StereoZoom

Zoomer ind på en enkelt stemme i et diffust støjmiljø og forbedrer taleforståeligheden. StereoZoom tilpasser sig nu til støjkilder, som er asymmetriske og i bevægelse, og forbedrer dermed taleforståeligheden med op til 60 %.