FlexVolume

FlexVolume gjør volumreguleringen et hakk mer raffinert. I stedet for lineær justering av forsterkningen opp og ned, former FlexVolume forsterkningskurven på en frekvensavhengig måte. Denne tilnærmingen gir bedre klarhet når det kreves høyere volum, mens komforten forbedres med lavere volum.