Brukerstøtte for Phonak Audéo™ Marvel

FAQ

iPhone-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo M-høreapparatet til iPhone-telefonen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth.
 4. Slå Audéo M-høreapparatet av, og slå det på igjen etter 5 sekunder.
 5. Etter noen sekunder vil navnet på Audéo M vises på iPhone-skjermen. Trykk på den for å velge.
 6. Du vil nå se en melding med forespørsel om Bluetooth-sammenkobling. Trykk på knappen for sammenkobling.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. iPhone-telefonen er nå koblet til Audéo M-høreapparatet

For mer informasjon, watch this video
For mer marvel støtte: marvel-support.phonak.com

Hvorfor finner ikke iPhone-telefonen min Phonak Audéo M-høreapparatet?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:
Alternativ 1

 1. Sveip oppover fra bunnen av skjermen for å få opp kontrollsentermenyen.
 2. Sveip mot høyre side av skjermen til du ser en rad ikoner øverst på kontrollsentermenyen.
 3. I den øverste raden av ikoner må du kontrollere at Bluetooth-symbolet er blått.
 4. Hvis ikke må du klikke på ikonet for å aktivere Bluetooth.


Alternativ 2

 1. Klikk på innstillingsmenyen på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Klikk på Bluetooth i menyen for innstillinger.
 3. Kontroller at glidebryteren er grønn.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du slå den på for å aktivere Bluetooth

 

ii. Er Audéo M i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå Audéo M-høreapparatet av, og slå det på igjen etter 5 sekunder. Da er høreapparatet i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Android™-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo M-høreapparatet til Android-telefonen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på Android-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren for å slå på Bluetooth.
 4. Slå Audéo M-høreapparatet av, og slå det på igjen etter 5 sekunder. Da er høreapparatet i sammenkoblingsmodus.
 5. På Android-telefonen vil du nå se en melding om tilgjengelige enheter.
 6. Navnet på Audéo M-høreapparatet vises på skjermen sammen med et telefonikon. Trykk på den for å velge.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. Android-telefonen er nå koblet til Audéo M-høreapparatet.

For more information, watch this video
Visit marvel-support.phonak.com

Hvorfor finner ikke Android-mobilen min Phonak Audéo B-Direct Bluetooth høreapparatet?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:
Alternativ 1

 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen for å få opp varslingssenteret.
 2. Sveip ned på varslingssenteret for å vise menyen for hurtiginnstillinger.
 3. Kontroller at Bluetooth-symbolet lyser. Hvis ikke kan du trykke på det for å aktivere Bluetooth.
 4. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 5. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
   

Alternativ 2

 1. Trykk på Innstillinger på startskjermbildet.
 2. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 3. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth.


ii. Er Audéo M i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå Audéo M-høreapparatet av, og slå det på igjen etter 5 sekunder. Da er høreapparatet i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Generelle telefoner

Hvorfor viser telefonen først Hands-free og deretter navnet på høreapparatet når jeg kobler den til mobiltelefonen min?

Dette er en vanlig prosess for Bluetooth-tilkobling. Navnet på det trådløse Phonak Audéo M-høreapparatet vil vises på telefonskjermen i løpet av noen sekunder.

Hvorfor ser jeg tre høreapparater i telefonlisten for Bluetooth?

 1. Phonak Audéo M bruker flere versjoner av Bluetooth for mobile enheter (Bluetooth Classic og Blutooth LE Low Energy).
  Noen telefoner gjenkjenner hver eneste versjon av Bluetooth som en separat enhet.
 2. Velg telefonsymbolet for å koble Audéo M-høreapparatet til telefonen din.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruke videosamtaler i Skype, FaceTime og WhatsApp med Audéo M-høreapparatet?

Ja. Phonak Audéo M-høreapparater støtter Skype, FaceTime og WhatsApp for telefon- og videosamtaler.

Hvilke telefoner vil fungere med Audéo B-Direct Bluetooth-høreapparater?

Nesten alle mobiltelefoner vil fungere, så lenge telefonen støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Audéo M-høreapparater er godkjent for Bluetooth-versjon 4.2

 • Når det gjelder telefonsamtaler, bør alle telefoner som støtter Bluetooth 2.1 og nyere, fungere uten problemer
 • Hvis du skal bruke Phonak Remote App, må telefonen oppfylle følgende minstekrav: Bluetooth 4.2; iOS-versjon 10.2.1; Android 6.0 eller nyere
 
pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png