Tinnitus Balance App

iOS 8 iPhone 6

Phonak Tinnitus Balance App gjør det mulig for pasientene å styre lydplanen for lindring av tinnitus.

 

Det interaktive støtteverktøyet for lindring av tinnitus

Appen er tenkt å være en del av et tinnituslindringsprogram som er ledet av en godkjent høreapparatspesialist som er kjent med diagnosen og lindring av tinnitus.

Den gir pasienten mulighet til å velge lyder fra listen over standardlyder i appen:

  • Beroligende lyder slik som leirbål, klokkespill eller seiling
  • Bakgrunnslyder som havnen, havet og regn
  • Interessante lyder som svarttrost, gårdsplass eller sikader

Ellers så kan brukere også velge lyder fra sitt eget musikkbibliotek på smarttelefonen. Pasienter kan rangere hvor effektiv hver lyd er, og rangeringene kan gjennomgås sammen med høreapparatspesialisten for å optimalisere lydplanen.

Apper er tilgjengelig i

Apple Store
Google Play
 

Individuell og fleksibel

Appen er et ideelt verktøy for å gi pasienter ekstra individuell og fleksibel lydterapi.

Gjennom bruk av appen kan pasienter styre sitt tinnituslindringsprogram individuelt etter at det er satt opp av en kvalifisert høreapparatspesialist. Pasienter kan velge standardlyder, eller sanger fra sitt eget musikkbibliotek, og bruke timeralternativet til å hjelpe dem med å sovne.

 
tinnitusmann på nært hold
 

Se tinnitusløsninger

>