OSS om Bluetooth®

Android-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo B-Direct Bluetooth-høreapparater til Android-mobilen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på Android-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren for å slå på Bluetooth.
 4. Åpne batteriskuffene på Audéo B-Direct-høreapparatene i 5 sekunder, og lukk dem etterpå.
 5. På Android-telefonen vil du nå se en melding om tilgjengelige enheter.
 6. Navnet på Audéo B-Direct vises på skjermen sammen med et telefonikon. Trykk på det for å velge.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. Android-telefonen er nå koblet til Audéo B-Direct.

Hvorfor finner ikke Android-mobilen min Phonak Audéo B-Direct Bluetooth høreapparatet?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:

Alternativ 1:

 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen for å få opp varslingssenteret.
 2. Sveip ned på varslingssenteret for å vise menyen for hurtiginnstillinger.
 3. Kontroller at Bluetooth-symbolet lyser. Hvis ikke kan du trykke på det for å aktivere Bluetooth.
 4. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 5. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.


Alternativ 2:

 1. Trykk på Innstillinger på startskjermbildet.
 2. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 3. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth.


ii. Er det et nytt batteri i høreapparatet?

 1. Bytt batteriet i høreapparatet.
 2. Åpne batteriskuffen til høreapparatet i 5 sekunder, og lukk den etterpå for å sette høreapparatet i sammenkoblingsmodus.
 3. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 4. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Flere OSS

Android, Google Play and the Google-Play-Logo are trademarks of Google Inc.