Testene LiSN-S og LiSN-S PGA

LiSN-S

Vurderingsverktøy for romlig, auditiv informasjon (LiSN-S) og tale i støy

(LiSN-S PGA).

Standarden for Tale i støy-testing

LISN-S har fire trinn og vurderer normalhørendes evne til å forstå tale når det kommer støy fra ulike retninger.

LISN-S PGA har ett trinn og tester evnen personer med hørselstap har til å

forstå tale i støy, og anbefaler hørselsteknologien som passer best.

Både testen LiSN-S og LiSN-S PGA finnes på den samme DVD-en.

Oppgrader til den nyeste versjonen

LiSN-S V2.6 oppdatering EXE, 22 MB

 
Roger-logo
 
Object Roger Pencils

Download the full version

LiSN-S V2.6 full version ZIP, 695 MB

 

De eneste verktøyene i sitt slag

Den manglende evnen til å bruke romlig informasjon er en av de viktigste årsakene til auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD). LiSN-S lar høreapparatspesialister vurdere individer med normal hørsel i en rekke ulike støyende omgivelser. LiSN-S er rask å bruke og gir pålitelige testresultater.

LiSN-S PGA (Listening in Spatialized Noise test Sentences with Prescribed Gain Amplifier) tester taleforståelighet i støy. Den gir høreapparatspesialister pålitelige, objektive resultater som viser hvorfor personer med hørselstap trenger

avanserte retningsmikrofoner i høreapparatet. LiSN-S PGA er vitenskapelig dokumentert og tar bare fem minutter.

LISN-S og LiSN-S PGA er utviklet av legene Sharon Cameron og Harvey Dillon ved National Acoustic Laboratories of Australia (NAL), og distribueres av Phonak.

Hjemmesiden til National Acoustic Laboratories