Tale i støj

Reducerer bagfra kommende støj i realtid og anvender og optimerer signal-støjforholdet (SNR) i støjende omgivelser.