Eszközök szakemberek számára

Form: My personal Profile and Accomodations Plan

Ez az interaktív dokumentum tizenévesek és fiatal felnőttek számára kívánja bemutatni a kommunikációs beállításokat, valamint a technológia használatát. Az információk megoszthatók a tanárokkal, barátokkal, a munkáltatóval, adott esetben az oktatástámogatási személyzettel és a tantestülettel, illetve bárki mással, akikkel a tizenévesek és a fiatal felnőttek kommunikálhatnak. Kérje meg a tizenéveseket, hogy töltsék ki ezt a dokumentumot szükség esetén külső segítséggel, és használják azt.

Guide: Self-Advocacy Checklist-ELEMENTARY SCHOOL (ASAC-ES)

Ez az ellenőrző lista a személyes felelősségvállalás és az önérvényesítéshez szükséges képességek mielőbbi fejlesztését tűzte ki célul. Meghatározza a készségeket és a megfelelő iskolai szinteket. A kitöltést követően a rendszer létrehozza a még tanulandó készségek listáját.

Guide: Sample goals and learning objectives

A diákok céljai a tartalmi követelmények minden területét magukban foglalhatják, pl. olvasás, írás, beszéd, szövegértés és nyelvhasználat. Mindazonáltal a beszédre és a szövegértésre vonatkozó követelmények fontos kiindulópontot jelentenek. A jelen dokumentum néhány mintacélt és tanulási célkitűzést mutat be.

Letöltés

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for iPad and Tablets

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for Kindle