Brukerstøtte for Phonak Bolero™ Marvel

Ofte stilte spørsmål

iPhone-enheter

Hvordan kobler jeg mine Phonak Marvel-høreapparater til iPhone-telefonen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren ved siden av Bluetooth for å slå på Bluetooth.
 4. Slå av dine Marvel-høreapparater, og slå dem på igjen etter 5 sekunder.
 5. Etter flere sekunder vil navnet på ditt Marvel-høreapparat vises på iPhone-skjermen. Trykk på det for å velge.
 6. Du vil nå se en melding med forespørsel om Bluetooth-sammenkobling. Klikk på knappen for sammenkobling.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. iPhone-telefonen er nå koblet til Marvel-høreapparater

For mer informasjon, watch this video
For mer marvel støtte: marvel-support.phonak.com

Hvorfor finner ikke iPhone-telefonen mine Phonak Marvel-høreapparater?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Dette kan gjøres på to måter:
Alternativ 1

 1. Sveip oppover fra toppen av skjermen for å få opp kontrollsentermenyen.
 2. Sveip mot høyre side av skjermen til du ser en rad ikoner øverst på kontrollsentermenyen.
 3. I den øverste raden av ikoner må du kontrollere at Bluetooth-symbolet er blått.
 4. Hvis ikke må du klikke på ikonet for å aktivere Bluetooth.


Alternativ 2

 1. Klikk på innstillingsmenyen på iPhone-telefonens startskjermbilde.
 2. Klikk på Bluetooth i menyen for innstillinger.
 3. Kontroller at glidebryteren er grønn.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth

 

ii. Er Marvel-høreapparatet i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå av Marvel-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Android™-telefoner

Hvordan kobler jeg Phonak Marvel-høreapparatene mine til Android-telefonen min?

 1. Trykk på ikonet for innstillinger på Android-telefonens startskjermbilde.
 2. Trykk på Bluetooth-ikonet i menyen for innstillinger.
 3. Bruk glidebryteren for å slå på Bluetooth.
 4. Slå av Marvel-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 5. På Android-telefonen vil du nå se en melding om tilgjengelige enheter.
 6. Navnet på ditt Marvel-høreapparat vises på skjermen sammen med et telefonikon. Trykk på det for å velge.
 7. En tilkoblingslyd vil høres i det sammenkoblede høreapparatet.
 8. Android-telefonen er nå koblet til Marvel-høreapparater.

For more information, watch this video
Visit marvel-support.phonak.com

Hvorfor finner ikke Android-telefonen Phonak Marvel-høreapparatene mine med Bluetooth?

i. Er Bluetooth aktivert på telefonen din?
Dette kan gjøres på to måter:
Alternativ 1

 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen for å få opp varslingssenteret.
 2. Sveip ned på varslingssenteret for å vise menyen for hurtiginnstillinger.
 3. Kontroller at Bluetooth-symbolet lyser. Hvis ikke, kan du trykke på det for å aktivere Bluetooth.
 4. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 5. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
   

Alternativ 2

 1. Trykk på Innstillinger på startskjermbildet.
 2. Kontroller at glidebryteren ved siden av Bluetooth er slått på.
 3. Hvis ikke kan du trykke på glidebryteren for å aktivere Bluetooth.
 4. Hvis glidebryteren ikke er grønn, kan du klikke på den for å aktivere Bluetooth.


ii. Er Marvel-høreapparatet i sammenkoblingsmodus?

 1. Slå av Marvel-høreapparatene dine, og slå dem på igjen etter 5 sekunder for å sette høreapparatene i sammenkoblingsmodus.
 2. Høreapparatet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter.
 3. Nå kan du sammenkoble høreapparatene.

Generelle telefoner

Hvorfor viser telefonen først Hands-free og deretter navnet på høreapparatet når jeg kobler den til mobiltelefonen min?

Dette er en vanlig prosess for Bluetooth-tilkobling. Navnet på Phonak Marvel-høreapparatet vil vises på telefonskjermen i løpet av noen sekunder.

Hvorfor ser jeg tre høreapparater i telefonlisten for Bluetooth?

 1. Phonak Marvel bruker flere versjoner av Bluetooth for mobile enheter (Bluetooth Classic og Blutooth LE "Low Energy").
  Noen telefoner gjenkjenner hver eneste versjon av Bluetooth som en separat enhet.
 2. Velg telefonsymbolet for å koble ditt Marvel-høreapparat til telefonen din.

FAQ - Select phone symbol

Kan jeg bruke videosamtaler i Skype, FaceTime og WhatsApp med mine Marvel-høreapparater?

Ja. Phonak Marvel-høreapparater støtter Skype, FaceTime og WhatsApp til telefon- og videosamtaler.

Hvilke telefoner vil fungere med mine Marvel-høreapparater?

Nesten alle mobiltelefoner vil fungere, så lenge telefonen støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Phonak Marvel-høreapparater er godkjente for Bluetooth-versjon 4.2

 • Når det gjelder telefonsamtaler, bør alle telefoner som støtter Bluetooth 2.1 og nyere, fungere uten problemer
 • Hvis du skal bruke Phonak Remote app, må telefonen oppfylle følgende minstekrav: Bluetooth 4.2; iOS-versjon 10.2.1; Android 6.0 eller nyere
 
Packshot Bolero M-M Hook