Brugervilkår

Sonova er den førende producent af innovative høreløsninger. Gennem vores centrale virksomhedsmærker Phonak, Unitron, Advanced Bionics og Connect Hearing tilbyder vi vores kunder en af de mest omfattende sortimenter af høreløsninger på markedet. Dette websted ejes og administreres af Sonova AG. Ved at tilgå og anvende dette websted accepterer du disse brugervilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Vi har bestræbt os på – og vil fortsætte med det – at levere nøjagtig og ajourført oplysninger på dette websted. Dog garanterer vi hverken direkte eller indirekte, at oplysningerne er nøjagtig eller fuldstændig. Derudover er Sonova ikke på nogen måde ansvarlig for direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller straffende skader som følge af brug af, adgang til eller manglende evne til at anvende oplysningerne. Sonova er heller ikke på nogen måde ansvarlig for mulige fejl eller udeladelser i disse oplysninger. Dette gælder især referencer til produkter og tjenester, der leveres af Sonova. Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Sonova kan også til enhver tid og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne og/eller programmerne, der er beskrevet i oplysningerne, og er ikke på nogen måde ansvarlig for mulige konsekvenser heraf.

Oplysninger, som Sonova offentliggør på internettet, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Sonova-produkter, -programmer og -tjenester i illustreret eller beskrevet form, som ikke er offentliggjort eller tilgængelig i dit land. Disse referencer antyder ikke, at Sonova påtænker at annoncere disse produkter, programmer eller tjenester i dit land. Yderligere oplysninger kan indhentes fra din lokale Sonova-kontakt.

Det er dit eget ansvar at sikre, at de oplysninger, du vælger at anvende, er fri for vira, orme, trojanske heste og lignende destruktive elementer. Sonova er på ingen måde ansvarlig over for nogen part for direkte, indirekte eller særlige skader eller følgeskader forårsaget af brug af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftsforstyrrelser, tab af programmer eller data i jeres it-system eller lignende, også selvom vi udtrykkeligt er advaret om risikoen for sådanne skader.

Ingen faglig rådgivning

Webstedet og dets oplysninger udgør ingen medicinsk, juridisk eller anden form for fagligt arkiv. Oplysninger vedr. de forskellige høretilstande og behandlingen deraf skal ikke anses som en erstatning for den rådgivning, der tilbydes af en audiolog eller anden høreapparatspecialist. Spørg en audiolog eller anden høreapparatspecialist til råds, før du indfører ændringer til din medicinske eller audiologiske administration.

Links

Indhold fra tredjeparter kan vises på eller være tilgængeligt via vores websted. Sonova er på ingen måde ansvarlig for nogen form for tredjepartsindhold.

Derudover kan der på webstedet forekomme links eller referencer til andre websteder uden tilknytning til Sonova. Sonova er på ingen måde ansvarlig for indholdet af disse websteder eller for tab eller skader som følge af brugernes adgang dertil. Links til andre websteder er kun inkluderet af hensyn til brugerne af Sonovas websted.

Sociale medier

Hvis du anvender et Sonova-relateret socialt medie, hvis indhold stammer fra fællesskabets brugere, er Sonova ikke ansvarlig for dette indhold og kan ikke garantere for det, dets nøjagtighed eller brugen deraf. Meninger og oplysninger på disse websteder afspejler udelukkende brugernes egne synspunkter og ikke nødvendigvis Sonovas. Sonova hverken kan eller vil bekræfte gyldigheden af et medlems påstand om at være medicinsk uddannet eller audiolog.
Sonova respekterer individets rettigheder i forbindelse med at udtrykke personlige holdninger på de sociale medier. På vores sociale medier forbeholder vi os dog retten til at slette kommentarer, der virker upassende, irrelevante, stødende eller annoncerende for en tredjeparts websted, aktiviteter eller produkter eller øvrige salgs- købs- eller pengeindsamlingsaktiviteter.

Sonova Groups virksomheder er førende inden for innovative høreløsninger. Vi samarbejder med medarbejdere og kolleger, kunder, samarbejdspartnere og offentligheden i almindelighed på en respektfuld, tolerant, ærlig og oprigtig måde. Vores etiske regelsæt, som gælder Sonova Groups aktiviteter generelt, gælder også vores aktiviteter på internettet.

Ophavsret

Alt indhold på dette Sonova-websted er underlagt reglen om ophavsret, og alle rettigheder forbeholdes.
Du kan frit benytte webstedet, men det er kun tilladt at anvende og downloade oplysningerne på dette websted, herunder tekst, billeder, lyd og video (herefter benævnt "Oplysningerne"), til personlige og ikke-kommercielle formål. Det er ikke tilladt at distribuere, ændre, sende, genbruge, dele eller anvende Oplysningerne til kommercielle formål uden skriftligt samtykke fra Sonova. Samtlige meddelelser om copyright og anden ophavsret, der optræder i Oplysningerne, skal bibeholdes og gengives uændret.
Medmindre andet er angivet, skal du gå ud fra, at alle oplysninger på dette websted er under ophavsret og må ikke anvendes til andre formål end de heri beskrevne eller i teksten på webstedet uden skriftligt samtykke fra Sonova.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, skal du gå ud fra, at alle produktnavne på dette websted er varemærker tilhørende Sonova eller andre parter, uanset om de optræder med versaler, kursiv eller trademark-symbol. Der tildeles eller overføres ingen licenser eller rettigheder via disse varemærkeangivelser.

Ændringer

Sonova må til enhver tid ændre disse brugervilkår ved at opdatere denne meddelelse. Du er juridisk bundet af sådanne ændringer og bør derfor jævnligt besøge denne side for at genlæse de dengang gældende og bindende brugervilkår.