Gebruiksvoorwaarden

Sonova is de toonaangevende fabrikant van innovatieve hooroplossingen. Met onze belangrijkste merken Phonak, Unitron, Advanced Bionics en Connect Hearing

bieden we onze klanten een van de meest uitgebreide portefeuilles met hoorproducten in de branche. Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Sonova AG. Door deze website te openen en te bekijken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaring van garanties

We hebben ons best gedaan - en zullen dit blijven doen - om nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen. We doen echter geen toezeggingen en verstrekken geen waarborgen, expliciet of impliciet, dat de informatie die hierin staat of waarnaar verwezen wordt, nauwkeurig of volledig is. Bovendien is Sonova op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, of schadevergoeding als gevolg van het gebruik van, toegang tot, of het niet kunnen gebruiken van deze informatie. Daarnaast kan Sonova in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud hiervan. Dit geldt met name voor verwijzingen naar producten en diensten die door Sonova geleverd worden. Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Sonova kan ook te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze informatie beschreven worden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Informatie die Sonova publiceert op internet, kan referenties of verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Sonova - afgebeeld of beschreven - die in uw land niet zijn bekendgemaakt of beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Sonova van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land bekend te maken. Neem contact met u plaatselijke contactpersoon van Sonova voor meer informatie.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat u ook selecteert voor uw gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke software. In geen enkel geval is Sonova aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade als gevolg van gebruik van deze website, inclusief, zonder beperking, verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien we expliciet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Geen professioneel advies

De website en de inhoud daarvan zijn geen vervanging voor medisch, juridisch of andere vorm van professioneel advies. Informatie met betrekking tot verschillende hoorcondities en de behandeling daarvan is niet bedoeld als vervanging voor het advies, verstrekt door een audioloog of andere gezondheidszorgspecialist. Raadpleeg uw audioloog of andere gezondheidszorgspecialist voor medisch advies of voordat u uw medische of audiologische behandeling verandert.

Koppelingen

Het is mogelijk dat inhoud van derden toegankelijk is vanuit de website. Sonova is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden.

Daarnaast bevat deze website mogelijk koppelingen of verwijzingen naar andere websites die niet gelieerd zijn aan Sonova. Sonova is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of letsel als gevolg van de toegang tot dergelijke sites door gebruikers. Koppelingen naar andere sites worden enkel verstrekt voor het gemak van de gebruikers van onze eigen website.

Social Media Community

In geval u naar onze Sonova Online Community gaat, waar inhoud wordt gegenereerd door de afzonderlijke leden, is Sonova niet verantwoordelijk voor het materiaal dat op deze sociale-mediasites wordt gepubliceerd. Sonova biedt geen garanties voor de inhoud, nauwkeurigheid of het gebruik van de inhoud op deze site. De meningen en informatie die op deze sites worden gepubliceerd, geven enkel de inzichten en meningen weer van deze leden, en niet per se het standpunt van Sonova. Sonova kan niet bevestigen of iemand die op deze site beweert medisch deskundige of audioloog te zijn, dat ook werkelijk is.
Sonova respecteert de rechten van personen die social media gebruiken om hun inzichten en meningen te uiten. Binnen onze social-mediakanalen behouden we echter ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen die ongeschikt, niet ter zake doende of beledigend zijn of alleen zijn bedoeld om sites, initiatieven of producten van derden te promoten en aan te zetten tot verkoop, inkoop of fundraising.

De bedrijven van Sonova Group zijn vooraanstaande leveranciers van innovatieve hooroplossingen. We gaan op een respectvolle, tolerante, eerlijke en oprechte manier om met werknemers en collega's, cliënten, zakelijke partners en het algemene publiek. Lees en bevestig onze Gedragscode: de principes en regels die gelden voor de activiteiten van werknemers van Sonova Group in het algemeen gelden ook voor onlineactiviteiten.

Copyright

Al de informatie op deze website van Sonova is onderhevig aan copyright met alle rechten voorbehouden.
U mag de site zonder beperkingen bekijken, maar u mag informatie van deze site, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en video (de "Informatie") alleen openen, downloaden of gebruiken voor uw eigen niet-commercieel gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Sonova mag u de Informatie niet verspreiden, wijzigen, overbrengen, hergebruiken, opnieuw publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden. U moet alle copyright-mededelingen of andere mededelingen over eigendomsrechten in de Informatie die u downloadt, behouden en reproduceren.
U kunt ervan uitgaan dat er copyright rust op alles wat u op deze Site ziet of leest, tenzij anderszins wordt vermeld. Deze Informatie mag alleen worden gebruikt overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden of de tekst op de Website, tenzij u schriftelijke toestemming hebt van Sonova.

Handelsmerken

U kunt ervan uitgaan dat alle productnamen die op deze Website voorkomen, al dan niet weergegeven in grote of cursieve druk of vergezeld van het handelsmerkteken, handelsmerken zijn van Sonova of andere partijen. Er wordt aan u geen licentie of recht voor dergelijke handelsmerken overgedragen of toegewezen.

Revisies

Sonova mag te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan deze revisies en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de actuele Gebruiksvoorwaarden te controleren waaraan u bent gebonden.