Brukerstøtte for Phonak CROS B

Kompatibilitet

 
Pic_Beautyshot_CROS_B_R_Family_700x600pix_5geraete.png
 

Kompatibilitet for CROS B

Belong Venture Quest Spice+

CROS B 312

Audéo B

unntatt Audéo B-Direct
og oppladbare modeller

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Bolero B

unntatt oppladbare modeller

Naída B

Sky B

CROS B 13

Audéo B

unntatt Audéo B-Direct
og oppladbare modeller

Bolero B

unntatt oppladbare modeller

Naída B

Sky B

CROS B-R

Audéo B-R

CROS B 312 Custom

Virto B

CROS B 13 Custom

Virto B

*except for Audéo B-Direct and rechargeable models

Belong Venture Quest Spice+

Audéo B

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Bolero B

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

CROS B Custom

Belong Venture Quest Spice+

Audéo B

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Ikke kompatibel

Kompatibelt tilbehør

Phonak CROS B

ComPilot II

X

ComPilot Air II

X

PilotOne II

X

EasyCall II

X

DECT II

X

Alt trådløst tilbehør kan kobles til og brukes sammen med høreapparatet på det bedre øret. Når høreapparatet mottar et direkteoverføringssignal, blir overføringssignalet fra CROS B automatisk satt på vent. Tilkoblingen til CROS B vil bli automatisk gjenopprettet når signaloverføringen fra tilbehøret har stoppet.