FlexVolume

FlexVolume muliggør avanceret justering af lydstyrken. I stedet for lineær regulering af gain skaber FlexVolume en frekvensafhængig gainkurve. Denne metode giver større klarhed, når der er behov for kraftigere lydstyrke, mens komforten forbedres ved en lavere lydstyrke.