X

X

X

X

Telefon + mikrofon

X

X

X

X


Funktioner

UltraZoom

Premium
med SNR-Boost

Avanceret
med SNR-Boost

Standard
med SNR-Boost

Essential

FlexControl ►

X

X

X

Flex Volume

X

X

X

DuoPhone** ►

X

X

X

SoundRecover2 ►

X

X

X

X

Klientbaseret justering

X

X

X

X

Real Ear Sound

X

X

X

Finindstilling af

kanaler

20 16 12 8

WhistleBlock ►

X

X

X

X

NoiseBlock

X

X

X

X

WindBlock

X

X

EchoBlock ►

X

SoundRelax ►

X

X

QuickSync

X

X

X

X

AOV

X

X

X

X

Tinnitus Balance noise generator

X

X

X

X

auto Acclimatization

X

X

X

X

Niveau for omgivende lyde***

X

X

X

* Fås ikke til Phonak Audéo B-Direct og Audéo B-R
** Fås ikke til Audéo B-Direct
*** Fås kun til Audéo B-Direct

 

Premium
(B90)
Advanced
(B70)
Standard
(B50)
Essential
(B30)

Automatiske programmer:

 

 

 

 

Komfort i ekko

Genkender frekvensen ved eventuel genklang og anvender den rette mængde gainreduktion, hvilket giver mindre forvrængning, så talen bliver mere behagelig at lytte til.

X

 

 

 

Tale i bilstøj ►

Reducerer bredbåndsstøj i bilen og skaber et stabilt lyttemiljø, som gør det mindre anstrengende at kommunikere.

X

 

 

 

 

 

 

Tale i kraftig støj

Zoomer ind på en enkelt stemme i et diffust støjmiljø og forbedrer taleforståeligheden.

 

X

 

 

 

 

 

 

Musik ►

Tilbyder et udvidet dynamiskområde, langsom kompressionshastighed og mere gain, hvilket giver en bedre musikoplevelse.

X

X

 

 

 

Komfort i støj

Reducerer aktivt støj og gør det mere behageligt, når der ikke er nogen, der taler.

X

X

X

 

Tale i støj

Reducerer bagfra kommende støj i realtid og anvender og optimerer signal-støjforholdet (SNR) i støjende omgivelser.

X

X

X

X

Rolige situationer

Anvender et optimalt gain, som giver bedre taleforståelighed og gør det mere behageligt at lytte, når man taler sammen ansigt til ansigt i rolige omgivelser.

X

X

X

X

 Manuelle programmer:

 

 

 

 

Speech in Wind ►

Bedre taleforståelighed, selv når det blæser.

 

X

 

 

 

Tale i 360º

Vælger automatisk taleretningen og streamer talen til det andet øre, således at taleforståelighed forbedres, uden at klienten skal vende ansigtet mod den talende.

X

X

 

 

Tale i kraftig støj

Zoomer ind på en enkelt stemme i et diffust støjmiljø og forbedrer taleforståeligheden.

X

X

 

 

Akustisk telefon

Hovedfunktionen DuoPhone streamer signalet i realtid til det andet øre, så den opkaldendes stemme høres i begge ører med et signal-støjforhold, som er gennemsnitligt 3,1 dB bedre.

X

X

X

 

Funktioner:

 

 

 

 

UltraZoom

UltraZoom er en adaptiv, retningsstrålende flerkanalsteknologi, der forbedrer taleforståeligheden i støjende omgivelser.

Premium med SNR-Boost

Avanceret med SNR-Boost

Standard med SNR-Boost

Essential

EchoBlock ►

EchoBlock forbedrer høreoplevelsen i omgivelser med genklang, såsom store forsamlingslokaler, kirker og rum med lydreflekterende flader.

X

 

 

 

StereoZoom ►

Zoomer ind på en enkelt stemme i diffuse, støjende omgivelser og forbedrer taleforståeligheden med op til 60 %.

X

X

 

 

 

ZoomControl

Vælger automatisk taleretningen og streamer talen til det andet øre, således at taleforståelighed forbedres, uden at klienten skal vende ansigtet mod den talende.

X

X

 

 

 

SoundRelax ►

SoundRelax dæmper de ellers ubehagelige impulslyde uden at påvirke talens klarhed og uden at medføre en unaturlig opfattelse af andre lyde.

X

X

 

 

 

WindBlock

WindBlock anvender et vindidentifikations- og klassificeringssystem, der automatisk og adaptivt dæmper vindstøj.

X

X

 

 

DuoPhone

Forbedrer forståelse på telefonen ved automatisk at streame opkalderens stemme til det andet øre, så stemmen høres i begge ører samtidig.

X

X

X

 

FlexControl ►

FlexControl individualiserer AutoSense OS og er et effektivt justeringsværktøj til at skrue op og ned for lydstyrken.

X

X

X

 

 

Flex Volume

FlexVolume former gain-kurven på en frekvensafhængig måde, hvilket resulterer i øget klarhed, når der kræves kraftigere lydstyrke.

X

X

X

 

Real Ear Sound

Real Ear Sound simulerer høreegenskaberne i det ydre øre. Dette gendanner lokaliseringsevnen og muligheden for at få en naturlig lydopfattelse.

X

X

X

 

SoundRecover2 ►

Den næste generation af SoundRecover forbedrer hørbarheden yderligere og anvender en tilpasningsdygtig frekvensreducerende algoritme.

X

X

X

X

Tinnitus Balance noise generator

Tinnitus Balance noise generator udsender en bredbåndslyd, der bruges til behandling af tinnitus.

X

X

X

X

Vandafvisende

Phonaks vandafvisende høreapparater er vand-, sved-, fugt- og støvafvisende.

X

X

X

X

WhistleBlock ►

WhistleBlock skelner mellem naturligt forekommende lyde, der minder om tilbagekobling, og ægte tilbagekobling. Resultatet er bedre hørbarhed og lydkvalitet uden irriterende feedback.

X

X

X

X

NoiseBlock

NoiseBlock-funktionen er særligt effektiv til at reducere ubehagelig omgivelsesstøj.

 

X

X

X

X

QuickSync

Når der trykkes på programomskifteren eller volumenkontrollen, medfører det straks en tilsvarende ændring på det andet apparat

X

X

X

X

Klientbaseret finindstilling

Husker de indstillinger, du laver med FlexControl og FlexVolume, og anvender dem automatisk, så høreapparatet passer bedre til dine præferencer.

X

X

X

X

auto Acclimatization

auto Acclimatization anvendes til automatisk at øge lydforstærkningen, mens klienten benytter enheden.

 

X

X

X

X

AOV

Akustisk Optimeret Ventilation (AOV) minimerer okklusion ved at optimere tilpasningsberegningen.

X

X

X

X

Finindstilling af

kanaler

Den præcision, hvormed klientens høreapparat kan tilpasses hans/hendes særlige hørebehov.

20 16 12 8