Bilder og logoer

Marketing-Hero.png

Phonak tilbyr et utvalg produktbilder og logoer for å hjelpe deg med mersalg og med levende markedsføring og å skape effektivt, iøynefallende markedsføringsmateriale.

Nedenfor finner du et utvalg av produktbilder som du fritt kan bruke i din annonsering, enten det er på TV, i aviser eller via direkte markedsføring. Se bruksvilkårene her.

VIKTIG MERKNAD: Disse filene er store, høyoppløselige grafikkfiler som kan brukes av din grafikkavdeling, avisdesignavdeling eller PR-byrå. Ikke alle disse filene er kompatible med standard ordbehandlingsprogrammer og må vises i mer avanserte bilderedigerings-/layoutprogrammer som Photoshop, Illustrator, InDesign og andre lignende programmer.

Phonak Logos

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak logo - CMYK

.eps (506 kb)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Phonak logo - Pantone

.eps (505 KB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak logo - RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Hearing Aid Photography

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel images
(all images)

.zip (14.1 mb)

Beautyshot Audéo B

Audéo B images
(all images)

.zip (141 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Bolero B images
(all images)

.zip (102.7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Virto B images
(all images)

.zip (29.7 mb)

Beautyshot Naída B family

Naída B images
(all images)

.zip (69.5 mb)

beautyshot_sky_b_family_700x600.png

Sky B images
(all images)

.zip (88.2 mb)

Beautyshot CROS B Family

CROS B images
(all images)

.zip (24.2 mb)

phonak_vitusplus_family_reasontobelieve_800x500.jpg

Vitus / Vitus+ images
(all images)

.zip (24.2 mb)

Wireless Accessory Photography

Beautyshot TV Connector

TV-Connector images

.zip (4.35 mb)

Roger Pen family

Roger images

.zip (202 mb)

ComPilot Air II

ComPilot Air images

.zip (13.3 mb)

ComPilot II

ComPilot II images

.zip (18.4 mb)

Dect II images

Dect II images

.zip (14.2 mb)

EasyCall II images

EasyCall II images

.zip (5.8 mb)

PilotOne II

PilotOne II images

.zip (9.9 mb)

iCube II

iCube II images

.zip (19.7 mb)

RemoteMic

RemoteMic images

.zip (3.6 mb)

TV Link II image

TV Link II images

.zip (31.3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select images

.zip (15.7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II images

.zip (11.2 mb)

Ser du etter noe annet? Kontakt oss

Tillatt bruk

Du har lov til å vise og bruke materiellet for å reklamere for og markedsføre Phonak-produkter og for å informere om tjenestene knyttet til produktene.

I denne forbindelse påpeker vi at den retten som er gitt her, ikke dekker ulovlig bruk med mål om å villede eller komme med falsk reklame for medisinske apparater. Videre forplikter du deg til å følge gjeldende lov- og juridiske bestemmelser samt retningslinjer for etikk og atferd knyttet til bruk av materiellet, spesielt når det gjelder reklame for medisinske apparater. I respekt av dette, råder vi deg til å følge lovlig annonsering i henhold til bestemmelser for respektive område.

Begrenset bruk

Noe materiale er underlagt begrensninger. Les nøye gjennom respektive forklaringer for å sikre samsvar med disse begrensningene.


Forbudt bruk

Endringer av materialet er kun tillatt i den grad det tillates av våre retningslinjer for merke. Materiale må ikke brukes på noen måter som forvrenger meningen, er diskriminerende eller reduserer interessen for Phonak og deres datterselskaper. Du har ikke lov til å sende inn, poste eller videresende materialet til noen eksterne tredjeparter.

Representasjoner og garantier

Materialet leveres "som det er" uten noen garantier av noe slag om at materialet oppfyller dine krav eller at bruk av det vil være uforstyrret eller feilfri. Hele risikoen for kvaliteten og ytelsen til materialet hviler på deg. Du, som bruker av materialet på denne siden, godtar alt ansvar i forbindelse med slik bruk, ingen garantier er gitt for anvendeligheten til materialet eller nettsidens tilgang og tilgjengelighet.