Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

Sonova Csoportnál (vagyis a Sonova Holding AG és minden leányvállalata) az innováció, az elkötelezettség és a felelősségvállalás közös értékeinek részeként tiszteletben tartjuk minden olyan személy adatvédelmét, aki személyes adatait ránk bízta, ideértve a weboldalaink látogatóit és alkalmazásaink felhasználóit stb. Ez az adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) leírja azokat a lépéseket, amelyeket az adatok gyűjtését, tárolását, felhasználást és továbbítását („kezelés”) szabályozó svájci, európai uniós és egyéb vonatkozó jogszabályok adatvédelmi követelményeinek teljesítése érdekében tettünk meg.

A következőket tekintjük személyes adatoknak: minden olyan információ, amely alapján valaki azonosíthatja Önt, például a neve, címe, e-mail-címe, egy eszköz sorozatszáma, társadalombiztosítási azonosítószáma stb.

A jelen Nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük az Öntől a Sonova AG vagy bármely kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata („Sonova” vagy „mi”) által birtokolt vagy üzemeltetett weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott személyes adatait. Ez a Nyilatkozat kizárólag a Sonova által online felületeken – például weboldalon, e-mailen és más online eszközökön, valamint alkalmazásokon keresztül – gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, offline gyűjtésre nem.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sonova által nyújtott információk vagy szolgáltatások kizárólag felnőttek számára szólnak; 16 évnél fiatalabb gyermekek számára nem szólnak. Szándékosan nem gyűjtünk adatot online felületeken keresztül 16 év alatti személyektől. Bármely személy, aki a személyes adatait itt megosztja velünk, kijelenti, hogy 16 éves vagy annál idősebb. Ha megtudja, hogy gyermeke az Ön beleegyezése nélkül személyes adatokat adott meg nekünk, figyelmeztethet minket a „Kapcsolatfelvétel” részben leírt módon. Ha megtudjuk, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekektől gyűjtöttünk bármilyen személyes adatot, azonnal lépéseket teszünk az ilyen adatok törlésére, és a gyermek profiljának törlésére.

Beleegyezés az adatgyűjtésbe

E weboldal vagy alkalmazás használatával Ön hozzájárul a személyes adatok jelen Nyilatkozatban leírtak szerinti gyűjtéséhez és használatához. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kifejezett beleegyezését kérjük a személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló marketinganyagok vagy hírlevelek küldésének céljából. Bizonyos esetekben azonban a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy intézkednünk kell a velünk kötött szerződéssel kapcsolatban. Jogalap lehet továbbá a Sonova jogos érdeke miatt végrehajtott műveletek, amelyek például javítják annak termékeit és szolgáltatásait, valamint webhelyeink és alkalmazásaink tartalmát, és adminisztratív célokat szolgálnak.

A nyilatkozat frissítése

Időről-időre úgy dönthetünk, hogy amennyiben szükséges, frissíthetjük a jelen Nyilatkozatot. Ebben az esetben a Nyilatkozat frissített változatát közzétesszük ezen az oldalon. Átdolgozás esetén az új Nyilatkozat csak a hatálybalépés után összegyűjtött adatokra vonatkozik. Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legújabb információk eléréséhez javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt. Amennyiben a Nyilatkozat módosításainak közzétételét követően tovább használja szolgáltatásainak, az a módosítások elfogadásának minősül.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A legtöbb szolgáltatásunk nem igényel semmilyen regisztrációt, ami azt jelenti, hogy anélkül keresheti fel weboldalainkat, és használhatja alkalmazásainkat, hogy személyes adatait megadná nekünk. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges a regisztráció, és ezáltal személyes adatainak megadása. Az általunk gyűjtött személyes adatok jellege a Sonova és az Ön között fennálló kapcsolattól és az Ön által használt szolgáltatásoktól függ, de általánosságban a következőket foglalja magában: az Ön neve és elérhetősége, valamint az Ön weboldal- vagy alkalmazáshasználatával kapcsolatos információk. Az egészségével kapcsolatos információkat is gyűjthetünk Önről, amelyeket a kérdéseinkre adott válaszaiban és a felméréseink kitöltése során adott meg. Személyes adataihoz úgy is hozzáférhetünk, hogy például sütik segítségével nyomon követjük, hogyan használja szolgáltatásainkat (a sütik használatával kapcsolatos információkat lásd alább).

Hogyan használjuk a személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően használhatjuk fel, hogy szolgáltatásokat biztosítsunk az Ön számára, és hogy reagáljunk a kéréseire, valamint a jogszabályok által engedélyezett vagy megkövetelt mértékig, vagy hogy segítséget nyújtsunk bármilyen jogi vagy bűnügyi nyomozásban. Statisztikai célokból az összegyűjtött adatokat anonimizálhatjuk, álnevesíthetjük és összesíthetjük termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésének érdekében. Ha nem szeretné megadni ezeket az információkat, kérjük, ne használja ezeket a funkciókat weboldalainkon vagy alkalmazásainkon.

Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

A Sonova nem üzletel az Ön személyes adataival. Személyes adatait kizárólag leányvállalatainkkal, kapcsolt vállalkozásainkkal, és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó, bizalmunkat élvező partnereinkkel osztjuk meg, például a weboldalaink és alkalmazásaink hasznosságának felmérésével kapcsolatos technikai segítségnyújtás, marketing célok (amennyiben Ön ehhez hozzájárul) vagy egyéb szolgáltatások nyújtása céljából. Ezeket a feleket szerződések kötik annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az utasításaink szerint és a jelen Nyilatkozatnak, valamint egyéb vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéseknek megfelelően történik.

Az Ön személyes adatait ezekkel a felekkel és az egyéb, fent említett harmadik felekkel – köztük a kormányzati hatóságokkal – kizárólag akkor osztjuk meg, ha ez az Ön által kért vagy engedélyezett szolgáltatás nyújtásához szükséges, annak érdekében, hogy megvédjük a saját, az Ön vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát, hogy megőrizzük szolgáltatásaink biztonságát vagy amennyiben az alkalmazandó törvények, bírósági vagy egyéb kormányzati előírások mindezt megkövetelik, vagy ha ezen közzététel bármilyen jogi vagy bűnügyi nyomozás vagy jogi eljárás támogatása miatt szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy lehetséges, hogy a fent említett Sonova leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, valamint a hatóságok, az ügyfelek és a beszállítók, akik számára a személyes adatait közzétehetjük, az Ön országán kívül találhatók, beleértve olyan országokat is, mint például az Egyesült Államok, amelynek adatvédelmi törvényei eltérhetnek attól az országétól, ahol Ön tartózkodik. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy megfelelő jogi eszközök, például az európai uniós általános szerződési feltételek alkalmazásával megfelelő óvintézkedéseket vezessenek be személyes adatainak védelmére.

Hogyan védjük a személyes adatait?

Számos biztonsági intézkedést hajtottunk végre a személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférést, használatot és nyilvánosságra hozatalt illetően. Ezek a technikai és szervezeti intézkedések általánosan elfogadottak az iparág megfelelő biztonsági szabványaiban, beleértve a hozzáférés-szabályozást, a jelszót, a titkosítást, a rendszeres biztonsági felméréseket és hasonlókat.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Nyilatkozatban vázolt célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a vonatkozó törvények hosszabb vagy rövidebb megőrzési időszakot követelnek meg vagy tesznek lehetővé.

Hogyan törölheti a személyes adatait vagy hogyan szabályozhatja az azokhoz való hozzáférést?

Önnek joga van tudni és érdeklődni arról, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről, és kérheti az általunk őrzött személyes adatainak egy harmadik fél általi (akivel mi üzleti tevékenységet folytatunk) helyesbítését vagy törlését. Továbbá Önnek joga van a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni vagy annak korlátozását kérni, valamint kapcsolatba léphet a helyi adatvédelmi hatósággal, és panaszt tehet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Amennyiben szeretne ilyen kérelmet benyújtani, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a „Kapcsolatfelvétel” részben leírtak szerint. Miután megfelelően igazolta személyazonosságát, elfogadható időn belül válaszolni fogunk Önnek.

Sütik és a felhasználás nyomon követése

Sütiket (cookies), azaz olyan kis méretű szöveges fájlokat használunk, amelyek automatikusan a számítógép merevlemezére kerülnek, ha Ön bizonyos weboldalakat és hasonló eszközöket közvetlenül vagy harmadik feleken keresztül – webanalitikai szolgáltatókon, mint amilyen például a Google Analytics – keresztül ér el. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat tároljunk, például a domain nevét, az internetszolgáltatóját, az operációs rendszert, a hozzáférés dátumát és időpontját, a látogatott oldalakat vagy az elvégzett keresések típusát. Ezen adatokat azért gyűjtjük például, hogy rendszer-adminisztrációt végezzünk, és az összesített információkról a kapcsolt vállalatoknak, az üzleti partnereknek és/vagy gyártóknak jelentsünk, akik weboldal- és alkalmazáselemzéseket végeznek, valamint weboldal teljesítményértékelést hajtanak végre a nevünkben.

Ezt az információt felhasználhatjuk az Ön preferenciáinak és beállításainak tárolására, weboldalaink vagy alkalmazásaink tartalmának javítására, a weboldalakra és alkalmazásokra történő regisztráláshoz, belső piackutatási célokra, valamint összesített statisztikák összeállításához, hogy kiértékeljük a látogatói weboldal-aktivitást vagy azt, hogy hogyan használják a látogatók webhelyünket.

Ez a weboldal vagy alkalmazás a következő sütiket küldi az Ön böngészőjére:

1. Funkcionális sütik: Ezek a sütik a weboldal vagy alkalmazás működésének javítását szolgálják.
2. Saját sütik: Ezek a sütik a weboldal vagy alkalmazás által beállított sütik, amelyeket csak az ilyen oldalak vagy alkalmazások képesek olvasni.
3. Harmadik féltől származó sütik: Ezek a sütik harmadik fél által telepített sütik, amelyeket különböző szolgáltatásokhoz használunk (például weboldalak vagy alkalmazások elemzésére vagy reklámozására).

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan mi is a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által üzemeltetett webelemző. A Google Analytics sütikkel és hasonló technológiákkal elemzi, hogyan használják a felhasználók a domaineket, valamint egyéb, a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Az Ön weboldalhasználatáról generált információt, köztük a rövidített IP-címét a továbbítják a Google Analytics felé, és az Egyesült Államokban lévő kiszolgálókon tárolják. A Google ezt az információt a weboldal használatának kiértékeléséhez, a weboldal aktivitására vonatkozó statisztikai jelentések elkészítéséhez, valamint a weboldalhoz és az internethasználati tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásához használja. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, amennyiben arra a törvény kötelezi, vagy ha az információt a Google nevében ezen harmadik felek kezelik. Weboldalunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint végezze az Ön személyes adatainak kezelését. Ugyanakkor Ön el is utasíthatja a Google Analytics tevékenységét (a további információkat lásd alább).

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket, illetve hogy elutasítja-e a Google Analytics tevékenységét. Böngészője beállításainak módosításával blokkolhatja a sütiket, így azok nem kerülnek rá a számítógépére vagy mobil eszközére. A legtöbb böngésző eredetileg úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, de beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy ne fogadjon el sütiket, vagy értesítést küldjön, ha egy süti küldése folyamatban van. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal által biztosított funkciókat. A Google Analytics tevékenységének elutasításához kérjük, látogasson el a https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutoldalra. A sütikkel kapcsolatos általános információkért kérjük, látogasson el az All About Cookies weboldalra (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Interaktív felületek

Néhány weboldalunkon vagy alkalmazásunkon interaktív felületeket is elérhet, például blogokat, üzenőfalakat vagy hírcsatornákat. Ha hozzászólását rögzíti az ilyen jellegű felületeken, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a hozzászólások mások által is láthatók lehetnek, és ezáltal sem titkosak, sem bizalmasak nem lesznek.

Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele vagy megjegyzése van a Nyilatkozattal kapcsolatban, vagy szeretne hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve élni az adatvédelmi jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül. Adatvédelmi tisztviselőnkkel is kapcsolatba léphet a privacy@sonova.com címen.

 

Köszönjük érdeklődését a Sonova iránt!

 

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Svájc
Telefonszám: +41 58 928 0101
E-mail-cím: privacy@sonova.com

Hatálybalépés időpontja: 2018. április 1.