SoundRecover2

Den næste generation af SoundRecover forbedrer hørbarheden ved tale yderligere og anvender en tilpasningsdygtig frekvensreducerende algoritme. Lydkvaliteten i mellem- og lavfrekvensområdet bevares, samtidig med at højfrekvente lyde

bliver hørbare. Det giver de fleste brugere en langt bedre høreoplevelse end tidligere.