Brukerstøtte for Phonak Audéo™ Marvel

Oversikt

 
pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png
 

Bruksanvisning

Bruksanvisning: Audéo M-R/RT

Bruksanvisning: Audéo M-312/312T/13T

Annen veiledning

Guide: Phonak Power Pack

Guide: Phonak Charger Case Combi

How To's - Direct connectivity

Video: Hvordan du installerer og bruker TV Connector

FAQ

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo M-høreapparatet til iPhone-telefonen min?

1.    Trykk på ikonet for innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde.
2.    Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
3.    Bruk glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth.
4.    Slå Audéo M-høreapparatet av, og slå det på igjen etter 5 sekunder.
5.    Etter noen sekunder vil navnet på Audéo M vises på iPhone-skjermen. Trykk på det for å velge.
6.    Du vil nå se en melding med forespørsel om Bluetooth-sammenkobling. Klikk på knappen for sammenkobling.
7.    En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
8.    iPhone-telefonen er nå koblet til Audéo M-høreapparatet

Hvorfor viser telefonen først Hands-free og deretter navnet på høreapparatet når jeg kobler den til mobiltelefonen min?

Dette er en vanlig prosess for Bluetooth-tilkobling. Navnet på det trådløse Phonak Audéo M-høreapparatet vil vises på telefonskjermen i løpet av noen sekunder.

Se alle FAQ