Phonak Marvel

Velg en Marvel-funksjon

camp_page_hero_header_970
Klar, fyldig lyd
Tilkoblingsmuligheter
Hands-free samtaler
Oppladbar
Roger™
Fjernkontroll

Klar og fyldig lyd

Fra det øyeblikket du tilpasser Marvel-høreapparatene til brukerne, kan de forvente eksepsjonell lydkvalitet. Denne nye generasjonen Phonak-teknologi gjenkjenner og tilpasser seg automatisk flere lyttesituasjoner enn noen gang tidligere¹. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Technology™ i alle modeller kan brukerne nå dra nytte av bedre taleforståelse i støy og mindre lytteinnsats².

 • Eksepsjonell lydkvalitet fra første tilpasning³

 • Bedre taleforståelse i støy¹

 • Redusert energibruk ved lytting i støy²

 • Topp kvalitet ved streaming av lyd⁴

Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer

Phonak Audéo Marvel kan kobles direkte til iOS- og Android-telefoner eller andre Bluetooth®-aktiverte telefoner, og med en enkel plug and play-løsning som heter Phonak TV Connector, er de klare for TV-titting. Brukerne kan bruke Marvel-høreapparater akkurat som trådløse hodetelefoner for å lytte til TV, musikk, e-bøker, podkaster og mer. Alltid topp lydkvalitet ved streaming⁴.

 • Tilkobling til en rekke elektroniske enheter

 • Høreapparater som kan brukes som trådløse stereohodetelefoner

 • Ekstra lang streamingtid takket være AirStream-teknologien

phonak_audeo_marvel_connectivity_1000x600.jpg

Hands-free-samtaler

Brukerne kan ha hands-free-telefonsamtaler takket være innebygde mikrofoner i høreapparatene. Samtaler kan besvares eller avvises med et enkelt trykk på knappen, selv om telefonen er på andre siden av rommet. I tillegg kan varsellyder på telefonen bli hørt via Marvel-høreapparatene dersom man ønsker det.

 • Tilkobling til smarttelefoner – iOS og Android

 • Hørbare smartvarsler kan høres direkte i Marvel-høreapparater fra tilkoblede enheter – telefonsamtaler, varsler, e-postvarsler osv.

phonak_audeo_marvel_hands-free_call_1000x600.jpg

Effekten av oppladbar teknologi

Takket være effekten av oppladbar teknologi kan brukerne få tilgang til ubegrenset hørsel og streaming hele dagen. Marvel-høreapparatene lader raskt, varer lenge, og du trenger ikke engangsbatterier.

 • Ikke lenger behov for engangsbatterier

 • En hel dag med hørsel inkludert streaming

 • Kort ladetid

 • Batteriet er laget for å vare i seks år

packshot_phonak_mini_charger_case_open_with_hi_1000x600.jpg

Roger™

Roger-teknologi øker hørselsytelsen i sterk støy og på avstand. Phonak Audéo Marvel har RogerDirect™ som gjør at Roger-mikrofoner kan overføre lyd direkte til alle Marvel-høreapparater, uten å måtte koble til en ekstern mottaker*.

 • Roger streamer direkte til Marvel-høreapparater uten at en ekstern mottaker må kobles til

 • Vitenskapelig bevist å bidra til bedre forståelse av tale i høy støy og på avstand⁵

packshot_audeo_m-r_p5_pair_roger_select_1000x600.jpg

Fjernkontroll

Den avanserte fjernkontrollfunksjonen i myPhonak app lar brukerne dine tilpasse høreapparatene til deres individuelle behov. De kan enkelt velge standard forhåndsinnstillinger og opprette egne programmer, noe som gir dem mer kontroll over hørselspreferanser.

 • Juster og styr volumet og frekvensene for høreapparatene

 • Velg programmer for definerte lyttesituasjoner

 • Opprett egne foretrukne innstillinger for bestemte lyttesituasjoner

 • Tilgjengelig for iOS® og Android™

Fotnoter

*RogerDirectTM krever at en Roger mottaker blir installert i høreapparatet av en audiograf/rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral. 

1 Field Study News om Phonak StereoZoom, under arbeid, tilgjengelig ved utgangen av 2018 på www.phonakpro.com/evidence
2 Winneke, A., Latzel, M., Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 17. oktober 2018.
3 Jansen, S. Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 17. oktober 2018.
4 Legarth, S., Latzel, M. Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 17. oktober 2018.
5 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

IOS er et varemerke som tilhører Cisco Technology, Inc.
Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.