Phonak Target

Mere end et dusin grunde til, at du vil elske Phonak Target

Phonak Target indeholder alle de nødvendige tilpasningsværktøjer samt en række unikke funktioner, der gør tilpasningen endnu nemmere. Dette giver dig mere til at fokusere på din klients behov.

 
Grunde til, at du vil elske Phonak Target™
 

Funktioner

PT61_ECLD.jpg
 

RECD/ECLD-forbedring

Med Target 6.2 er behandlingen og visningen af RECD-kurver og de tilhørende målebetingelser blevet forbedret for at gøre dem nemmere at bruge. De overholder dog stadig IEC-standarden IEC 61669.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Nye juniorindstillingsstandarder

Tilpasning af høreapparater til børn kræver en helhedspræget tilgang med fokus på flere områder. Alt afhængigt af barnets alder tilbyder Juniorindstilling med Phonak Target aldersbestemte DSL- eller NAL-standardindstillinger og høreapparatkonfigurationer, der er optimeret til de behov, som børnene og deres familier har. Juniorindstilling har fire aldersgrupper: 0-3, 4-8, 9-12 og 13-18 år. (Se de nye DSL- og NAL-juniorindstillingsstandarder, der er vist i tabellen).

 
PT61_mandatory_update.jpg
 

Obligatorisk firmwareopdatering

De nye Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De forskellige niveauer af teknologi i ét Trial-høreapparat giver mange muligheder for at levere en høreløsning ved første aftale eller bygge bro under reparation.

De leveres en obligatorisk firmwareopdatering sammen med Phonak Target 6.2. Den giver alle eksisterende Phonak Marvel-høreapparater adgang til alle fordelene i Marvel 2.0. Alle eksisterende parringer og indstillinger bevares, hvilket er noget helt særligt for denne type firmwareopdatering.

 

Funktioner

Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Marvel-Trial høreapparater

De nye Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau, så det passer til din anbefaling. De forskellige niveauer af teknologi i ét Trial-høreapparat giver mange muligheder for at levere en høreløsning ved første aftale eller bygge bro under reparation.

 
Trykknap
 

Nøjagtig og fleksibel finjustering

Den præcise kurvevisning giver nøjagtige oplysninger, f.eks. om anvendt gain og MPO, mens de forskellige finjusteringsværktøjer muliggør fleksible justeringer, hvis det er nødvendigt. Både kurvevisningen og finjusteringsværktøjerne er to af grundene til, at Phonak Target er kendt for sin høje anvendelighed, gennemsigtighed og stabilitet.

 
Pushbutton
 

Unik trådløst workflow for tilpasning

Phonak-høreapparater med mulighed for direkte tilkobling, Target-tilpasningssoftware og Noahlink Wireless samarbejder om at give en helt trådløs tilpasningsløsning, som ikke kræver, at du har andre tilpasningsenheder på dig. Denne kombination er eksklusiv for Phonak og skaber fundamentet for et unikt trådløst workflow. Marvel-høreapparater identificeres nemt ved at trykke på trykknappen på høreapparatet, så du får det fremhævet på listen over tilgængelige enheder. Høreapparater tildeles, og tilpasningsprocessen fortsætter med at give både hørespecialister og deres klienter en nem og enkel tilpasningsoplevelse.

Yderligere oplysninger om Noahlink Wireless

 
Automatisk download af Target-opdateringer
 

Automatisk download af Target-opdateringer

Når en ny opdatering er tilgængelig, downloader Target den automatisk i baggrunden uden af forstyrre tilpasningsprocessen. Når indstillingerne er gemt og Target lukket, giver den besked om, at der en ny opdatering tilgængelig plus et overblik over de nye tilgængelige funktioner, og der vil være mulighed for at starte installationen af den nye opdatering.

 
Finjustering af hørbarheden med Target
 

Automatisk valg af erfaringsniveau

Phonak Target vælger automatisk det relevante erfaringsniveau inden en ny tilpasning ved at analysere tilpasningsoplysninger i enten Noah eller Standalone.Det muliggør en mere individuel førstegangstilpasning og giver dine kunder mulighed for at få glæde af alle fordelene ved det nye Autosense-operativsystem.

 
Finjustering af hørbarheden med Target
 

Finjustering af hørbarheden

Dette er den effektive og målrettede måde at foretage indstillingerne på, så der tages hensyn til individuelle brugerpræferencer og lyttebehov. Med denne nye metode kan der foretages finjustering i forhold til et bestemt lyttemål, eksempelvis tale, ens egen stemme, den overordnede lydstyrke eller endda enkelte fonemer, hvilket er afgørende for talegenkendelse og taleforståelighed. Justeringerne påvirker kun de gainniveauer og frekvenser, som er relevante for at forbedre hørbarheden af de valgte stimuli. De områder, som modificeres, fremhæves på kurvevisningen og i gaintabellen. Med finjustering af hørbarheden kan du hurtigt og præcist opfylde kundens behov.

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Gennemgang af fordele

Med dette effektive rådgivningsværktøj og et par hovedtelefoner får klienten og dennes partner mulighed for at opleve forskellene med og uden høreapparat, monaural og binaural hørelse samt de forskellige teknologier.

 
Kontrol af højttaler
 

Skærmbillede med akustisk parameter og højttalertjek

Phonak Target registrerer automatisk siderne og linker dem, når de akustiske parametre er de samme. Som noget særligt for Audéo-serien tilbyder Target desuden højttalertjek ved at krydstjekke højttaleren op imod det, der er valgt i tilpasningssoftwaren.

 
Sammenlign indstillinger i Target
 

Sammenlign indstillinger

Dette værdifulde værktøj er den mest praktiske fremgangsmåde til at sammenligne de seneste justeringer med tidligere indstillinger.

Denne unikke funktion giver dig mulighed for at vælge programmer fra tidligere tilpasninger uden at forlade den aktuelle session. Det første snapshot tages automatisk, når høreapparatet sluttes til softwaren. Under finindstilling kan der manuelt tages snapshots, når det er påkrævet. Ved hjælp af lyde fra den indbyggede medieafspiller kan du engagere dine klienter direkte i udvælgelsen af foretrukne indstillinger.

 
Overfør indstillinger på tværs af modeller
 

Overfør "Tilpasningsindstillinger"

Funktionen Overfør "Tilpasningsindstillinger" gør det nemt at overføre de vigtigste elementer fra den tidligere tilpasning, på tværs af modeller, produktserier og softwareversioner fra iPFG 2.5 og frem, til den nye tilpasning. De overførte elementer omfatter tilpasningsreglen, de finjusterede input og den brugertilpassede programstruktur. Det gør processen med at overføre tilpasningsindstillinger mere effektiv, hvilket f.eks. er nyttigt ved opsalg.

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Test dine kunders hørelse direkte gennem et hvilket som helst høreapparat, som er tilpasset med Phonak Target, under hensyntagen til de individuelle ører og valget af høreapparater.Funktionen giver derefter et hurtigt og nøjagtigt udgangspunkt for tilpasningen.AudiogramDirect foretager en mere brugerspecifik forhåndsberegning, hvilket medfører en bedre spontan accept og mindre finjustering.

Desuden er det let at vælge og sammenligne diagnosedata fra forskellige sessions uden først at skulle afslutte den igangværende tilpasning.Du kan få to kurver til at overlappe i samme visning, hvilket gør det nemt at sammenligne og vise udviklingen af brugerens hørenedsættelse over tid – en meget værdifuld funktion i rådgivningsfasen.

 
Anbefalinger til finjustering
 

Anbefalinger til finjustering

Kun Phonak Target indeholder en grænseflade, som kan vise og anvende resultaterne fra en forudgående Phoneme Perception Test (PPT) og på den måde forbedre tilpasningen af det enkelte høreapparat. Testen giver en tydelig indikation af, om diskantlyde i tale høres optimalt med de valgte høreapparater.

Yderligere oplysninger om Phoneme Perception Test

 
Real Ear Calibration
 

Real ear test

Individuelle data ud over audiogrammet og den valgte akustiske kobling er afgørende for at opnå nøjagtige resultater og en bedre tilpasning første gang. Det er muligt at måle og evaluere Phonak-høreapparater direkte i klientens øre. Real ear test kombinerer den individuelle feedbacktærskel, RECD-data og akustiske parameterindstillinger for at skabe en mere nøjagtig tilpasningsberegning. Der kræves ikke ekstra testudstyr.

 
Client view and second screen
 

Brugervisning og sekundær skærm

Phonak Target tilbyder en ressource, der gør det nemmere at rådgive kunden og vedkommendes partner.Information om hørelse, hørenedsættelse og produkter kan præsenteres via din computerskærm eller på en anden skærm.Visningsfunktionen Real Time Display bruges til justering og rådgivning.Forbedringer af taleforståelighed, gain, udgangslyd, SoundRecover og kanalopløsning kan let demonstreres, ikke mindst med de tilgængelige stereo- eller surroundlyde.[Brugervisning] er altid let tilgængelig inde fra en brugersession i øverste højre hjørne.

 
Juniorindstilling
 

Juniorindstilling

Tilpasning af høreapparater til børn kræver en helhedspræget tilgang med fokus på flere områder. Alt afhængigt af barnets alder tilbyder Juniorindstilling med Phonak Target aldersbestemte DSL- eller NAL-standardindstillinger og høreapparatkonfigurationer, der er optimeret til de behov, som børnene og deres familier har. Juniorindstilling har fire aldersgrupper: 0-3, 4-8, 9-12 & 13-18 år.

 
auto Acclimatization
 

auto Acclimatization

Høreapparatspecialisten kan angive en varighed, inden for hvilken høreapparatets gain automatisk forstærkes til den indstillede gain-SLUT NIVEAU. Fordelen for klienten er at høreapparatet gradvist og bekvemt tilpasser sig, i stedet for at du skal forøge gain ved flere besøg. auto Acclimatization kan vælges i skærmbilledet [Basisjustering] ved alle Phonak Venture og Quest høreapparater.

 
Tinnitus Balance
 

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance noise generator er en funktion, der kan vælges ved alle Phonak Venture og Phonak Audéo Q høreapparater. Den tilbyder vigtige værktøjer, som understøtter håndteringen af tinnitus. Gain kan mutes i manuelle programmer, f.eks. ved brug af noise generator uden forstærkning. Det er almindeligt at bruge bredbåndslyd til håndtering af tinnitus, enten i form af maskering eller lydterapi.

 

* Kræver Phonak Target 5.2 eller nyere.

Hjælp til Target

target support

Systemkrav til Target

system requirements