Phonak Target

En rekke grunner til at du kommer til å like Phonak Target

Phonak Target omfatter ikke bare de tilpasningsverktøyene du forventer, men også unike funksjoner som vil gjøre tilpasningen enklere, slik at du får mer tid til å fokusere på behovene til pasienten.

 
Reasons you will love Phonak Target™
 

Funksjoner - Target 6.2

PT61_ECLD.jpg
 

RECD-/ECLD-forbedret

Med Target 6.2, forbedres behandlingen og visningen av RECD-kurver og de tilsvarende måleforholdene, for å forenkle bruken samtidig som IEC-standard IEC 61669 overholdes.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Nye standarder for Junior Mode

Tilpasning for barn krever en holistisk, tverrfaglig tilnærming. Avhengig av barnets alder, tilbyr Junior Mode i Phonak Target aldersspesifikk DSL- eller NAL-standarder og høreapparatkonfigurasjoner som er optimalisert for å dekke behovene til barn og deres familier. Junior Mode har fire alderstrinn: 0–3, 4–8, 9–12 og 13–18 år. (Se nye standardinnstillinger for DSL og NAL i Junior Mode i tabellen.)

 
PT61_mandatory_update.jpg
 

Obligatorisk fastvareoppdatering

De nye Trial-høreapparatene kan raskt settes til ønsket funksjonsnivå for å passe til din anbefaling. Ulike nivåer av teknologi i ett Trial-høreapparat gir deg forskjellige muligheter for å levere en hørselsløsning ved første avtale, eller for å overlappe under reparasjoner.

Det finnes en obligatorisk fastvareoppdatering for Phonak Target 6.1. Den sørger for at alle eksisterende Phonak Marvel-høreapparater får alle fordelene ved Marvel 2.0. Alle eksisterende sammenkoblinger og innstillinger bevares, i motsetning til ved andre typer fastvareoppgraderinger.

 

Funksjoner

Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Marvel Trial-høreapparater

De nye Trial-høreapparatene kan raskt settes til ønsket funksjonsnivå for å passe til din anbefaling. Ulike nivåer av teknologi i ett Trial-høreapparat gir deg mange muligheter for å levere hørselsløsningen ved første avtale, eller som en overlapping under reparasjoner.

 
Pushbutton
 

Presis og fleksibel fininnstilling

Den presise kurvevisningen gir nøyaktig informasjon, f.eks. om anvendt forsterkning og MPO, mens de ulike verktøyene for fininnstilling muliggjør fleksible justeringer ved behov. Både kurvevisningen og verktøyene for fininnstilling er gode grunner til at Phonak Target er kjent for å være brukervennlig, transparent og stabil.

 
Pushbutton
 

Unik trådløs arbeidsflyt for tilpasning

Phonak-høreapparater med direkte tilkobling, Target tilpasningsprogramvare og Noahlink Wireless slår seg sammen for å gi en helt trådløs løsning som ikke krever en kroppsbåret tilpasningsenhet. Denne kombinasjonen, som bare finnes for Phonak, legger grunnlaget for en unik trådløs arbeidsflyt. Marvel høreapparater identifiseres enkelt ved å trykke på knappen på høreapparatet for å utheve den visuelt i listen over tilgjengelige enheter. Høreapparatene tilordnes, og tilpasningsprosessen fortsetter slik at audiografene og brukerne får en sømløs og enkel tilpasningsopplevelse.

Mer informasjon om Noahlink Wireless

 
Automatic download of Target updates
 

Automatisk nedlasting av Target-oppdateringer

Når det er en ny oppdatering, laster Target den automatisk ned i bakgrunnen uten å forstyrre tilpasningsprosessen. Når innstillingene er lagret og Target lukkes, informerer den om at det er en ny oppdatering tilgjengelig med en oversikt over alle de nye tilgjengelige funksjonene, og gir mulighet til å starte installasjonen av denne nye oppdateringen.

 
Audibility fine tuning Target
 

Automatisk valg av erfaringsnivå

Phonak Target forhåndsvelger automatisk erfaringsnivå for nye tilpasninger ved å se på informasjon fra tilpasningsøkter, enten i Noah eller en frittstående løsning. Dette legger grunnlaget for en mer individuell førstegangstilpasning og drar nytte av alle fordelene til det nye AutoSense OS for brukerne.

 
Fininnstilling av hørbarhet for Target
 

Fininnstilling av hørbarhet

Dette er en effektiv og fokusert måte å spesialtilpasse innstillinger på, og som møter individuelle brukerpreferanse og lyttebehov. Denne nye tilnærmingen dekker behovet for fininnstilling til et spesielt lyttemiljø, slik som tale, egen stemme, generell lydstyrke og individuelle fonemer som er avgjørende for talegjenkjenning og taleforståelighet. Justeringer påvirker bare forsterkningsnivåer og frekvenser som er relevante for å øke de valgte stimulienes hørbarhet. Endringsområdene er fremhevet i kurvevisningen samt i forsterkningstabellen. Med funksjonen for fininnstilling av hørbarhet kan du dekke brukerens behov på en rask og nøyaktig måte.

 
TargetMatch
 

TargetMatch

TargetMatch er et nytt automatisk veiledningssystem for Real ear-og testboks-målinger utviklet av Phonak i samarbeid med Otometrics. Det gir deg fordelene med en problemfri, trinnvis arbeidsflyt som veileder deg gjennom prosessen med plassering av probeslange, Real Ear- og 2cc/testboks-målinger og automatisk eller manuell måltilpasning. Dette er en enkel og effektiv metode for å inkludere verifisering i tilpasningprosessen.

Se www.otometrics.com/aurical for mer informasjon om AURICAL fra Otometrics

TargetMatch – neste generasjons verifisering

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Demonstrasjon av fordeler

Et effektivt rådgivningsverktøy utviklet for å la pasienter og deres nærmeste oppleve høreapparater sammenlignet med ingen høreapparater, monoaural sammenlignet med binaural hørsel og for å sammenligne teknologinivåer, alt gjennom standard hodetelefoner.

 
Mottakerkontroll
 

Skjermbilde for akustiske parametere med mottakerkontroll

Phonak Target registrerer og kobler automatisk sidene sammen når de akustiske parameterne er like. I tillegg, som Audéo-serien er alene om, tilbyr Target mottakerkontroll ved å kryssjekke høyttaleren mot det som er valgt i tilpasningsprogramvaren.

 
Compare settings in Target
 

Sammenligne innstillinger

Dette nyttige verktøyet er den mest praktiske metoden for å sammenligne de siste justeringene med tidligere innstillinger.

Med denne unike funksjonen kan du sammenligne og velge programmer fra tidligere tilpasninger uten å forlate økten. Det første bildet tas automatisk etter at høreapparatene kobles til programvaren. Under fininnstilling kan flere bilder tas manuelt når som helst. Ved å bruke lyder fra den integrerte mediespilleren kan du involvere pasientene direkte i valg av foretrukne innstillinger.

 
Transfer settings across models
 

Overføre innstillinger

Funksjonen for å overføre innstillinger gjør det enkelt og greit å overføre viktige elementer fra den tidligere tilpasningen til den nye tilpasningen mellom modeller, produktserier og programvareversjoner fra iPFG 2.5 og fremover. Overførte elementer omfatter tilpasningsformelen, de finjusterte frekvensresponsene og den tilpassede programstrukturen. Det gjør prosessen med å migrere tilpasningsinnstillinger mer effektiv, som for eksempel er nyttig ved mersalg.

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Test pasientens hørsel direkte gjennom et høreapparat som er tilpasset i Phonak Target, ved å ta hensyn til egenskapene til de individuelle ørene og de valgte høreapparatene. Det gir et raskt og presist startpunkt for tilpasningen. AudiogramDirect gir en mer personlig forhåndsberegning, som fører til bedre førstegangsaksept og mindre fininnstilling.


I tillegg er det veldig enkelt å velge og sammenligne diagnosedata som er hentet inn i ulike økter uten å måtte avslutte tilpasningsøkten. Du kan overlappe to kurver i samme visning for enkel sammenligning og vise utviklingen av pasientens hørselstap over tid, en funksjon som er svært nyttig i rådgivningsprosessen.

 
Anbefalinger for fininnstilling
 

Anbefalinger for fininnstilling

Det er kun Phonak Target som gir et grensesnitt for å vise og benytte resultatene til en foregående fonemoppfatningstest (PPT) for å forbedre den individuelle tilpasningen av høreapparater. Det gir en klar indikasjon på om optimal høring av høyfrekvent tale er oppnådd med de valgte høreapparatene.

Mer informasjon om fonemoppfatningstest

 
Real Ear-kalibrering
 

Real Ear-kalibrering

Individuelle data utover audiogrammet og den utvalgte akustiske sammenkoblingen er avgjørende for å få nøyaktige resultater og en bedre første tilpasning. Det er mulig å teste og evaluere Phonak-høreapparater direkte i pasientens øre. Real Ear-kalibrering kombinerer den individuelle feedbackterskelen, RECD-data og akustisk parameterinnstilling for å danne en mer nøyaktig tilpasningsberegning. Ekstra testutstyr er ikke nødvendig.

 
Client view and second screen
 

Pasientvisning og sekundær skjerm

Phonak Target har en ressurs for å gjøre rådgivningsprosessen enklere for pasienter og deres pårørende. Informasjon om hørsel, hørselstap og produkter kan presenteres på dataskjermen eller på en sekundær skjerm. Visningsalternativet Real Time Display brukes for justering og rådgivning. Forbedret taleforståelse, forsterkning, lydsignal, SoundRecover og kanaloppløsning kan enkelt demonstreres, spesielt med tilgjengelig stereo- eller surroundlyder. [Client view] er alltid lett tilgjengelig i pasientøkten i det øvre høyre hjørnet.

 
Junior Mode
 

Junior Mode

Tilpasning for barn krever en holistisk, tverrfaglig tilnærming. Avhengig av barnets alder, tilbyr Junior Mode i Phonak Target aldersspesifikk DSL- eller NAL-standarder og høreapparatkonfigurasjoner som er optimalisert for å dekke behovene til barn og deres familier. Junior Mode har fire alderstrinn: 0–3, 4–8, 9–12 og 13–18 år.

 
auto Acclimatization
 

auto Acclimatization

Høreapparatspesialisten kan angi en varighet slik at forsterkningen på høreapparatet automatisk øker til et angitt forsterkningsnivå Fordelen for brukeren er at høreapparatet gradvis og komfortabelt akklimatiseres i stedet for at du må øke forsterkningen økt for økt. auto Acclimatization er tilgjengelig på skjermen [Basic tuning] for alle Phonak Venture- og Quest-høreapparater.

 
Tinnitus Balance
 

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance støygenerator er en funksjon som er tilgjengelig på alle Phonak Venture- og Phonak Audéo Q-høreapparater. Her finner du viktige verktøy som bidrar til å lindre tinnitus. Forsterkning kan dempes for manuelle programmer, dvs. kun for bruk av støygenerator. Bruken av bredbåndslyd er vanlig ved lindring av tinnitus, enten ved maskering eller i lydterapi.

 

1Krever Phonak Target 5.2 eller nyere

Brukerstøtte for Target

brukerstøtte for Target

Systemkrav for Target

systemkrav