Roger™ Focus II

Toepassingen

 
beautyshot_roger_mic_and_focus_transparent_500x700.png
 

Eénzijdig gehoorverlies en klassikaal onderwijs

Hoewel spraak hoorbaar is voor mensen met éénzijdig gehoorverlies, is het niet altijd verstaanbaar, vooral niet als de leerlingen niet in de buurt van de leerkracht zijn, of als er veel lawaai is. Het duidelijk kunnen horen van instructies boven storende geluiden in de klas kan een positief verschil maken in de opleiding en vooruitgang van een kind.

 
Pic Pediatric primary school girl presenting math Roger Touchscreen Mic Roger Pass around Roger SoundField
 

Het leren van kinderen met autisme

Autism Spectrum Disorder (ASD) kan een grote invloed hebben op de levens van kinderen, met name wat hun prestaties op school betreft. Het is aangetoond dat Roger-technologie kinderen met ASD kan helpen1 zich beter te concentreren op de woorden van de leraar. Ook verbetert hun communicatie en omgang met klasgenoten.

 
Pediatric - Roger Focus
 

Onderwijs voor kinderen met een auditieve verwerkingsstoornis

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP) vinden het moeilijk om zich te concentreren op wat er wordt gezegd, met name wanneer er veel achtergrondlawaai is, zoals in drukke klaslokalen. Het is aangetoond dat Roger-technologie kinderen met AVP (APD) kan helpen2 zich te concentreren op wat er wordt gezegd wanneer ze op school zitten.

 
Pic_teen_boy_school_clear.jpg
 

1 Rance, Gary; Saunders, Keryn; Carew, Peter; Johansson, Marlin; Tan, Johanna (2014). The use of Listening Devices to Ameliorate Auditory Deficit in Children with Autism.
The Journal of Pediatrics 2014

2 Johnston, K.N., John, A.B., Kreisman, N.V., Hall III, J.W. en Crandell, C.C. (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD). International Journal of Audiology, vol 48. pp. 371-378