Speech in Wind

Registrerer og reduserer vindstøy og direkteoverfører tale til siden som er mest påvirket av vind, og gjør dermed stemmer klarere og øker komforten og taleforståeligheten med opptil 28 %.