Phonak Target

Oplev lydenes fantastiske verden med Phonak Target

Phonak Target indeholder alle de nødvendige tilpasningsværktøjer samt en række unikke funktioner, der gør tilpasningen endnu nemmere. Dette giver dig mere til at fokusere på din klients behov.

 
Grunde til, at du vil elske Phonak Target™
 

Funktioner i det nye Phonak Target 7.1 *

 Phonak Target bimodal registrering 7.1
 

Overvejelser i forbindelse med bimodale tilpasninger

 Naída Link M og Sky Link M høreapparaterne kan bruges i en bimodal konfiguration sammen med en cochlear implantat (CI) lydprocessor fra Advanced Bionics (AB). Link M høreapparatet muliggør binaurale funktioner med CI, herunder volumenkontrol, programstruktur og streaming.

 

Eksisterende funktioner

Phonak Target Software 7.0 APD
 

Adaptive Phonak Digital 2.0

Adaptive Phonak Digital 2.0 er en ny behandlingsalgoritme i Phonak Paradise-høreapparater.

 
Overskridelse af feedbacktærskel
 

Overskridelse af feedbacktærskel

Overskridelse af feedbacktærskel giver hørespecialisten bedre kontrol og fleksibilitet for at opnå det ønskede gain i det høje frekvensområde.

 
AutoSense OS 4.0™
 

AutoSense OS 4.0™

AutoSense OS 4.0 er designet med brug af kunstig intelligens og er Phonaks automatiske operativsystem, som styrer alle hørepræstationsfunktionerne. I Phonak Paradise-høreapparaterne får klienterne ikke blot gavn af de eksisterende funktioner, men også af nye hørepræstationsfunktioner, der er designet specielt til at løse kendte høreudfordringer, som klienter oplever hver dag.

 
Speech Enhancer
 

Speech Enhancer

Speech Enhancer er udviklet til at forstærke spidserne af et talesignal i stille situationer.

 
Phonak Target Software 7.0 DNC
 

Dynamic Noise Cancellation

En rumlig støjannulleringsfunktion, der sammen med en retningsbestemt beamformer forbedrer signal-støjforholdet i krævende situationer.

 
Motion Sensor Hearing
 

Motion Sensor Hearing

Motion Sensor Hearing justerer indstillinger for den retningsbestemte mikrofon og Dynamic Noise Cancellation til den aktivitet, der registreres for klienten.

 
Reduktion af svage lyde
 

Reduktion af svage lyde

Reduktion af svage input reducerer gain for lyde såsom lyden af et tikkende ur eller en ventilator.

 
Phonak Target Software 7.0 Tab control
 

Tap control

Træning af Tap control giver mulighed for at coache klienten i, hvordan man dobbelttrykker korrekt for at aktivere trykkontrolfunktionaliteter, f.eks. pausestille/genoptage streaming fra en tilsluttet Bluetooth®-enhed, acceptere eller afslutte opkald fra en tilsluttet iOS- eller Android-telefon og få adgang til smartphonens taleassistent.

 
Phonak Target Software 7.0 Loss allert
 

Tilslutningsalarmer

Et signal til at informere klienten om tab eller afbrydelser i kommunikationen mellem høreapparater.

 
Phonak Target Software 7.0 Client notes
 

Mere fremtrædende visning af bemærkninger

Skriv og se noter i hele tilpasningssessionen, og angiv underretninger med påmindelser.

 
Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Trial™

Fleksibiliteten til at tilbyde forskellige ydelsesniveauer i en enkelt enhed er tilgængelig med Phonak Paradise og Marvel. Muligheden for at ændre ydelsesniveauer i Target giver dig mulighed for at imødekomme klienternes behov fra den første af eller sikre, at klienten kan høre, mens apparatet er til reparation.

 
PT6.2.7_AD_RS.png
 

AudiogramDirect med Remote Support

AudiogramDirect kan bruges som en del af tilpasningsprocessen for at teste klienternes hørelse direkte gennem høreapparatet. Med Phonak Target 6.2.7-versionen er denne funktion tilgængelig under en Phonak Remote Support-session. AudiogramDirect er designet til at undersøge en klients hørelse under en efterkontrol, men den kan også bruges som udgangspunkt for en ny første tilpasning via Remote Support.

 
Trykknap
 

Nøjagtig og fleksibel finjustering

Den præcise kurvevisning giver nøjagtige oplysninger (f.eks. om anvendt gain og MPO), mens de forskellige finjusteringsværktøjer muliggør fleksible justeringer, hvis det er nødvendigt.

 
Pushbutton
 

Unik trådløst workflow for tilpasning

Phonak-høreapparater med mulighed for direkte tilkobling, Target-tilpasningssoftware og Noahlink Wireless giver en helt trådløs tilpasningsløsning, som ikke kræver, at du har andre tilpasningsenheder på dig. Denne kombination er eksklusiv for Phonak og skaber fundamentet for et unikt trådløst workflow. Høreapparater med Direct-tilkoblingsmuligheder identificeres nemt ved at trykke på trykknappen på høreapparatet, så du får det fremhævet på listen over tilgængelige enheder. Høreapparater tildeles, og tilpasningsprocessen fortsætter med at give både hørespecialister og deres klienter en nem og enkel tilpasningsoplevelse.

Yderligere oplysninger om Noahlink Wireless

 
Automatisk download af Target-opdateringer
 

Automatisk download af Target-opdateringer

Target downloader automatisk nye opdateringer i baggrunden uden at forstyrre tilpasningsprocessen. Når indstillingerne er gemt og Target lukket, giver den besked om, at der en ny opdatering tilgængelig plus et overblik over alle de nye tilgængelige funktioner, og der vil være mulighed for at starte installationen af den nye opdatering.

 
Finjustering af hørbarheden med Target
 

Automatisk valg af erfaringsniveau

Phonak Target vælger automatisk det relevante erfaringsniveau inden en ny tilpasning ved at analysere tilpasningsoplysninger i enten Noah eller Standalone. Det muliggør en mere individuel førstegangstilpasning og giver dine klienter mulighed for at få glæde af alle fordelene ved det nye AutoSense-operativsystem.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Standardindstillinger for juniortilstand

Tilpasning af høreapparater til børn kræver en helhedspræget tilgang med fokus på flere områder. Alt afhængigt af barnets alder tilbyder Juniorindstilling med Phonak Target aldersbestemte DSL- eller NAL-standardindstillinger og høreapparatkonfigurationer, der er optimeret til de behov, som børnene og deres familier har. Juniorindstilling har fire aldersgrupper: 0-3, 4-8, 9-12 og 13-18 år. (Se de nye DSL- og NAL-juniorindstillingsstandarder, der er vist i tabellen).

 
PT61_ECLD.jpg
 

RECD-forbedring

Behandlingen og visningen af RECD-kurver og de tilhørende målebetingelser er blevet forbedret for at gøre dem nemmere at bruge. De overholder dog stadig standarden IEC 61669.

 
TargetMatch
 

TargetMatch

TargetMatch er et automatiseret styringssystem for real ear- og testboksmålinger udviklet af Phonak i samarbejde med Otometrics. Det giver fordel en problemfri og trinvis arbejdsgang, som vejleder dig gennem processen med placering af en undersøgelsesslange, som giver Real Ear- og 2cc/testboks-målinger og automatisk eller manuel måltilpasning. Det er en nem og effektiv metode til at indarbejde verifikation i tilpasningsprocessen.

Besøg www.otometrics.com/aurical, hvis du vil vide mere om AURICAL fra Otometrics

TargetMatch – næste generation af verificering

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Gennemgang af fordele

Med dette effektive rådgivningsværktøj og et par hovedtelefoner får klienten og dennes samtalepartner mulighed for at opleve forskellene med og  uden høreapparat, monaural og binaural hørelse samt de forskellige teknologier.

 
Kontrol af højttaler
 

Skærmbillede med akustisk parameter og højttalertjek

Phonak Target registrerer automatisk siderne og linker dem, når de akustiske parametre er de samme. Derudover tilbyder Target desuden højttalertjek ved at krydstjekke højttaleren op imod det, der er valgt i tilpasningssoftwaren.

 
Sammenlign indstillinger i Target
 

Sammenlign indstillinger

Dette værdifulde værktøj er den mest praktiske fremgangsmåde til at sammenlige de seneste justeringer med tidligere indstillinger. Denne unikke funktion giver dig mulighed for at vælge programmer fra tidligere tilpasninger uden at forlade den aktuelle session. Det første snapshot tages automatisk, når høreapparatet sluttes til softwaren. Under finindstilling kan der manuelt tages snapshots, når det er påkrævet. Ved hjælp af lyde fra den indbyggede medieafspiller kan du engagere dine klienter direkte i udvælgelsen af foretrukne indstillinger.

 
Overfør indstillinger på tværs af modeller
 

Overfør "Tilpasningsindstillinger"

Transfer Settings-funktionen gør det nemt at overføre de vigtigste elementer fra den tidligere tilpasning, på tværs af modeller, produktserier og softwareversioner fra iPFG 2.5 og frem, til den nye tilpasning. De overførte elementer omfatter tilpasningsreglen, de finjusterede frekvensgange og den brugertilpassede programstruktur. Det gør processen med at overføre tilpasningsindstillinger mere effektiv, hvilket f.eks. er nyttigt ved opsalg.

 
Real Ear Calibration
 

Real ear test

Individuelle data ud over audiogrammet og den valgte akustiske kobling er afgørende for at opnå nøjagtige resultater og en bedre tilpasning første gang. Det er muligt at måle og evaluere Phonak-høreapparater direkte i klientens øre. Feedback- og real ear-testen kombinerer den individuelle feedbacktærskel, RECD-data og akustiske parameterindstillinger for at skabe en mere nøjagtig tilpasningsberegning. Der kræves ikke ekstra testudstyr.

 
Phonak Target Software 7.0 Auto acclimatization
 

auto Acclimatization

Høreapparatspecialisten kan angive en varighed, inden for hvilken høreapparatets gain automatisk forstærkes til den indstillede gain-målværdi. Fordelen for klienten er, at høreapparatet gradvist og bekvemt tilpasser sig, i stedet for at du skal forøge gain ved flere besøg. Fordelen for hørespecialisten er, at det viser dig det nøjagtige gain-niveau, der behandles af høreapparatet. 

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Test dine klienters hørelse direkte gennem et hvilket som helst høreapparat, som er tilpasset med Phonak Target, under hensyntagen til de individuelle ører og valget af høreapparater. AudiogramDirect giver en mere brugerspecifik forhåndsberegning, hvilket medfører mindre finjustering.

Desuden kan du sammenligne diagnosedata fra forskellige sessions uden først at skulle afslutte den igangværende tilpasning. Du kan få to kurver til at overlappe i samme visning, hvilket gør det nemt at sammenligne og vise udviklingen af brugerens hørenedsættelse over tid – en meget værdifuld funktion i rådgivningsfasen.

 
Anbefalinger til finjustering
 

Anbefalinger til finjustering

Kun Phonak Target indeholder en grænseflade, som kan vise og anvende resultaterne fra en forudgående Phoneme Perception Test (PPT) og på den måde forbedre tilpasningen af det enkelte høreapparat. Testen giver en tydelig indikation af, om diskantlyde i tale høres optimalt med de valgte høreapparater.

Yderligere oplysninger om Phoneme Perception Test

 
Finjustering af hørbarheden med Target
 

Finjustering af hørbarheden

Dette er den effektive og målrettede måde at foretage indstillingerne på, så der tages hensyn til individuelle brugerpræferencer og lyttebehov. Med denne metode kan der foretages finjustering i forhold til bestemte lyttemål, eksempelvis tale, ens egen stemme, den overordnede lydstyrke eller endda enkelte fonemer, hvilket er afgørende for talegenkendelse og taleforståelighed. Justeringerne påvirker kun de gainniveauer og frekvenser, som er relevante for at forbedre hørbarheden af de valgte stimuli. De områder, som modificeres, fremhæves på kurvevisningen og i gaintabellen. Med finjustering af hørbarheden kan du hurtigt og præcist opfylde klientens behov.

 
Client view and second screen
 

Brugervisning og sekundær skærm

Phonak Target tilbyder en ressource, der gør det nemmere at rådgive klienterne og deres samtalepartnere. Information om hørelse, hørenedsættelse og produkter kan præsenteres via din computerskærm eller på en anden skærm. Visningsfunktionen Real Time Display bruges til justering og rådgivning. Forbedringer af taleforståelighed, gain, udgangslyd, SoundRecover2 og kanalopløsning kan let demonstreres, ikke mindst med de tilgængelige stereo- eller surroundlyde. [Brugervisning] er tilgængelig inde fra en brugersession i øverste højre hjørne.

 
Tinnitus Balance
 

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance noise generator tilbyder vigtige værktøjer, som understøtter håndteringen af tinnitus. Gain kan mutes ved manuelle programmer (f.eks. ved soloanvendelse af noise generator). Det er almindeligt at bruge bredbåndslyd til håndtering af tinnitus, enten i form af maskering eller lydterapi.

 

* Funktionaliteten vil kun være tilgængelig i Phonak Paradise høreapparater – se fuld liste her.

Hjælp til Target

target support

Systemkrav til Target

system requirements