Spørsmål og svar om Phonak Audéo™ Paradise

Brukerstøtte - FAQ

iPhone

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo P-høreapparatene til min iPhone?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth.
 4. Slå av dine Audéo P-høreapparater, og slå dem på igjen etter 5 sekunder.
 5. Etter noen sekunder vil navnet på ditt Audéo P-høreapparat vises på iPhone-skjermen. Trykk på apparatet for å koble til. (Du skal kun koble ett av høreapparatene til telefonen, velg det høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet).
 6. Du vil nå se en melding med forespørsel om Bluetooth-sammenkobling. Klikk på knappen for å sammenkoble høreapparatet og mobiltelefonen.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. Din iPhone er nå koblet til Audéo P-høreapparatene.


Du finner mer informasjon på https://product-support.phonak.com/ (Nb! Engelsk side)

Hvorfor finner ikke iPhone-telefonen min Phonak Audéo P-høreapparatene?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:

Alternativ 1

 1. Sveip oppover fra toppen av skjermen for å åpne kontrollmenyen.
 2. Sveip mot høyre side av skjermen til du ser en rad ikoner øverst i kontrollmenyen.
 3. I den øverste raden av ikoner, må du kontrollere at Bluetooth-symbolet vises som blått.
 4. Hvis ikke, må du klikke på ikonet for å aktivere Bluetooth.


Alternativ 2

 1. Klikk på ikonet for Innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Klikk på Bluetooth i menyen for innstillinger.
 3. Kontroller at glidebryteren er grønn.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth.

 

ii. Er Audéo P i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå av Audéo P-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Android™-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Audéo P-høreapparatene mine til en Android-telefon?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på Android-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren for å slå på Bluetooth.
 4. Slå av Audéo P-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 5. På Android-telefonen vil du nå se en melding om tilgjengelige enheter.
 6. Navnet på ditt Audéo P-høreapparat vises på skjermen sammen med et telefonikon. Trykk på det for å koble til. (Du skal kun koble ett av høreapparatene til telefonen, velg det høyre høreapparatet om audiografen ikke har informert om annet) 
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. Android-telefonen er nå koblet til Audéo P-høreapparatene.


Du finner mer informasjon på https://product-support.phonak.com/ (Nb! Engelsk side)

Hvorfor finner ikke Android-telefonen min Phonak Audéo P-høreapparatene mine?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Du kan aktivere det på to måter:

Alternativ 1

 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen for å få opp varslingssenteret.
 2. Sveip nedover i varslingssenteret for å se menyen for hurtiginnstillinger.
 3. Kontrollér at Bluetooth-symbolet lyser. Hvis ikke, kan du trykke på det for å aktivere Bluetooth.
 4. Kontrollér at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 5. Hvis ikke, kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
   

Alternativ 2

 1. Trykk på Innstillinger på startskjermbildet.
 2. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 3. Hvis ikke, kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth.


ii. Er Audéo P i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå av Audéo P-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Andre telefoner

Hvorfor viser telefonen først "Hands-free" og deretter navnet på høreapparatet når jeg kobler den til mobiltelefonen min?

Dette er vanlig når du kobler til Bluetooth. Navnet på Phonak Audéo P-høreapparatet vil vises på telefonskjermen i løpet av noen sekunder.

Hvorfor ser jeg tre høreapparater i telefonlisten for Bluetooth?

 1. Phonak Audéo P bruker flere versjoner av Bluetooth for mobile enheter (Bluetooth Classic og Bluetooth LE "Low Energy").
  Noen telefoner gjenkjenner hver eneste versjon av Bluetooth som en separat enhet.
 2. Velg telefonsymbolet for å koble ditt Audéo P-høreapparat til telefonen.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruke videosamtaler i Skype, FaceTime og WhatsApp med mine Audéo P-høreapparater?

Ja. Phonak Audéo P-høreapparater støtter Skype, FaceTime og WhatsApp til telefon- og videosamtaler.

Hvilke telefoner vil fungere med mine Audéo P-høreapparater?

Nesten alle mobiltelefoner vil fungere, så lenge telefonen støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Audéo Paradise-høreapparater er godkjente for Bluetooth-versjon 4.2

 • Når det gjelder telefonsamtaler, bør alle telefoner som støtter Bluetooth 2.1 og nyere, fungere uten problemer
 • For å kunne bruke myPhonak 4.0-appen, må telefonen din oppfylle disse minstekravene: Bluetooth 4.2; iOS versjon 12.0 eller senere; Google Mobile Services (GMS) sertifisert Android-enhet som støtter Bluetooth 4.2 og Android OS 7.0 eller nyere.
 
PH_Packshot_Audeo_P-R_P5_Pair_01.png