Marketing materiaal

Business meeting flipchart

We hebben een schat aan marketing materiaal om uw winkel aan te kleden en Phonak te promoten.

Winkel aankleding

Brochure: Paradise Marketing catalogus

Afbeeldingen

Via de button vindt u afbeeldingen van:

  • Hoortoestellen
  • Accessoires
  • Logo's

Afbeeldingen en Logo's

Marketing Toolkits

De marketing toolkits bevatten:

  • Product afbeeldingen
  • Brochures
  • Databladen
  • Content voor social media
  • Redactionele teksten voor bijvoorbeeld website. 

Toolkit: Audéo P-R Fit

Toolkit: Audéo P-RL (Life) & Virto Paradise