Roger™ Touchscreen Mic támogatás

GYIK

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

K: Hány Roger készülék csatlakoztatását teszi lehetővé az elsődleges Roger mikrofon ugyanabban a hálózatban?

Válasz:

 • A Roger vevők korlátlan száma
 • Akár 35 Roger mikrofon
 • Legfeljebb 1 Roger Multimedia Hub a kevert hálózati üzemmód kiválasztásakor
 • Legfeljebb 1 Roger DigiMaster 5000
 • Akár 2 Roger DigiMaster 7000
 • Akár 5 Roger DigiMaster X

K: Be lehet építeni a Roger Touchscreen Mic készüléket egy meglévő osztálytermi hálózatba, ha a Roger inspiro az elsődleges készülék?

V:

 • Igen, nyomja meg a Roger inspiro készülék Connect (Kapcsolódás) gombját a Roger Touchscreen Mic készüléktől mért 10 cm-es távolságból.
 • A Roger inspirónak Roger only (Csak Roger) üzemmódban kell lennie.

K: Integrálható-e a Roger inspiro olyan osztálytermi hálózatba, ahol az elsődleges mikrofon egy Roger Touchscreen Mic?

V:

 • Igen, a Roger Touchscreen Mic hálózati üzemmódjában válassza ki az elsődleges beszélő (Primary Talker) vagy az egyenrangú beszélő (Equal Talker) üzemmódot.
 • Ezután egyszerűen nyomja meg a csatlakozást a Roger Touchscreen Mic-en a Roger inspirótól legfeljebb 10 cm távolságra.
 • Megjegyzés: ebben a konfigurációban nem érhető el a Roger Touchscreen Mic speciális kombinálás (Mixing) funkciója.

K: Honnan tudhatom, hogy a Roger Touchscreen Mic van-e elsődleges mikrofonként beállítva az osztálytermi hálózatban?

V: A kijelző bal felső részén megjelenik egy 1-es.

K: Hogyan kell csatlakoztatni a Roger vevőt a Roger mikrofonhoz?

V:

 • Győződjön meg róla, hogy mind a Roger Touchscreen Mic,

  mind pedig a Roger vevő be van-e kapcsolva.

 • Tartsa a Roger Touchscreen Mic mikrofont

  a Roger vevőtől legfeljebb 10 cm távolságra.

 • Érintse meg

  a csatlakozást a Roger Touchscreen Mic-en.

 • További Roger vevők csatlakoztatásához egyszerűen ismételje meg ezeket a lépéseket.

K: A Roger Touchscreen Mic kompatibilis a Phonak Dynamic SoundField osztálytermi hangerősítő rendszerekkel?

V: Igen, a Roger Touchscreen Mic minden további beállítás nélkül használható Phonak Roger Dynamic SoundField rendszerekkel. Egyszerűen kattintson

a csatlakoztatás funkcióra.

K: A Roger Touchscreen Mic kompatibilis más gyártók soundfield erősítőrendszereivel?

V: Igen, a Roger Touchscreen Mic használható más soundfield erősítőrendszerekkel is. Azonban ehhez külön hardverre van szükség, a Roger DigiMaster X-re. A Roger DigiMaster X-et

vezeték segítségével csatlakoztatni kell az egyéb gyártó soundfield rendszeréhez. Ezt követően

kattintson a Roger Touchscreen Mic csatlakoztatása gombra a Roger DigiMaster X-hez történő csatlakozáshoz.

K: Csatlakoztathatok-e Roger Pent vagy Roger Clip-On Mic-et egy Roger Touchscreen Micet tartalmazó hálózathoz?

V: Nem. A Roger Touchscreen Mic csak Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger Multimedia Hub, Roger inspiro, Roger DynaMic és Roger AudioHub eszközökkel használható egy hálózatban.

K: Beállíthatom-e a Roger vevő nevét?

V: Igen; használja

közvetlenül a Roger Touchscreen Mic Settings (Beállítások) menüjét, és válassza ki a Name (Név) elemet

a Roger vevő beállításai alatt. Alternatív megoldásként használja az ingyenesen letölthető Roger Upgrader szoftvert.

K: Hogyan térhetek vissza a nyitó képernyőhöz a Roger Touchscreen Micen?

V: Nyomja meg

az On/Off (Be-/kikapcsolás) gombot.

K: Csatlakoztathatok még egy mikrofont, ha a Roger Touchscreen Mic Small Group (Kiscsoportos) üzemmódban van?

V: Nem, Small Group (Kiscsoportos) üzemmódban nem lehet további mikrofonokat csatlakoztatni a hálózathoz. Azonban hozzá lehet adni további vevőket.

K: Roger WallPilot használatával hozzáadhatok Roger Touchscreen Mic vagy Roger Pass-around mikrofont vagy központot a hálózathoz?

V: Igen. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket a Roger WallPilot elején található gombbal.

K: Roger WallPilot használata során csatlakozhatok-e egy hálózathoz a Roger Touchscreen Mic JoinNet (csatlakozás meglévő hálózathoz) funkciójával?

V: Igen. Kattintson a JoinNet funkcióra a Roger WallPilot előtt.

K: Miért szürkén jelenik meg a Pointing (Célra tartás) funkció Roger Touchscreen Mic eszközöm Microphone (Mikrofon) módjának menüjében?

V: Amennyiben szükség van rá, a Pointing (Interjú) üzemmód a Settings (Beállítások) menüben kapcsolható be és ki.

K: Láthatom-e, hogy mely eszközök csatlakoznak ugyanahhoz a hálózathoz?

V: Igen. Érintse meg a List devices (Eszközök listázása) gombot a Roger Touchscreen Micen. Az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó eszközök neve félkövérrel jelenik meg, a jobb oldalon pedig egy csatlakoztatás ikon látható.

K: Az EasyGain hangerő-szabályozó csúszkán mennyit jelentenek az egyes lépések a csúsztatásban?

V: Minden +/– lépés 2 decibelnyi változást jelent az erősítésben. A beállított középértékhez képest max. 8 decibellel lehet magasabbra/alacsonyabbra állítani. A középérték gyárilag van beállítva.

K: Lehet-e az EasyGain funkciót egyszerre több Roger vevővel használni?

V: Nem, minden Roger vevőt egyenként kell beállítani. A Roger Touchscreen Mic beállításainak menüjében kattintson a „Roger receiver settings” (Roger vevők beállítása) gombra, majd válassza az „EasyGain level” (EasyGain szintje) opciót, és állítsa be a kívánt szintet. A következő Roger vevő esetében válassza ismét a „Roger receiver settings” (Roger vevők beállítása) gombot, majd az „EasyGain level” (EasyGain szintje) opciót, és állítsa be a kívánt szintet, és így tovább...

K: Módosíthatom-e a képernyőkímélő bekapcsolásának idejét?

V: Igen. Érintse meg a Beállítások (Settings) ikont!

Válassza ki a Display (Megjelenítés), majd a Screen saver (Képernyőkímélő) lehetőséget, és állítsa be a kívánt bekapcsolási időt.

K: Valóban nem működnek a hálózatban a Roger DigiMaster eszközök és a másodlagos Roger mikrofonok, ha az elsődleges Roger Touchscreen Mic Small Group (Kiscsoportos) vagy Pointing (Célra tartás) üzemmódban van?

V: Igen.

A MultiTalker Network több beszélős hálózatokban minden Roger DigiMaster eszköz és másodlagos mikrofon átmenetileg automatikusan kikapcsol. A hálózat automatikusan helyreáll, amint az elsődleges Roger Touchscreen Mic ismét a nyakpántra kerül. A Roger DigiMaster eszközök és a másodlagos Roger mikrofonok

ismét engedélyezve lesznek.

K: Valóban nem csatlakoztathatók Roger DigiMaster eszközök és másodlagos Roger mikrofonok a Roger Touchscreen Michez Small Group (Kiscsoportos) vagy Pointing (Célra tartás) üzemmódban?

V: Igen.

Ha a Roger Touchscreen Mic Small Group (Kiscsoportos) vagy Pointing (Célra tartás) üzemmódban van, csak Roger vevőket lehet hozzá csatlakoztatni.

K: A Roger X melyik CI profilja illik leginkább cochleáris implantátumhoz (CI-hez)?

V: CI profilok

·

Automatikus

·

1. profil: nem alkalmazható

·

2. profil: Opus 2

·

3. profil: Naída CI+ComPilot/Sonnet

·

4. profil: Neptune/ Harmony/ Auria +8dB EasyGain

·

5. profil: MicroLink CI S

·

6. profil: nem alkalmazható

·

7. profil: nem alkalmazható

·

8. profil: nem alkalmazható

·

9. profil: Nucleus 5, 6

K: Hogy válasszam ki a Roger X CI profilját?

V: Kattintson a Settings (Beállítások) ikonra. Győződjön meg róla, hogy a Roger vevő legfeljebb 10 cm távolságra van a Roger Touchscreen Mictől. Válassza ki a Roger vevő beállítások menüjét, majd a CI profilok menüt, végül pedig a megfelelő profilt, pl. az automatikust.

K: Frissíthetem a Roger Touchscreen Micet?

V: Igen, használja a phonakpro.com honlapról ingyenesen letölthető Roger Upgrader szoftvert.

K: Mi tegyek, ha egy „rosszalló arc” jelenik meg a Roger Touchscreen Mic kijelzőjén, és 30 másodperc után mégsem indul újra automatikusan a készülék?

V: Indítsa újra a készüléket kézileg,

az

On/Off (Be-/kikapcsolás) és a Mute (Némítás) gomb egyidejű, legalább 8 másodpercig tartó megnyomásával.

K: A Mass Connect (Tömeges csatlakozás) funkcióval csak vevőket lehet csatlakoztatni?

V: Így van. A Mass Connect (Tömeges csatlakozás) csak Roger vevők csatlakoztatására képes, Roger mikrofonok vagy a Roger Soundfield csatlakoztatására nem.

K: A Mass Connect (Tömeges csatlakozás) funkcióval csak vevőket lehet csatlakoztatni?

V: Így van. A Mass Connect (Tömeges csatlakozás) csak Roger vevők csatlakoztatására képes, Roger mikrofonok vagy a Roger Soundfield csatlakoztatására nem.

K: A mikrofon üzemmód valóban zárolva lesz a Quick Menu (Gyorsmenü) bekapcsolását követően?

V: Igen. A Roger Touchscreen Mic a firmware 1.2-es vagy annál frissebb

verziójával fut. A Quick Menu (Gyorsmenü) bekapcsolása előtt kiválasztott mikrofon üzemmód (nyakpánt, automatikus, kiscsoportos vagy célra tartás) zárolásra kerül. A Quick Menu (Gyorsmenü) kikapcsolásáig zárolva is marad.

Roger Pass-around: gyakran ismételt kérdések

K: Roger Touchscreen Mic használata során valóban újra kell indítani a Roger Pass-aroundot a beállítások módosításához?

V: Nem, a változtatások azonnal életbe lépnek.

K: A Push-To-Talk funkció Roger Touchscreen üzemmódban való bekapcsolásához valóban minden Roger Pass-aroundot be kell kapcsolnom?

V: Nem. Minden egyes Roger Pass-around bekapcsoláskor alkalmazza a változtatásokat.

K: Ha a Roger Pass-around hangerejét a hangerő gombbal változtatták meg, kikapcsolás után visszaáll a hangerő alapértelmezett beállítása?

V: Igen, az eszköz kikapcsolás után nem tárolja a változtatásokat.

K: Honnan tudhatom, hogy be van kapcsolva a Roger Pass-around Push-To-Talk funkciója?

V: A mikrofon állapotjelző fényei készenléti állapotban narancssárgák, bekapcsolt állapotban zöldek.

Q: Can I use the Roger Pass-around with Roger inspiro as Primary microphone in the network?

A: Yes, Roger Pass-around  is compatible to Roger inspiro microphone. However some features will not be available: No FM available, No PTT (push-to-talk) mode available. factory settings for Roger Pass-around will be applied:  Auto-mute activated. Mute button deactivated. Volume button activated.

K: Használhatom a Roger Pass-aroundot, ha a hálózat elsődleges mikrofonja egy Roger inspiro?

V: Igen, a Roger Pass-around

kompatibilis a Roger inspiro mikrofonokkal. Azonban néhány funkció nem lesz elérhető: Nem lesz elérhető az FM és a PTT (Push-To-Talk) funkció. A Roger Pass-around következő gyári beállításai lesznek érvényben:

Aktiválva lesz az Auto-mute (Automatikus némítás). Inaktiválva lesz a Mute (Némítás) gomb. Aktiválva lesz a Volume (Hangerő) gomb.

Roger Multimedia Hub: gyakran ismételt kérdések

K: Csatlakozhat-e a Roger Multimedia Hubhoz DigiMaster eszköz, ha különálló médiaadóként használják?

V: Nem, a Roger Multimedia Hubhoz csak Roger vevőket lehet csatlakoztatni.

K: Hogyan használhatom a Roger Multimedia Hub NewNet (Új hálózat) funkcióját?

V: 8 másodpercig tartsa lenyomva egyszerre az On/Off (Be-/kikapcsolás) és a Connect (Csatlakozás) gombot.

K: Csatlakoztathat-e a Roger Multimedia Hub Roger mikrofonokat?

V: Nem, a Roger Multimedia Hub csak Roger vevőket csatlakoztathat.

Kérdés: Honnan tudhatom, hogy a Roger Multimedia Hub sugározza a hangjelet?

V: Először

nyomja meg a Connect (Csatlakozás) gombot a hallókészülékhez kapcsolódó Roger vevőtől legfeljebb 10 cm / 4 hüvelyk távolságban.

Ezután csatlakoztassa az audioforrást a Roger Multimedia Hubhoz a kábellel. Kezdje el lejátszani a hangot, eközben a Connect (Csatlakozás) gomb körüli állapotjelző fény zölden fog villogni.

K: Az egy teremben lévő gyerekek akár egyszerre több Roger Multimedia Hubot is használhatnak (egyéni használat)?

V: Igen, a saját hálózatukban egyszerre több Roger Multimedia Hubot is használhatnak ugyanabban a teremben.

K: Hozzáadhatom-e a Roger Multimedia Hubot egy hálózathoz a Roger WallPilot használatával?

V: Igen. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket a Roger WallPilot elején található gombbal.

Q: Can Roger WallPilot be used to manage Roger receivers coming into a classroom with Roger Multimedia Hub used in stand-alone only?

A: No. For Roger Multimedia Hub in stand-alone usage each receiver needs to be connected via the connect button on the Roger Multimedia Hub.

K: Önállóan is csatlakoztathatom a Roger Multimedia Hubot a Roger WallPilothoz?

V: Igen. Nyomja meg a Roger WallPilot JoinNet (Csatlakozás új hálózathoz) menüjét a Roger Multimedia Hub közelében.