OSS om Bluetooth®

TV Connector

Hvor mange TV Connector-enheter kan jeg koble til?

Med Phonak Audéo B-Direct Bluetooth trådløse høreapparater kan du tilkoble opptil tre TV Connector-enheter. Hvis du kobler til flere, vil den "eldste" tilkoblingen bli frakoblet.

Hvor mange Audéo B-Direct Bluetooth-høreapparater kan én TV Connector sammenkobles med?

Phonak TV Connector kan streame lyd til et ubegrenset antall Phonak Audéo B-Direct Bluetooth trådløse høreapparater så lenge de tidligere var sammenkoblet til TV Connector.

Kan jeg fortsatt motta telefonsamtaler mens jeg ser på TV med TV Connector?

Ja. Hvis en samtale mottas under streaming fra en Phonak TV Connector, vil lydstreamingen bli avbrutt midlertidig, og ringetonen vil bli hørt i Phonak Audéo B-Direct Bluetooth trådløse høreapparater. Anropet kan besvares som normalt. Når samtalen er avsluttet, vil lyden fra TV Connector fortsette, forutsatt at TV-en er på og du er innenfor rekkevidden til TV Connector.

Kan jeg bruke en TV med Dolby Surround Sound med TV Connector?

Når du bruker den optiske Toslink-kabelen til TV-en, kan lydsignalet være i Dolby eller DTS-format, som ikke blir forstått av Phonaks TV Connector.

TV Connector kan kun motta og sende lyd i mono eller stereo. Sørg for at du ikke bruker innstillinger for Dolby Digital eller DTS på TV-en eller lydenheten.

Hvis disse lydsignalene er i bruk, vil de vises med et blinkende rødt LED-indikatorlys på TV Connector. Bytt lydsignal til stereo (PCM) i lydinnstillingsmenyen på TV-en dersom dette skjer.

Flere OSS