Roger™ trådløs teknologi

_Overvinner utfordringer i taleforståelsen

Taleforståelse er viktig for effektiv kommunikasjon. Faktorer som påvirker taleforståelse, inkludert bakgrunnsstøynivå, avstand fra den som snakker, akustikk i miljøet og gjenklang.

I situasjoner der disse faktorene påvirker signal-til-støy-forholdet (SNR), kan taleforståelse fortsatt være utfordrende. Høreapparater har best effekt når det er maks. 1,5 meter mellom en taler og lytteren. Etter hvert som støyen øker og avstanden mellom taler og lytter blir større, trengs det ytterligere teknologi for å opprettholde samme taleforståelse og overvinne problemene forårsaket av avstand og støy.

Det er her Roger kommer inn i bildet for å øke høreapparatytelsen. Roger-mikrofoner er utviklet for å redusere bakgrunnsstøy og sende talerens stemme direkte til høreapparater eller lydprosessorer for cochleaimplantater. Da kan brukerne delta fullt ut i gruppesamtaler, selv i svært støyende omgivelser som restauranter, møter på jobb og skoleaktiviteter.

Icon Roger Installation
 

RogerDirect™

RogerDirect fra Phonak er den første i bransjen som gjør det mulig for Roger-mikrofoner å streame direkte til høreapparatene. Etter en enkel installasjon av mottakeren i høreapparatet, får brukerne fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger i støy og på avstand1. Denne store innovasjonen gjør Roger-teknologien enklere å bruke og passer for flere, fra lett til svært stort hørselstap.

 

Adaptiv adferd

Roger-teknologi bruker intelligente og adaptive algoritmer som kontinuerlig måler og nøyaktig analyserer støynivåene for å holde Roger-signalet klart og tydelig over bakgrunnsstøyen. Denne avanserte dynamiske adferden har ført til betydelige forbedringer i talegjenkjenning i støy, spesielt i høyere støynivåer. Høreapparatbrukere forstår nesten 10 ganger bedre med Roger-teknologi i støy og på avstand enn normalthørende.1

 
Icon Roger FM
 
 

 

 

MultiBeam-teknologi

MultiBeam-teknologi gjør det mulig for brukere å oppleve eksepsjonell taleforståelse i gruppesamtaler som forretningsmøter, eller i støyende restauranter. Ved å benytte flere mikrofoner i ett og samme produkt, tar den inn lyd fra seks ulike retninger, med en radius på 360°. Produktet beregner og sammenligner deretter signal/støy-forholdet for alle de seks retningene, og velger automatisk den retningen som gir mest tydelig tale.  Taleforståelse forbedres opptil 61 % i en gruppesamtale i støy på 75 dBA sammenlignet med kun bruk av høreapparater.2

 

MultiTalker-nettverk

MultiTalker-nettverket, som er unikt for Roger og fullstendig automatisk, gjør det mulig å bruke flere Roger-mikrofoner sammen, og gir dermed personer med hørselstap tilgang til flere som snakker i ulike situasjoner.

 
Image Roger table
 

Produkter med Roger-teknologi

Roger Select™

Packshot_Roger_Select_family.png

Velger diskré og automatisk personen som snakker slik at brukere kan engasjere seg fullt ut i samtalen.

Roger Table Mic II

Roger Table Mic II

Designet for brukere med hørselstap som deltar i ulike møter.

Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Intuitiv mikrofon til bruk i klasserommet.

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagpersoner og Field Study News i forberedelse, tilgjengelig i slutten av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.