Finindstilling af kanaler

Præcision, hvormed brugerens høreapparat kan tilpasses hans/hendes særlige hørebehov.