Sæt til vurdering af børns hørelse

Sættet til vurdering af børns hørelse (Child Hearing Assessment Toolkit – CHAT) giver uddannelsesaudiologer, hørehjælpsundervisere og døveundervisere mulighed for at foretage og håndtere forskellige lytte- og hørevurderinger i én omgang – hvor som helst, på en hvilken som helst enhed og gratis.

Håndtering af vurderinger

Child Hearing Assessments er værktøjer til uddannelsesaudiologer, hørehjælpsundervisere og døveundervisere. Vælg det rette lytteværktøj til hvert individuelle barn.

Du finder:

  • Interaktive værktøjer
    Udfyld disse værktøjer på din computer ved at taste de ønskede data i hvert felt. Værktøjet vil automatisk kalkulere resultatet/scoren baseret på din info. Du kan også dele dem elektronisk med lærere eller forældre så de kan udfylde dem og returnere pr. mail. 
  • Yderligere resourcer
    Find links til andre relevante høre og lytte værktøjer.

Interaktive værktøjer

Download værktøjet for at drage fuldt udbytte af den interaktive funktionalitet.

Form: Children’s Auditory Performance Scale (CHAPS)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.

Form: Functional Listening Evaluation (FLE)

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

Form: Functional Auditory Performance Indicators (FAPI)

The FAPI assesses the functional auditory skills of children with hearing loss. By A. Stredler-Brown & C.D. Johnson.

Yderligere resourcer

Sådan fungerer sættet til vurdering af børns hørelse

Rådgivningsværktøjer for voksne

adult

Rådgivningsværktøjer for børn

pediatric