Hjælp til LiSN-S og LiSN-S PGA

Ofte stillede spørgsmål

 
Keyvisual LiSN-S Audiologist Female
 

Ofte stillede spørgsmål om LiSN-S

Spørgsmål: Hvem bør foretage LiSN-S-test?

Svar: Audiologer, der tester for APD hos børn.

Spørgsmål: Er LiSN-S en diagnostisk test eller et screeningsværktøj?

Svar: LiSN-S er en diagnostisk test. Et screeningsværktøj giver kun et bestået- eller ikke-bestået-resultat. LiSN-S giver dig fem kvantificerede resultatmålinger og information om, hvorvidt disse tal ligger inden for eller uden for de normale grænser, mens der tages højde for klientens alder. Den normale grænse er to standardafvigelser under gennemsnitsresultatet for klientens alder.

Spørgsmål: Skal LiSN-S ses som en del af en høreapparatspecialists testserie, eller er den en selvstændig diagnostisk test?

Svar: LiSN-S er ikke udviklet som en del af en testserie og administreres som et selvstændigt diagnostisk værktøj. Udførelse af andre diagnostiske test foregår efter høreapparatspecialistens skøn. Beslutningen kan afhænge af klientens problemer og historik samt tiden til rådighed. Det er imidlertid vigtigt, at rentoneaudiogrammet viser normale hørelsestærskler, da LiSN-S kun er blevet valideret til testpersoner med normal hørelse.

Spørgsmål: Kan ét LiSN-S-værktøj køre på flere forskellige diagnostiske stationer?

Svar: Desværre ikke. Klienterne skal selv købe en LiSN-S pr. station.

Spørgsmål: Hvor nøjagtig er LiSN-S?

Svar: LiSN-S har høj test/retest-pålidelighed. Data fra test/retest-pålideligheden er blevet brugt til at udvikle de kritiske differenceresultater i LiSN-S. Disse resultater giver brugeren mulighed for at fastslå, om et barn har gennemgået en reel forbedring over tid, ganske enkelt ved at teste igen med LiSN-S. Denne retest kan være nyttig til at vurdere, om et barns hørefærdigheder er forbedret efter en eller anden form for intervention.

Spørgsmål: Hvilke krav stiller systemet?

Svar: LiSN-S skal foretages i et akustikbehandlet rum, idet alle systemets standarder er optaget i sådanne rum.

Spørgsmål: Hvilke standarder findes der?

Svar: Der findes også standarder for nordamerikansk dansk og australsk engelsk. Nordamerikansk engelsk kan anvendes i USA og Canada, mens australsk engelsk kan anvendes i Australien, New Zealand og Storbritannien. Standarderne gælder for personer i alderen 6-60 år. Udregnede resultater for klienter uden for det aktuelle standardinterval er ugyldige.

Spørgsmål: Hvilke resultater genererer LiSN-S?

Svar: Softwaren viser tydeligt for alle fem målinger, om et barns hørelse ligger inden for eller uden for de normale grænser. Softwaren genererer automatisk en personlig rapport med testresultaterne som kan gemmes, udskrives eller e-mailes.

Spørgsmål: Hvad består LiSN-S-pakken af?

Svar: LiSN-S består af patenteret software, et Phonak Soundcard og specielle hovedtelefoner af høj kvalitet. Pakken indeholder også en klientvejledning i at installere og anvende LiSN-S.

Spørgsmål: Hvilke krav stiller testen til pc'en?

Svar: Windows XP/7/8 og en cd.

Spørgsmål: Kan LiSN-S køre på en Mac?

Svar: Nej. LiSN-S er kun kalibreret til pc'er med ovenstående version af Windows.

Spørgsmål: Er det muligt at køre LiSN-S på en lille bærbar computer?

Svar: Det afhænger af den bærbare computers skærmopløsning. Den anbefalede opløsning til LiSN-S er 800x600 pixels eller højere. Det er dog muligt at betjene softwaren på en bærbar computer med en opløsning på 700x500 pixels. Hvis opløsningen er mindre end dette, kan du muligvis ikke se hele LiSN-S-vinduet på den bærbare computer.

Spørgsmål: Er det nemt at opdatere LiSN-S til fremtidige versioner?

Svar: Ja. Softwaren har en funktion ved navn Internetopdatering, der automatisk kontrollerer softwareversionen via internetforbindelsen, hver gang du starter softwaren på computeren. Disse opdateringer er gratis og downloades kun med dit samtykke. Opdateringer kan f.eks. bestå af nye sprog, nye standarder for forskellige aldersgrupper, nye ressourcer og baggrundsinformation, rapporteringsværktøjer m.m.

Spørgsmål: Findes der en prøveversion af LiSN-S?

Svar: Phonak Schweiz tilbyder ikke prøveversioner af LiSN-S, men det gør lokale Phonak-virksomheder muligvis. Spørg din lokale Phonak-forhandler.

Spørgsmål: Hvordan kontrollerer jeg, at jeg bruger den nyeste version af LiSN-S?

Svar: Kontrollér først, hvilken version du har installeret: Du finder softwareversionen i vinduet Om LiSN-S, som vises, når du starter softwaren. Hvis LiSN-S allerede er åben, skal du klikke på programmet Hjælp/Om LiSN-S for at finde oplysningerne.

Åbn menuen Hjælp, og vælg Internetopdatering for at installere den nyeste version af LiSN-S. Dette vil informere dig, om der findes en ny softwareversion. Den nyeste version af LiSN-S kan findes i sektionen Downloads.

Ofte stillede spørgsmål om LiSN-S PGA-test

Spørgsmål: Hvem bør foretage en LiSN-S PGA-test?

Svar: Audiologer, audiometrister, høreapparatspecialister, forhandlere af høreapparater og klinikker, der tilbyder diagnosticering og rehabilitering af klienter med hørenedsættelse.

Spørgsmål: Er LiSN-S PGA en diagnostisk test?

Svar: Ja. Når LiSN-S PGA bruges til at vurdere patienter med hørenedsættelse, giver testen specifikke anbefalinger til teknologi baseret på diagnosen: Ved hørenedsættelser på 3-6 dB i SRT (Speech Reception Threshold) anbefales en avanceret retningsbestemt mikrofonteknologi. Ved hørenedsættelser på over 6 dB anbefales FM- eller Roger-teknologi ud over et høreapparat.

Spørgsmål: Skal LiSN-S PGA ses som en del af en høreapparatspecialists testserie, eller er den en selvstændig diagnostisk test?

Svar: LiSN-S PGA er den ideelle tale i støj-test og bør være en del af den generelle audiometriske diagnostiske test. LiSN-S PGA kræver et nyt ren tone-audiogram.

Spørgsmål: Hvilke normative data fås til hvilke aldersgrupper?

Svar: LiSN-S PGA indeholder standarder for patienter i alderen 6-60 år. (Klienter over 60 år sammenlignes med 60-årige).

Spørgsmål: Kan data fra et ren tone-audiogram importeres fra NOAH i LiSN-S PGA?

Svar: Nej. Data fra ren tone-audiogrammer skal indtastes ved at klikke direkte på audiogrammet i softwaren.

Spørgsmål: Kan én LiSN-S PGA-installation køre på flere computere?

Svar: Ja. Softwaren kan være installeret på forskellige computere, men vil kun fungere med et Phonak Soundcard i computerens USB-port. Et Phonak Soundcard følger med hver LiSN-S PGA-pakke. Hvis en klinik ønsker at bruge LiSN-S PGA parallelt på forskellige arbejdsstationer, er det nødvendigt med flere kopier af softwaren.

Spørgsmål: Hvad består LiSN-S PGA-pakken af?

Svar: LiSN-S PGA leveres med patenteret software, et Phonak Soundcard og et par hovedtelefoner af høj kvalitet. Pakken indeholder også en klar brugsvejledning i installation og brug af LiSN-S PGA.

Spørgsmål: Er det nødvendigt med hovedtelefoner for at anvende LiSN-S PGA?

Svar: Ja. Et par særlige hovedtelefoner af høj kvalitet er inkluderet i LiSN-S PGA-pakken. Testresultater beregnet vha. andre hovedtelefoner vil være ugyldige.

Spørgsmål: Kan LiSN-S PGA anvendes i frit felt, f.eks. til at vurdere ydeevnen af høreapparater eller FM- eller Roger-systemer?

Svar: Nej. LiSN-S PGA er en diagnostisk test med hovedtelefoner.

Spørgsmål: Hvilke krav stiller testen til pc'en?

Svar: LiSN-S PGA kræver en PC med Windows XP/7/8 og et cd-drev til installations-cd'en.

Spørgsmål: Kan LiSN-S PGA køre på en Mac?

Svar: Desværre ikke. LiSN-S PGA er kun kalibreret til pc'er med ovenstående version af Windows.

Spørgsmål: Er det muligt at køre LiSN-S PGA på en lille bærbar computer/netbook?

Svar: Det afhænger af den bærbare computers skærmopløsning. Den anbefalede opløsning til LiSN-S PGA er 800x600 pixels eller højere. Det er dog muligt at betjene softwaren på en bærbar computer med en opløsning på 700x500 pixels. Hvis opløsningen er mindre end dette, kan du muligvis ikke se hele LiSN-S-vinduet på skærmen.

Spørgsmål: Hvilke anbefalinger giver LiSN-S PGA?

Svar: Efter at have testet en patient med hørenedsættelse vha. LiSN-S PGA, anbefaler softwaren følgende:

  1. Ingen yderligere hørehjælp nødvendig.
  2. Avanceret retningsbestemt mikrofonteknologi i høreapparat anbefales.
  3. Roger teknologi anbefales ud over høreapparat.

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det at gennemføre en LiSN-S PGA-test?

Svar: Kun fem minutter.

Spørgsmål: Hvilken slags rapport genererer LiSN-S PGA?

Svar: LiSN-S PGA-softwaren genererer automatisk en komplet klientrapport. Derudover kan klinikeren føje sine egne noter til rapporten, før den gemmes som pdf, udskrives eller downloades på en computer.

Spørgsmål: Hvordan kontrollerer jeg, at jeg bruger den nyeste version af LiSN-S PGA?

Svar: Kontrollér først, hvilken version du har installeret: Du finder softwareversionen i vinduet Om LiSN-S, som vises, når du starter softwaren. Hvis LiSN-S PGA allerede er åben, skal du klikke på programmet Hjælp/Om LiSN-S for at finde oplysningerne.

Åbn menuen Hjælp, og vælg Internetopdatering for at installere den nyeste version af LiSN-S PGA. Dette vil informere dig, om der findes en ny softwareversion. Den nyeste version af LiSN-S PGA kan findes i sektionen Downloads.

Spørgsmål: Jeg har ingen internetforbindelse på klinikken, hvor LiSN-S PGA er installeret. Hvordan opgraderer jeg softwaren til den nyeste version?

Svar: Vi anbefaler at downloade den nyeste version af LiSN-S PGA fra sektionen Downloads. Gem zip-filen på en USB-hukommelse, kopiér den til din arbejdscomputer, og opgradér LiSN-S PGA.