Stille situasjon

Gir optimal forsterkning for taleforståelighet og lyttekomfort i samtaler på tomannshånd i stille omgivelser.